Larry Niven, Jerry Pournelle – The Mote in God’s Eye (Moties #1) (audiobook)

100365

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

In 3016, the 2nd Empire of Man spans hundreds of star systems, thanks to faster-than-light Alderson Drive. Intelligent beings are finally found from the Mote, an isolated star in a thick dust cloud. The bottled-up ancient civilization, at least one million years old, are welcoming, kind, yet evasive, with a dark problem they have not solved in over a million years.

Izdevniecība/Publisher: Audible Frontiers

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 4/5

Mana recenzija/My review

Kāda gan būtu cilvēces reakcija pirmoreiz sastopoties ar pilnībā atšķirīgu, inteliģentu rasi? Parasti visās filmās agresori un tie, kas vēlas visu iznīcināt ir tieši citplanētieši, bet šoreiz sastapšanās notiek, kad cilvēce jau spējusi spert savus soļus Visuma apgūšanā un apdzīvošanā. Vairākkārt tiek minēta Otrā impērija un pirmo atceras ar godu, apbrīnu, bet ne pilnībā izskaidrots tās sabrukuma iemesli.

Sastaptajai rasei Moutiem(negribas dēvēt par Puteklīšiem) ir maz līdzību ar cilvēkiem. Ne tikai ārējā ziņā un fizioloģiski, bet arī kultūras, sabiedrības un izturēšanās ziņā; jāņem vērā, ka viņu rasei ir bijis gana ilgs laiks, lai attīstītos. Reizēm vien pēc mirkļa sapratu, ka skatpunkts ir pārslēdzies no cilvēku uz citplanētiešu.

Mouti par sevi rada draudu neradošu un varbūt pat muļķu iespaidu, bet tas tikai tādai iemidzināšanai, arī viņi veic savus pētījumus un novērojumus, ne tikai cilvēks, no kuriem daļai ir ļoti lielas grūtības uzticēties un grib labāk uzbrukt pirmie, jo tak nevar zinātu, kad viņi tā varētu izdarīt. Noslēgums vismaz uz miermīlīgākas un cerīgākas nots.

Dominē militārais aspekts; dažās atsauksmēs minēts, ka darbs ir seksistisks (nav daudz sieviešu dzimuma tēlu) un tēli stereotipiski, bet vai nu īpaši nemanīju, vai arī šoreiz tas netraucēja.

­                                                                                                                                           

What would be mankind’s reaction for the first time meeting absolutely different, intelligent race? Usually in the movies the aggressors and those who want to destroy everything are the aliens, but this time the encounter happens when humans have had their chance to explore and populate the Universe. Occasionally it is mentioned that now it’s the 2nd Empire of Man and the first one is remembered with honor and admiration, but it wasn’t completely explained why the first one collapsed.

The aliens (Motes) have very little similarity with human, not only visually but also with their culture, behavior and society module. Of course their race is more than a million years old and with plenty of time to evolve.  There were some moments when POV changed from human’s to Motie’s, and then it took me awhile to catch that.

Moties create an impression about themselves as nonthreatening and maybe even a bit dum, but that’s exactly what they want. Humans aren’t the only ones that study and examine the other side, Moties do the same. Some people have trouble with trusting and all they want is to strike first just because you never know when they might. At least the ending is on hopeful and more peaceful note.

The fact that this more of a military sci-fi is clear; in some reviews I read that this book is sexist (there wasn’t many female characters) and that characters are stereotypical, but maybe I didn’t notice it that much or this time it just wasn’t bothering me.

Pirmdienas teikums #71

100365

Pirmdienas teikums ir mana versija par Bonespark~ “Sunday Sentence”, kurā tiek izcelts teikums no tā, kas iepriekš izlasīts.

Civilizations tend to make wheel chairs and spectacles and hearing aids as soon as they have the tools for them.

Larry Niven, Jerry Pournelle – The Mote in God’s Eye (Moties #1)