Robert A. Heinlein ”Time Enough for Love” (The World As Myth)

353

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

The capstone and crowning achievement of Heinlein’s famous Future History, Time Enough for Love follows Lazarus Long through a vast and magnificent timescape of centuries and worlds. Heinlein’s longest and most ambitious work, it is the story of a man so in love with Life that he refused to stop living it.

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no torenta. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 1.5/5

Mana recenzija/My review

Šīs grāmatas tēliem noteikti ir pietiekoši laika mīlestībai un mīlai, jo pastāv iespēja ‘’atjaunoties’’ un fiziskajā ziņā atgūt agrāko veselību, bet garīgi nekas netiek zaudēts. Šķiet, atjaunošanās procesu skaitam nav ierobežojumu, jo galvenais tēls Lācars Longs, dzimis 20.gadsimtā, ir vairāk nekā divus tūkstošus gadu vecs.

Bija sajūta, ka ‘’Time Enough for Love’’ salikts kopā kā vairāki atsevišķi stāsti, kuriem savstarpējā saistība gandrīz nekāda. Kopā samestas dažādas idejas, tai skaitā verdzības tēma. Īpaši nerūpēja, kas notiek ar Lācaru un viņam apkārtējiem.

Bez tā, ka cilvēce izplatījusies plaši pa Visumu (vairāk nekā 2000 planētu), diemžēl Zemei nav pārāk veicies un tāda pamirusi, tad zinātniski fantastiskajā ziņā iespējama arī ceļošana laikā, ko Lācars izmanto, lai apciemotu radiniekus 20.gadsimtā.

Izbrīnīja, ka seksuālas attiecības starp radiniekiem nevienam, īpaši jau Lācaram, netraucēja. Gan 20.gadsimtā ar mammu, gan ar ģenētiski, bet ne bioloģiskajām, dvīņu meitām u.c. Vismaz pats sevi liek mierā.

Cerams, ka šis darbs autoram ir pats sliktākais un nākamo, ko plānoju klausīties (‘’The Moon is a Harsh Mistress’’) būs labāks.

                                                                                                                                                

Characters of this book definitely have enough time for love and to make love. One thing is that they have the option to rejuvenate and regain health and physical age but remain the same in mind. It seemed that there is no limit to this rejuvenation process, because the main character Lazarus Long is more than 2000 years old.

I had a sense that ‘’Time Enough for Love’’ was put together from separate stories which had almost no connection between them; also varying themes and discussions/problems thrown together just because. Didn’t much care for Lazarus or anyone else near him.

Besides that humanity has spread widely in the Universe (more than 2000 planets) while neglecting Earth, then time travel is also an option which Lazarus uses.

Was badly surprised that sexual relationship isn’t a problem and doesn’t raise eyebrows. Especially it was no problem to Lazarus – even with his mom in 20th century or genetic not biological~ twin daughters etc.

Hopefully the next audiobook ‘’The Moon is a Harsh Mistress’’ is going to be better.