Neal Stephenson – The Diamond Age: or, A Young Lady’s Illustrated Primer (audiobook)

827

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

The Diamond Age: Or, A Young Lady’s Illustrated Primer is a postcyberpunk novel by Neal Stephenson. It is to some extent a science fiction coming-of-age story, focused on a young girl named Nell, and set in a future world in which nanotechnology affects all aspects of life. The novel deals with themes of education, social class, ethnicity, and the nature of artificial intelligence.

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 2.75/5

Mana recenzija (pārdomas)/My (thoughts) review

Lai gan sākums šķita potenciāli labs, jau apmēram no vidus grāmata sāka lejupslīdi, turklāt beigas neradīja pabeigtības sajūtu, un, ka kaut kas atrisinājumam pietrūkst.

Visvairāk ieinteresēja meitenītes Nelas piedzīvojumi, kuri lielākā daļa norit tādā kā interaktīvā pasaku grāmatā. Īpaša tā ar to, ka teksts un darbība attīstās to lasot un ir katram individuāla, kā arī šajā procesā piedalās aktieri kā citi tēli. Cik sapratu, pati Nela to neapzinās.

Šajā ziņā interesanti padomāt par virtuālajām realitātēm, bet drīzāk videospēļu aspektā, kur jau tagad tam ir labs potenciāls ar Oculus Rift, nekā grāmatu ziņā. Šaubos, vai literatūras pasaulē, kas tāds tuvākajā nākotnē varētu būt gaidāms.

Diemžēl no pārējā maz kas rūpēja. Bija sajūta, ka saliktas kopā tik daudz atšķirīgu ideju, ka kopā sanācis vien mikslis. Situāciju vēl vairāk sarežģī autora izdomātie termini un tehnoloģijas, kuras nereti netiek pienācīgi apskaidrotas.

Šī ir otrā Neal Stephenson grāmata, kuru noklausījos. Vai nu neesmu vēl atradis īstās, vai diemžēl autora stils nav man piemērots.

***************************************

Although the beginning was promising already the book started its nose-dive(?).  Plus the ending had a felt incomplete and unfinished.

The most interesting story line was about little Nell and her adventures as most of the time she interacts with her play book. The special thing is the text and action evolves as you read it and is different for everyone, also there are actors the play other characters. If I understood correctly, Nell doesn’t know that.

Considering this, good discussions could be about virtual realities but more likely thinking about video games and Oculus Rift than books. I doubt anything like that would be that soon also in literature and books.

Unfortunately the rest didn’t catch my interest that much. It seemed that bunch ideas are thrown together and what you have is just a bad mix. Everything gets even more confusing as all the new terminology and technologies are presented without much explanation.

This is the second book I have listened to by Neal Stephenson. Maybe I just haven’t found the right one or even that this author’s style isn’t for me.