Douglas Adams – The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy #1) (audiobook)

11

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

Seconds before the Earth is demolished to make way for a galactic freeway, Arthur Dent is plucked off the planet by his friend Ford Prefect, a researcher for the revised edition of The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy who, for the last fifteen years, has been posing as an out-of-work actor.

Together this dynamic pair begin a journey through space aided by quotes from The Hitchhiker’s Guide (“A towel is about the most massively useful thing an interstellar hitchhiker can have”) and a galaxy-full of fellow travelers: Zaphod Beeblebrox–the two-headed, three-armed ex-hippie and totally out-to-lunch president of the galaxy; Trillian, Zaphod’s girlfriend (formally Tricia McMillan), whom Arthur tried to pick up at a cocktail party once upon a time zone; Marvin, a paranoid, brilliant, and chronically depressed robot; Veet Voojagig, a former graduate student who is obsessed with the disappearance of all the ballpoint pens he bought over the years.

Izdevniecība/Publisher: New Millenium Audio

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books

Vērtējums/Rating: 3.75/5

Mana recenzija/My review

Burtiski mirkli pirms Zemes iznīcināšanas Artūrs Dents un Fords Prefekts tiek paglābti no pašu iznīcības, dodot otro iespēju. Planētas Zeme beigu iemesls – peles pārstājušas par to maksāt, kā galaktiskas maģistrāles tapšana. Vienīgais, cik liels un plašs ir Visums, grūti iedomāties, vai planētas iznīcināšana tiešām vajadzīga, turklāt šīs pasaules kuģiem ir hiperdzinēji (hyperdrive)

Stāstam mēģināts pieiet ar humoru un jokiem. Varēja pasmiet un drusku amizanti, bet kārtīgu ROFL momentu nebija. Fords pēdējos 15 gadus piespiedu kārtā dzīvojis uz Zemes, atjauninot Hitchhiker’s Guide to the Galaxy grāmatu, kas arī ir par nosaukumu šai grāmatai un visai sērijai.

Kā izrādās cilvēks uz Zemes nebija tas pats gudrākais radījums un visu radību kronis kā dažkārt gribētos kādam domāt. Pirmkārt jau minētās peles, kuras patiesībā eksperimentē ar mums, kā arī delfīni. Viņi saņēma un saprata signālu par gaidāmo jau 50 gadus agrāk un paspēja laicīgi aizmukt.

Papildus tam uzzinām par kādreiz eksistējušu civilizāciju, bet ne pilnībā zudušu, kura sen, sen atpakaļ ražojusi planētas (tai skaitā Zemi), bet pie sliktiem ekonomiskiem apstākļiem izvēlējusies ieiet ziemas guļas stāvoklī.

Protams, biju jau iepriekš dzirdējis par atbildi uz vissvarīgāko jautājumu par dzīvi, Visumu un visu pārējo. Šajā ziņā interesants video no Numberphile puses par attiecīgo jautājumu un atbildi.

No tēliem un balsīm patika Artūrs Dents, īpaši dusmu brīžos, un depresīvais un paranoiskais robots Mārvins. Audiogrāmatu, kuru klausījos, ierunāja pats autors, tad jau droši vien arī balsis kā pats iztēlojās. : )

                                                                                                                                                

Just a mere moment before destruction of Earth Arthur Dent and Ford Prefect are saved giving their lives a second chance to do everything they can and want in the Universe. The main reason for the end of planet Earth is galactic freeway. Although knowing how big and vast the Universe is I’m not sure is that really necessary, plus the spaceship’s have hyperdrives. And secondly mice have stopped paying for the planet.

The story tries to be humoristic and funny. There were some laughable and amusing moments but no really good ROFL places. Ford for the last 15 years has been forced to live on Earth revising edition of The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy which also is the title for this book and series overall.

It turns out that human wasn’t the smartest creature on Earth as some would like to think. Firstly those are already mentioned mice, also dolphins. They received and understood the message about what is going to happen 50 years before and were unsuccessful trying to warn us.

Additionally to that the reader finds out about ancient race which long ago were making planets (including Earth) but because of bad economical circumstances choose to go into hibernation.

Of course I had heard about the answer to the Ultimate Question of Life, the Universe and Everything. Correspondingly an interesting video from Numberphile about the answer and question.

From characters and voices I liked Arthur Dent in his angry moments and Marvin, the chronically depressed and paranoid robot. I listened to an audiobook editon  voiced by the author by himself so the voices probably are correct and as he imagined. : )

Viena doma par “Douglas Adams – The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy #1) (audiobook)

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.