Pirmdienas teikums #65

32254

Pirmdienas teikums ir mana versija par Bonespark~ “Sunday Sentence”, kurā tiek izcelts teikums no tā, kas iepriekš izlasīts.

At this hour, on Christmas Eve, the only vehicles likely to turn up on the narrow street would be, like hers, members of Death’s entourage.

Tess Gerritsen – The Mephisto Club (Rizzoli & Isles #6)

Tess Gerritsen – Vanish (Rizzoli & Isles #5)

32255

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

A blessed event becomes a nightmare for pregnant homicide detective Jane Rizzoli when she finds herself on the wrong side of a hostage crisis in this timely and relentless new thriller from the New York Times bestselling author of Body Double.

A nameless, beautiful woman appears to be just another corpse in the morgue. An apparent suicide, she lies on a gurney, awaiting the dissecting scalpel of medical examiner Maura Isles. But when Maura unzips the body bag and looks down at the body, she gets the fright of her life. The corpse opens its eyes.

Very much alive, the woman is rushed to the hospital, where with shockingly cool precision, she murders a security guard and seizes hostages . . . one of them a pregnant patient, Jane Rizzoli.

Who is this violent, desperate soul, and what does she want? As the tense hours tick by, Maura joins forces with Jane’s husband, FBI agent Gabriel Dean, to track down the mysterious killer’s identity. When federal agents suddenly appear on the scene, Maura and Gabriel realize that they are dealing with a case that goes far deeper than just an ordinary hostage crisis.

Only Jane, trapped with the armed madwoman, holds the key to the mystery. And only she can solve it–if she survives the night.

Izdevniecība/Publisher: Ballantine Books

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no torenta

Vērtējums/Rating: 5/5

Mana recenzija/My review

Pagājis aptuveni mēnesis kopš Body Double beigām, un Ridzoli kuru katru brīdi var sākties dzemdības. Kur viņai tāda ‘’veiksme’’, ka tieši attiecīgajā dienā kļūst par ķīlnieci slimnīcā. Nodaļas līdz attiecīgajam momentam arī ļoti labas – teiksim tā, reizēm arī miroņi pamostas.

Ik pa brīdim atskats pagātnē no Milas skatpunkta(tagadnes stāstā ienāk vēlāk). Kopā ar viņu ir arī viena no ķīlnieku turētājiem Oļena. Cerībā uz amerikāņu sapni meitenes no Austrumeiropas tiek nogādātās pāri okeānam un visām apsolīts darbs, bet viņas nespēj iedomāties kāds. Varētu domāt, ka lai nu kur, bet ASV verdzība nebūtu, kur nu vēl seksa verdzība. Apstākļi, kurus meitenēm nākas izturēt ir vienkārši neaprakstāmi. Kādā vakarā Milai un Oļenai tiešām noveicas, kad viņas izbēg; tas abas saved kopā ar Džo. Vairākkārt pa CNN redzētas dokumentālās filmas par šo tēmu.

Ķīlnieku krīze saceļ kājās bezmaz visus Bostonas žurnālistus, bet viens no viņiem, Pīters Lūkass, uzskata, ka sava darba godīga pildīšana nav pietiekama. Atkal jāpiedomā pie statistiskās iespējas, kāda notiek romānā, ka Maura (pirms krīzes) uzticas tieši viņam, lai godīgi uzrakstītu par notikušo morgā.

Varētu teikt, ka Vanish būtu dalāms divās daļās, un otrā pēc ķīlnieku atbrīvošanas. Diemžēl Oļenai un Džo tā nebeidzas iepriecinoši, bet līdz tam abi, īpaši jau Džo, izklausījās pēc kārtīgiem konspiratoriem, piemēram, jau ar to, ka milzu korporācijas patiesībā kontrolē valsti.

Tālu no patiesības abi nav, vienīgais šoreiz par varas un resursu savtīgu izmantošanu savas pozīcijas iespēju dēļ un sevis piesegšanu.

Bez visa tā jāapsveic Ridzoli un Gabriels ar meitas Regīnas piedzimšanu. Patīkami lasīt, kā gan Gabriels, gan kolēģi un draugi darbojās situācijas atrisināšanā. Stāsts bija tik labs, ka gandrīz lielāko daļu izrāvu cauri vienā dienā. : )

                                                                                                                                                

It’s been about a month since Body Double ending and it’s time when the labour for Rizzoli could start any moment now. How ‘’lucky’’ you have to be that in the exact day you become a hostage in the hospital. Chapters leading to that moment are very good – let’s just say that sometimes dead people might wake up.

From time to time there are flashbacks from POV of Mila (she comes into the present story later). Together with her is one of hostage takers Olena. Hoping for American dream girls from East Europe goes over the ocean with the promise of a job but can’t imagine what kind of job it will be. You might think slavery doesn’t exist anymore and definitely not in the USA, but in this books they become sex slaves. Environment that these girls are force to live in are just horrible. One night Mila and Olena are really lucky escaping that place and sure death (at that moment). That event brings them together with Joe. Many times on CNN I have seen documentaries about this problem.

The hostage crisis assembles almost all Boston journalists as everyone tries to understand what’s happening. But one of them, Peter Lukas, thinks that what he receives for his job isn’t enough. Again I have to think how statistically probable is the chance before the crisis when Maura Isles trusted exactly to him to tell the story about what happened in morgue.

I would say that Vanish could be separated in two parts; the second would be after the hostages are freed. Unfortunately for Olena and Joe it doesn’t end well but until the moment all hell breaks loose they, especially Joe, sounded like pure conspirators, like that the big corporations actually control the country.

They are not that far from truth, only in this case it’s about abusing power trying to cover up what you have done.

Besides all that I would like to congratulate Rizzoli and Gabriel with the new born daughter Regina. Liked those chapters where Gabriel, her colleagues and friends do everything they can to free her and others. The book was so good that I flew through it, read most of the chapters in one day.

Tess Gerritsen – Body Double (Rizzoli & Isles #4)

32258

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

Boston medical examiner Dr. Maura Isles literally meets her match–and must face a savage serial killer and shattering personal revelations–in the brilliant new novel of suspense by the New York Times bestselling author of The Surgeon and The Sinner.

Dr. Maura Isles makes her living dealing with death. As a pathologist in a major metropolitan city, she has seen more than her share of corpses every day–many of them victims of violent murder. But never before has her blood run cold, and never has the grim expression “dead ringer” rung so terrifyingly true. Because never before has the lifeless body on the medical examiner’s table been her own.

Yet there can be no denying the mind-reeling evidence before her shocked eyes and those of her colleagues, including Detective Jane Rizzoli: the woman found shot to death outside Maura’s home is the mirror image of Maura, down to the most intimate physical nuances. Even more chilling is the discovery that they share the same birth date and blood type. For the stunned Maura, an only child, there can be just one explanation. And when a DNA test confirms that Maura’s mysterious doppelgänger is in fact her twin sister, an already bizarre murder investigation becomes a disturbing and dangerous excursion into a past full of dark secrets.

Searching for answers, Maura is drawn to a seaside town in Maine where other horrifying surprises await. But perhaps more frightening, an unknown murderer is at large on a cross-country killing spree. To stop the massacre and uncover the twisted truth about her own roots, Maura must probe her first living subject: the mother that she never knew . . . an icy and cunning woman who could be responsible for giving Maura life–and who just may have a plan to take it away.

Izdevniecība/Publisher: Ballantine Books

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no torenta

Vērtējums/Rating: 4/5

Mana recenzija/My review

Kad Maura atgriežas no konferences Parīzē saistībā ar darbu, mājās viņu sagaida šoks un policijas uguņu gaismas. Kad citi ierauga Mauru, viņi ir šokā, un iemesls pavisam vienkāršs, visiem licies, ka nogalinātā ir viņa. Tik līdzīga ir mirusī! Diezgan daudz pārsteigumu un šokējošu jaunumu mūsu patoloģei.

Tas aizsāk pamatīgu notikumu virpuli, kurā Maura cenšas uzzināt par saviem vecākiem(adoptēta) un par sevi. Lai gan tiek vairākkārt brīdināta, ka patiesība var nebūt tik jauka kā cerēts, viņa paliek neatlaidīga. Vienīgais, kas drusku kaitināja, ka viņai tā iemīlēšanās/sajūtu rašanās visai ātra, varbūt mirkļu iespaidā.

Meklējumi iekustina arī citas izmeklēšanas – pazudušas personas, no kurām lielākā daļa grūtnieču tuvu dzemdību laikam, kā arī tiek atrasti skeleti. Šajā ziņā prologs visai intriģējošs! : )

Attiecībā par Ridzoli, viņa pat astotajā grūtniecības mēnesī turpina aktīvu izmeklēšanu (atšķirībā no citas Bostonas detektīves). Varētu domāt, ka pazudušo-nogalināto personu lietas viņu varētu kā nebūt ietekmēt, bet Ridzoli neļaujas tam un ir tāda kā vienmēr. Šķiet, ka attālums un karjeras attiecībās viņai nekaitē.

Ik pa brīdim dota iespēja iejusties jaunākās nolaupītās grūtnieces ādā. Arī šajā sižetiņā savi pavērsieni.

                                                                                                                                                

When Maura Isles comes home from medical conference in Paris she is shocked by all police in and around her house. When others see Maura, they are surprised because everyone that the victim is she. That’s how similar they are! Quite a lot surprising news for our medical examiner.

That is the start for a big avalanche of another events in which Maura tries to find out about her real parents (she was adopted) and about herself. Although she is warned that the truth might be painful she is still relentless. One thing that irritated was how fast she developed new romantic feelings, maybe just the effect of a moment(s).

Those searches shakes up some old missing person cases from which most are pregnant women close to their term, also some skeletons are found. In this case the prologue is intriguing! : )

But talking about Rizzoli even when she is eight months pregnant nothing can stop her from active investigation (differently from some other Boston detective). You would think that those missing-killed person cases would affect her somehow but she’s letting that to happen. Also it seems that the distance and carrier doesn’t have bad influence to her relationship.

From time to time the reader is given a POV from the newest kidnapped pregnant woman, there some twists and turns also in this little plot line.

Tess Gerritsen – The Sinner (Rizzoli & Isles #3)

32257

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

Within the walls of a cloistered convent, a scene of unspeakable carnage is discovered. On the snow lie two nuns, one dead, one critically injured – victims of a seemingly motiveless, brutally savage attack.

Medical examiner Maura Isles’ autopsy of the murder victim yields a shocking surprise, but the case takes a disturbing twist. The body of another woman has been found. And someone has gone to a lot trouble to remove her face, hands and feet.

As long buried secrets are revealed so Dr Isles and homicide detective Jane Rizzoli, find themselves part of an investigation that leads to an awful, dawning realisation of the killer’s identity…

Izdevniecība/Publisher: Ballantine Books

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no torenta

Vērtējums/Rating: 4.5/5

Mana recenzija/My review

Patologanatome Maura tiek izsaukta uz neiedomājamu nozieguma vietu, klosteri, kur varētu šķist, ka nekas tāds kā slepkavība nevarētu notikt. Māsas Kamillas autopsija dod negaidītus jaunumus, upurei kādu laiku pirms savas nāves bijušas dzemdības. Tā kādu laiku Ridzoli izmeklēšanas galvenā uzmanība vērsta viņas virzienā, bet drusku tiek piemirsts par citiem pavedieniem.

Grāmatā ir vairāki upuri, un atliek vien prātot, kā tās savijas kopējā stāstā. Pirmkārt jau prologā minētais vairākas nodaļas tiek tā arī atstāts, bet nav, par ko bēdāties, jo par to nav aizmirsts.

Uz Mauras galda nonāk arī upure ar sākotnēji neizskaidrojamiem ādas bojājumiem, bet pats dīvainākais, ka gan kājas, gan pēdas slepkava un arī sejas ādu slepkava paņēmis līdzi. Skaidri noprotama nabadzīga izcelsme.

Gan Maurai, gan Ridzoli ir sava romantiskā stāsta līnija; abām nav ne vainas : ). Mauras gadījumā tas ir bijušais vīrs, kurš negaidīti uzrodas pēc trim gadiem un uzjundī atmiņas un jūtas; vien kāda var būt sakritība, ka tieši sākoties šai lietai, ņemot vērā viņa darbavietu.

Tikmēr Ridzoli mēģina aprast ar domu, ka ir stāvoklī, un pirmās domas visticamāk pārsteidzīgas. Nomāc arī neziņa, kā gan to uztvertu FBI aģents un tēvs Gabriels Dīns (otrajā grāmatā) un kā tad izvērstos abu nākotne un attiecības. Ridzoli nespēj iedomāties sevi mātes lomā, un līdzīgi kā Maura tā pieradusi ar ‘’masku’’, ko valkā darbā, ka brīžiem aizmirst to noņemt ārpus tā.

                                                                                                                                                

Medical examiner Maura Isles gets a call to unthinkable crime scene, to convent, as you might think that nuns would be safe behind those walls. Sister Camille’s autopsy reveals surprising news that some time before her murder she gave birth. And that sends most of detective Rizzoli’s attention in her way forgetting a bit about other leads.

Camille isn’t the only victim in the book, and the reader can just wonder how that all fits together. Firstly it’s the prologue which is left there for few chapters but no need to fear as it won’t be forgotten.

On Isles’ examination table arrives a victim at the first with unknown lesions but the bizarre thing that the killer cut of her hands and feats and also took her face skin. Her origin of poverty is obvious.

Both Maura and Rizzoli has her own romantic story lines, and both were quite good. In Maura’s case it’s her ex-husband who turns up after three years without any message bringing up old memories and feelings; only what are the odds that it is right when the case starts considering his workplace.

Meanwhile Rizzoli tries to comprehend with idea that she is pregnant, and the first thoughts are rash. She’s overwhelmed by not knowing how FBI agent and the father Gabriel Dean (second book) would react and by thoughts of possible future and their relationship. Rizzoli can’t imagine being a mom, similarly to Maura they sometimes forget to take off their ‘’toughness’’ mask outside the work.

Tess Gerritsen – The Surgeon (Rizzoli & Isles, #1)

32263

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

In Boston, there’s a killer on the loose. A killer who targets lone women, who breaks into their apartments and performs terrifying ritualistic acts of torture on them before finishing them off. His surgical skills lead police to suspect he is a physician – a physician who, instead of saving lives, takes them.

But as homicide detective Thomas Moore and his partner Jane Rizzoli begin their investigation, they make a startling discovery. Closely linked to these killings is Catherine Cordell, a beautiful medic with a mysterious past. Two years ago she was subjected to a horrifying rape and attempted murder but she shot her attacker dead. Now she is being targeted by the new killer who seems to know all about her past, her work, and where she lives.

The man she believes she killed seems to be stalking her once again, and this time he knows exactly where to find her…

                                                                                                                                                

Ir karsta, sutīga vasaras diena. Slepkavību izmeklēšanas detektīvs Tomass Mors tiek atsaukts no atvaļinājuma – pilsētā uzradies sērijveida slepkava. Tas ir kā plēsīgs zvērs, kas uzbrūk vientuļām sievietēm, naktī ielaužas viņu dzīvokļos un pirms upuru nogalināšanas veic dīvainus rituālus. Slepkavas ķirurga prasmes mudina domāt, ka viņš ir mediķis.
Jau pašā izmeklēšanas sākumā Mors un viņa partnere Ridzoli piedzīvo pārsteidzošu atklājumu: Katrīna Kordela, skaista ķirurģe ar noslēpumainu pagātni, ir cieši saistīta ar notikušajām slepkavībām. Pirms diviem gadiem viņa citā pilsētā bija kļuvusi par šausminošas izvarošanas un slepkavības mēģinājuma upuri. Un nu Kerolai uzglūn jaunais slepkava…

Aizslēdziet visas durvis, atvienojiet telefonu un aizvelciet aizkarus…

Izdevniecība/Publisher: Ballantine Books

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no torenta

Vērtējums/Rating: 3.25/5

Mana recenzija/My review

Tomass Mors un Ridzoli ir neparasts izmeklētāju pāris, kas spiests darboties kopā. Bostonas pilsētā atrasta nežēlīgi nogalināta sieviete, bet pats trakākais, ka viņai izņemta dzemde, visticamāk kā trofeja.

Tomass tiek piesaistīts izmeklēšanai, jo pirms gada viņš vadīja līdzīgu izmeklēšanu, diemžēl bez panākumiem. Tikmēr Ridzoli kā vienīgā sieviete izmeklētāja savā iecirknī katru dienu saskaras ar nievājošu attieksmi un izmisīgi vēlas pierādīt savas spējas starp vīriešu kolēģiem.

Lai gan noziegumi, ļaundaris un kriminālais kopumā nav slikts, kaut kas tomēr pietrūka; nebija tā sajuta, kas mudinātu pēc iespējas ātrāk izlasīt lapaspusi. Nevajadzīga šķita arī romantiskā līnija, kur vīrietis atkal izjūt vajadzību mierināt un būt atbalsts, un ne starp Tomasu un Ridzoli. Varbūt pie vainas, ka vēl labā atmiņā ir detektīves Vorenas sērija. Interesanti, ka notikumu reģions ir Bostona un tās apkārtne, laikam gan Vorenai, gan Bobijam citas darīšanas bijušas. : )

Tomass saviem kolēģiem no malas šķiet misters pareizais, tāds, kas nekad nepārkāptu noteikumus un vienmēr seko katram burtam. Tomēr patiesībā viņš joprojām katru dienu mēģina tikt galā ar sievas nāvi un pretrunīgajām jaunajām jūtām.

Pāris interesantu epizožu no ķirurģes Katrīnas Kordelas ikdienas slimnīcā. Viņas saistība ar jaunajiem upuriem ir fakts, ka pirms diviem gadiem izdzīvoja līdzīgu uzbrukumu. Tas viss uzplēš kaut cik sadziedētas psiholoģiskās rētas. Gan viņa, un īpaši Tomass un Ridzoli prāto, kā gan šis slepkava zina sīkas detaļas no tām lietām, un, kāpēc viņš tā ieciklējies uz Kordelu. Tomēr skaidrs ir viens, tas nevar būt tas pats.

Patika aspekts par ļaundara upuru izvēles taktiku, lai gan drusku nožēlojami, ka izvēlas tādu, kas jau piedzīvojusi ļoti traumatisku un šausminošu notikumu; šajā ziņā nozīmīga ir viņa darbavietai. Kas nu viņam ļauj vieglāk tikt galā ar iecerēto upuri.

Vairākus gadus pirms bloga ēras bijus lasījis Rizzoli & Isles sērijas otro grāmatu, kas beidzot pamudināja uzsākt lasīt arī pārējo sēriju.

                                                                                                                                                

Thomas Moore and Rizzoli is unusual duo and couldn’t be much different that is forced to work together. In Boston there’s found a brutally murdered woman but the craziest is that the womb is missing and probably taken as a trophy.

Because detective Thomas Moore a year ago worked with a similar case (unfortunately unsolved) he is involved to investigate this one. Meanwhile Rizzoli desperately wants to prove that she can be as good as any male cop as she is the only one in her unit.

Although crimes, the culprit and everything together wasn’t bad something overall was missing. Plus an unnecessary romance where the male once again feels a need to help a damsel in distress; and it’s not Thomas and Rizzoli. Maybe that Detective D.D. Warren is still in a good memory is to be blamed. Interesting that the setting is in Boston and its area. I guess both Warren and Bobby had other thing to do and solve. : )

Anyway, from aside Thomas seems to be almost a saint, someone who strictly follows rules. But that is just a mask as inwardly he still tries get over a grief of wife’s death and the new contradictory feelings.

There were few interesting moments in surgeon’s Catherine Cordell daily routine at hospital. Her connection with the new victims is that two years ago she survived a similar attack. These new events bring back painful memories. Not only she but Thomas and Rizzoli (especially) wants to understand how this guy knows the details and why he is obsessed with Cordell. One thing is clear, this can’t be the same guy.

I liked how the culprit chose his victims but it’s a bit pitiful as he chooses already physically and mentally traumatized women; in this case his job and workplace really helps. That allows him to feel more powerful over his victim and helps to overpower them more easily.

Many years before my blog I read the second book of Rizzoli & Isles series what motivated me to finally read other books of this series.

Pirmdienas teikums #60

32263

Pirmdienas teikums ir mana versija par Bonespark~ “Sunday Sentence”, kurā tiek izcelts teikums no tā, kas iepriekš izlasīts.

The odor was linked to the most unpleasant aspects of his job, and like one of Pavlov’s dogs, trained to salivate on cue, he’d come to associate that rubbery scent with the inevitable accompaniment of blood and body fluids.

Tess Gerritsen – The Surgeon (Rizzoli & Isles #1)