Lato Lapsa – Zem Muhameda bārdas

Lapsa_8

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

Droši vien atradīsies cilvēki, kas šo grāmatu atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām pasludinās par antisemītisku vai antiislāmisku. Es gan teiktu, ka šis ir gluži patiesīgs stāsts par zemēm, kur viens no pirmajiem svešiniekam uzdotajiem jautājumiem ir: “Kādai ticībai jūs piederat?”, un par cilvēkiem, kuri šajās zemēs dzīvo un šo jautājumu uzdod.
Visas šīs zemes vieno islāms. Vienā vietā tā ir valsts reliģija, otrā – no valsts nodalīta reliģija, trešajā – ienaidnieku reliģija. Bet visas šīs zemes būtībā dzīvo, tā sacīt, zem Muhameda bārdas. Ko tas nozīmē? Šī grāmata sniedz tieši šādas saprašanas iespēju. Protams, tikai tiem, kuri vēlas saprast /Lato Lapsa/.

Izdevniecība/Publisher: Dienas Grāmata

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Paldies izdevniecībai par grāmatas eksemplāru!

Vērtējums/Rating: 3.5/5

Mana recenzija (pārdomas)/My (thoughts) review

Varbūt nepamatoti, bet grāmatu iesāku ar domām, ka tā vairāk koncentrēsies uz ceļojumu laikā minētajās valstīs piedzīvoto, lai labāk izprastu atšķirīgo kultūru, reliģijas un reģionu, un tikai neliela daļa par to vēsturi, kura, protams, nepieciešama kontekstam, bet bija tieši pretēji. Tad jau labāk Habibi.

Priekš manis interesantākā daļa sākās grāmatas vidū ar bildītēm :D un interesantākām tēmām pēc tām. Visi attēli salikti vienkopus (turklāt neskaitās klāt pie izlasītajām lapaspusēm :O), būtu paticis labāk, ja būtu salikti attiecīgajās nodaļās kā labs uzskates materiāls.

Ja interesē tikai un vienīgi bēgļu plūsmas tēma, tad tā vairāk varbūt skarta tās cēloņu sakarībā. Man tālu Eiropā miera apstākļos dzīvojošam grūti saprast, ko viņu tur Tālajos, Tuvajos un vēl visādajos Austrumos nevar sadalīt un plēšas par gadsimtiem un pat tūkstošiem gadu senu pagātni, kuru katra grupa interpretē pa savam. Tas pats par svētiem un reliģiskiem tekstiem, kuri burtiski vārds vārdā tiek, ņemti par pilnu, kā neapgāžama patiesība un reāli notikumi (jāsmejas). Tā kā pats neticu nedz vienam, nedz vairākiem dieviem, tad plašāk neizteikšos.

Cita situācija ir ar tādu mākslīgi izveidotu valsti kā Izraēla, un var pat saprast tos, kuri tādēļ tiešām tikuši padzīti no mājām un nav apmierināti ar notikušo. Grūtāk saprast ir tos, kuri cenšas iestāstīt, ka viņu senči pirms cik tur ntajām paaudzēm dzīvojuši tieši tajā teritorijā.

Pavisam nedaudz aprunāts arī arābu pavasaris un šī brīža situācija Sīrijā. Tā vien šķiet, ka šis reģions kopumā vēl nav izgājis cauri savam viduslaiku posmam; varbūt arī ne bez rietumvalstu palīdzības.

***************************************

Maybe unjustified but I went into the book expecting that it will concentrate more on the experience during the travels in the mentioned countries to understand better the different culture, religions and the regions and less about the history of all of it which of course is necessary for the context, but it was the opposite. Then Habibi is better!

For me it was getting more interesting in the second half of the book after the pictures :D and with more interesting topics after them. All the pictures were put together, it might have been better to disperse them throughout whole book in the corresponding chapters.

If you’re interested only about the refugee flow than maybe it’s discussed more about why there is such a thing. For me who lives far away in the Europe in a peace it’s hard to understand why they are fighting and killing each other for centuries and even thousands of years old past that each group can interpret as they want. The same can be said about religious texts, which are taken literally for every word as irrefutable truth and something that has really happened (laughable). As I don’t neither one or multiple gods I’m not going to say anything more about this.

Another thing is when you artificially create a country like Israel, and I can understand a group which wouldn’t be happy that they have lost their homes because of that. And it’s harder to understand those who claim that their ancestors ‘’x’’ amount of generations ago lived exactly in that territory.

The topic about the Arab Spring and the current situation in Syria is talked about very little. It seems like the whole region hasn’t yet gone through its medieval period; maybe not without the help of western countries.

2 domas par “Lato Lapsa – Zem Muhameda bārdas

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.