Robert A. Heinlein – The Puppet Masters (audiobook)

7171856

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

First came the news that a flying saucer had landed in Iowa. Then came the announcement that the whole thing was a hoax. End of story. Case closed.

Except that two agents of the most secret intelligence agency in the U.S. government were on the scene and disappeared without reporting back. Then four more follow up agents also disappeared. So the head of the agency and his two top agents went in and managed to get out with their discovery: an invasion is underway by slug-like aliens who can touch a human and completely control his or her mind. What the humans know, they know. What the slugs want, no matter what, the human will do. And most of Iowa is already under their control.

Sam Cavanaugh was one of the agents who discovered the truth. Unfortunately, that was just before he was taken over by one of the aliens and began working for the invaders, with no will of his own. And he has just learned that a high official in the Treasury Department is now under control of the aliens. Since the Treasury Department includes the Secret Service, which safeguards the President of the United States, control of the entire nation is near at hand.

Izdevniecība/Publisher: Spectrum Literary Agency

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www.

Vērtējums/Rating: 3.75/5

Turpināt lasīt

Pirmdienas teikums #93

7171856

Pirmdienas teikums ir mana versija par Bonespark~ “Sunday Sentence”, kurā tiek izcelts teikums no tā, kas iepriekš izlasīts.

And the Old Man would bury us alive, too, if he thought that there was as much as a 53 percent probability that it was the Tree of Liberty he was nourishing.

Robert A. Heinlein – The Puppet Masters

Robert A. Heinlein – The Door Into Summer (Audiobook)

348

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

It is 1970, and electronics engineer Dan Davis has finally made the invention of a lifetime: a household robot with extraordinary abilities, destined to dramatically change the landscape of everyday routine. Then, with wild success just within reach, Dan’s greedy partner and even greedier fiancée steal his work and leave him penniless, and trick him into taking the long sleep—suspended animation for thirty years.

They never imagine that the future time in which Dan awakens has a very limited form of time travel, just enough that Davis can travel back and recover his research. He then again undergoes suspended animation, and awakens again in the high-tech future of the year 2000, with his reputation, fortune, and his sweetheart.

Izdevniecība/Publisher: Blackstone Audio

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 3.5/5

Mana recenzija (pārdomas)/My (thoughts) review

Dens Deiviss izgudro robotu, kas katrai mājsaimniece būtu kā sapņu piepildījums, bet viss saiet grīstē, kad viņu piekrāpj topošā līgava un biznesa partneris, bet vēl trakāk, ka pirms tam Dens bija viņai uzdāvinājis uzņēmuma akcijas, tā zaudējot balsu vairākumu. Kopā abi neģēļi dabū gatavu, ka Dens pārdomā un tomēr izvēlas doties 30 gadu garā miegā.

Jāatzīmē, ka 30 gadu tālā nākotne Denam ir 2000.gads. Autora iedomātajā pasaulē sastopamas tehnoloģijas, kuras pat mēs diez vai ieraudzītu pēc 30 gadiem. Tomēr, par laimi Denam, viss nav zaudēts, jo savos pirmsākumos ir patiesa ceļošana laikā, nevis vienkārši ilgāks miegs : ). Lielākais mīnuss – vēl nav iespējams kontrolēt, kurā virzienā tiksi nosūtīts, bet pluss, ir iespējams iestatīt precīzu laiku līdz nedēļai.

Bez Dena no atzīmējamiem tēliem noteikti var minēt kaķi Pītu. Kas atšķirībā no sava kolēģa grafiskajā Sāgā ir mazāks izmēros, bet vārdu apjoms gan plašāks.

Kopumā sižets labs, un pozitīvi, ka autors iztiek bez ierastajām ērmībām

***************************************

Dan Davis invents a robot that is a dream to every housewife but everything goes haywire when his fiancée and business partner cheats him not only with their relationship but also in the business. It’s even more bad because not long ago Dan gifted her some of firm’s stock and in so loosing the majority. Together both of them use dirty tricks to change Dan’s mind so he would use long sleep technology to wake up after 30 years.

I should add that when he wakes up the year is 2000, and that some technologies imagined by the author probably still won’t be around us after 30 years more. But luckily for Dan not everything is lost because the real time travel is in its beginning not just a long sleep. Only it has one big drawback, you can’t control if you’re going to end up in the future or past, but one the plus side you can choose a precise time.

Besides Dan another memorable character was a cat Pete. It’s funny that I just started Saga with another noticeable cat. Pete’s size matches a normal house cat, but his word count is a bit larger. : )

Overall the plot was good, and positively Heinlein manages to write this one without usual oddities.

Robert A. Heinlein – Stranger in a Strange Land (Audiobook)

350

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

NAME: Valentine Michael Smith
ANCESTRY: Human
ORIGIN: Mars

Valentine Michael Smith is a human being raised on Mars, newly returned to Earth. Among his people for the first time, he struggles to understand the social mores and prejudices of human nature that are so alien to him, while teaching them his own fundamental beliefs in grokking, watersharing, and love.

Izdevniecība/Publisher: Blackstone Audio

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 2.5/5

Mana recenzija/My review

Valentīns Maikls Smits, pēc izcelsmes cilvēks, bet uzaudzināts kā marsietis. Nokļūstot uz Zemes starp cilvēkiem, Maikls kļūst par svešinieku savējo vidū, ar spējām, kuras dēvējamas par pārdabiskām mums cilvēkiem, un filozofiju un uzskatiem kardināli atšķirīgiem

Spriežot kā viņš attiecas pret ūdeni, tad uz Marsa atšķirībā no Zemes tā ir stipri vien mazāk. Kā būtisku piemēru var minēt, ka Maikls izsaka gatavību apēst savu ‘’ūdens brāli’’ pēc tā nāves, lai pilnībā izmantotu šķidrumu. Arī viedoklis par laiku ir krasi citādāks, pateicoties marsiešu un arī Maikla potenciālam dzīves ilgumam.

Sākotnēji Maikls ir valdības rokās, bet medmāsa Džiliana nogādā viņu drošākā vietā un kopā ar Džubalu Haršāvu~, mēģina izprast Maiklu, un arī viņš viņus un cilvēkus kā tādus. Pārsteidz, ka tiek ar tādu izgājienu cauri sveikā.

Ja sākuma filozofiskas dabas jautājumu iztirzāšana ir interesanta un saistoša (cilvēku un marsiešu atšķirības), tad brīdī, kad Maikls ir izpratis jeb pielietotais vārds ‘’grok’’ cilvēka dabu, viņš dibina savu baznīcu/reliģiju, un debate aiziet galīgi pa reliģiozitātes taku. :/ Ticīgo pievēršanai noder Maikla spējas kā dažādu lietu pacelšana vai pazudināšana ar domu spēku vien, kaut gan apgalvo viņš, ka to spēj katrs, ja vien ir 100% izpratis vārda tiešākajā nozīmē lietu, tās būtību. Pēc noklausīšanās, atradu izteikumu, ka grāmata sarakstīta vairāku gadu laikā, kas, iespējams, kalpo kā izskaidrojums, kāpēc tā.

Hainlains atkal izcēlās; viens izteikums, ko īpaši piefiksēju, turklāt no sieviešu kārta tēla, ka izvarošanas gadījumā visticamāk sieviete pati uzprasījusies un ir pie vainas. Un beigu epizode ar akmeņu mešanu bija kronis visam! Tomēr grāmatas beigu aptuveni trešdaļa nepaspēj visu sabojāt. : )

                                                                                                                                                 

Valentine Michael Smith by origin is human but was raised as a Martian. When as an adult he is back on Earth between human beings, Michael becomes a stranger among his own, plus he is have powers that any Earthian would call as supernatural and his life philosophy and opinions are crucially different than ours.

Judging by his attitude against water then on Mars it’s probably much less than on Earth. A good example might be that for Michael it’s completely normal to eat his loved one or ‘’water brother’’ after his death to use his liquids. His viewpoint thinking about time also differs from ours considering how long a Martian and also he could live.

At the start Michael is in the hands of government but soon enough he gets out with the help from the nurse Gillian or just Jill and together with Jubal Harshaw they try to figure him out, the same of course goes in the other direction. Surprisingly there are no big retaliations for such doing.

If at the beginning the philosophical discussion was quite interesting and captivating like differences between Martians un humans then once Michael has figured out human nature or his used word ‘’grok’’, he establishes a new church/religion and the debate turns downright religious. :/ Previously mentioned powers like stopping things in a mid air or making them disappear and much more convinces many to believe in him. But if I grokked right :D then if you do understand something literally for 100% you are not far from doing something similar. After I finished this book I found a comment that it took year for Heinlein to write this book, and maybe that is an explanation enough.

Once again Heinlein managed to stand out and with one statement especially, that in the case of rape the woman violated probably is to be blamed herself. And the ending with stone throwing topped it all! However approximately the last third of the book doesn’t fully ruin the first two thirds. : )

Robert A. Heinlein – Starship Troopers (audiobook)

17214

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

In one of Robert Heinlein’s most controversial bestsellers, a recruit of the future goes through the toughest boot camp in the Universe–and into battle with the Terran Mobile Infantry against mankind’s most frightening enemy.

Izdevniecība/Publisher: Blackstone Audio

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no torenta. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 3/5

Mana recenzija/My review

Sākums un arī liela daļa vairāk tāda teorētiska un nekā aizraujoša, un gandrīz jau noticēju, ka nekas nemainīsies, bet kļūdījos.

Sekojam galvenajam varonim Juan Rico, kurš piesakās armijā pēc tieša Kukaiņu uzbrukuma Buenosairesai. Izejam cauri no pašas uzņemšanas līdz pat apmācībām un kaujas laukam. Diemžēl stāstā parādīta vien viena kauja, un uzreiz lielā, izšķirošā. Ir redzēta filma, un šķiet, ka tur bija vairāk (interesantāk).

Bija vairāki brīži, kad nevarēja nesaklausīt aizspriedumainas, iespējams, attiecīgā laika piezīmes gan par sievietēm, gan militārisko aspektu un lielvarām.

Citplanētiešu Kukaiņu apraksts un viņu kā stropa tipa sabiedrības raksturojums ar karalienēm, strādniekiem, karotājiem un smadzenēm/smadzeņotājiem :D bija saistošs. Neliela filozofēšana, kuram lemts un pienākas apdzīvot Visumu; par citām rasēm neko īpašu nesadzirdēju.

Beigas noteikti izglāba kopējo iespaidu.

                                                                                                                                                

The beginning and most of the book was more theoretical than I would have liked, and I almost believed that that’s all there is but I was wrong.

We are following the main character Juan Rico as he joins Mobile Infantry after direct attack to Buenos Aires by Bugs. We go through from admittance to training and even battlefield, just a bit disappointing that it’s only one – the big, important battle. Have seen the movie, and as I remember there were more action.

There were moments were you could not have missed stereotypical remarks, both about women, military things and superpowers.

Descriptions about alien Bugs and their hive society (queens, workers, warriors and brains) were fascinating. Also some philosophical moments about who is meant to inhabit the Universe; didn’t heard much about other races.

The ending definitely saved the whole impression.

Robert A. Heinlein ”The Moon is a Harsh Mistress”

16690

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

It is the year 2076, and the Moon is a penal colony for the rebellious and the unwanted of Earth. The exiles have created a libertarian society in order to survive in their harsh and unforgiving environment, their motto being TANSTAAFL: “There ain’t no such thing as a free lunch”. Looming over them is the Luna Authority, the heavy-handed Earth administration, who trades life necessities to the “Loonies” in exchange for grain shipments to the starving populations of Earth.

As the situation steadily deteriorates the inhabitants of Luna come to realize that they have little choice but to revolt against Luna Authority in order to save themselves from resource exhaustion and a subsequent environmental apocalypse.

A small band of dissidents emerges to lead the revolution. This consists of a one-armed computer jock, a radical young woman, a past-his-prime academic, and a nearly omnipotent computer named Mike. These people ignite the fires of revolution, despite the near certainty of failure.

Izdevniecība/Publisher: Blackstone Audio

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no torenta. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 3/5

Mana recenzija/My review

Ir 2076.gads, un cilvēce spējusi iedzīvoties arī uz Mēness, bet dažādu izvēļu dēļ kontrole pār Mēness kolonijām ir apdraudēta.

Viens ir tas, ka par kandidātiem, kurus sūtīt apgūt Mēnesi, izvēlēti dažādi kriminālisti; līdzīgi kā Austrālijā. Un otrs, pat nozīmīgāks, ka pārvaldošā iestāde Autoritāte kontrolē pilnīgi visu, sākot ar enerģiju un arī daļa no pārtikas, kā arī nosaka visam cenas.

Pārmaiņas aizsāk Manuela atklājums, ka galvenais superdators Maiks apzinās sevi un spēj sarunāties, bet neviens no Autoritātes to neuzzin, jo nav nepieciešamība darboties tā tuvumā, visu var uzdot attālināti.

Varētu pat teikt, ka tieši pateicoties Maikam, Mēness iemītnieki var sākt pretošanās kustību. Manuels iesaista aizvien vairāk dalībnieku, bet to, ka Maiks ir dators, nevis cilvēks, zina tikai paši tuvāki. Turklāt nepieciešamība liek Maikam izveidot viltus personību Adamu Selīnu.

Protams, valstis uz Zemes un Autoritātes pārstāvji nav priecīgi par pārmaiņām – izvēršas militāras sadursmes ar upuriem abās pusēs.

Interesantas atšķirības Mēness tiesu sistēmā un laulībās(daudzsievība). Šādas(dažas) īpatnības divos  autora darbos manītas, un, lai gan tie arī šobrīd vienīgie, tad tas tomēr liek domāt, ka uzskati vairāk būtu piedēvējami autoram, ne tikai izveidotajiem tēliem.

Manuels stāstu vēsta no savām atmiņām.

                                                                                                                                                

It’s the year 2076 and humanity has managed to adjust to a life on Moon but because of choices made the control over it is threatened.

One reason might be that those who to send to live on Moon were picked from variety of all kind of criminals like it was with Australia. And the second perhaps even more important that the governing institution called Authority controls completely everything, starting from energy to some food including the control over prices for everything.

An opportunity for changes comes from Manuel’s discovery that supercomputer Mike has self perception and can speak but no one from Authority discovers him because every command and task can be given from afar.

You could say exactly because of Mike Lunars or Loonies (Moon people :D) were able to start the revolt. Manuel starts to involve more and more people but the fact that Mike is a computer not a person is revealed only to the closest. There even comes a necessity for Mike to create fake personality Adam Selene.

Of course countries and Authority on Earth isn’t happy of what’s happening on the Moon which evolves into military clashes.

The story is told from memories of Manuel.

Robert A. Heinlein ”Time Enough for Love” (The World As Myth)

353

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

The capstone and crowning achievement of Heinlein’s famous Future History, Time Enough for Love follows Lazarus Long through a vast and magnificent timescape of centuries and worlds. Heinlein’s longest and most ambitious work, it is the story of a man so in love with Life that he refused to stop living it.

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no torenta. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 1.5/5

Mana recenzija/My review

Šīs grāmatas tēliem noteikti ir pietiekoši laika mīlestībai un mīlai, jo pastāv iespēja ‘’atjaunoties’’ un fiziskajā ziņā atgūt agrāko veselību, bet garīgi nekas netiek zaudēts. Šķiet, atjaunošanās procesu skaitam nav ierobežojumu, jo galvenais tēls Lācars Longs, dzimis 20.gadsimtā, ir vairāk nekā divus tūkstošus gadu vecs.

Bija sajūta, ka ‘’Time Enough for Love’’ salikts kopā kā vairāki atsevišķi stāsti, kuriem savstarpējā saistība gandrīz nekāda. Kopā samestas dažādas idejas, tai skaitā verdzības tēma. Īpaši nerūpēja, kas notiek ar Lācaru un viņam apkārtējiem.

Bez tā, ka cilvēce izplatījusies plaši pa Visumu (vairāk nekā 2000 planētu), diemžēl Zemei nav pārāk veicies un tāda pamirusi, tad zinātniski fantastiskajā ziņā iespējama arī ceļošana laikā, ko Lācars izmanto, lai apciemotu radiniekus 20.gadsimtā.

Izbrīnīja, ka seksuālas attiecības starp radiniekiem nevienam, īpaši jau Lācaram, netraucēja. Gan 20.gadsimtā ar mammu, gan ar ģenētiski, bet ne bioloģiskajām, dvīņu meitām u.c. Vismaz pats sevi liek mierā.

Cerams, ka šis darbs autoram ir pats sliktākais un nākamo, ko plānoju klausīties (‘’The Moon is a Harsh Mistress’’) būs labāks.

                                                                                                                                                

Characters of this book definitely have enough time for love and to make love. One thing is that they have the option to rejuvenate and regain health and physical age but remain the same in mind. It seemed that there is no limit to this rejuvenation process, because the main character Lazarus Long is more than 2000 years old.

I had a sense that ‘’Time Enough for Love’’ was put together from separate stories which had almost no connection between them; also varying themes and discussions/problems thrown together just because. Didn’t much care for Lazarus or anyone else near him.

Besides that humanity has spread widely in the Universe (more than 2000 planets) while neglecting Earth, then time travel is also an option which Lazarus uses.

Was badly surprised that sexual relationship isn’t a problem and doesn’t raise eyebrows. Especially it was no problem to Lazarus – even with his mom in 20th century or genetic not biological~ twin daughters etc.

Hopefully the next audiobook ‘’The Moon is a Harsh Mistress’’ is going to be better.