Arthur C. Clarke – Rendezvous with Rama (Rama #1) (audiobook)

112537

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

At first, only a few things are known about the celestial object that astronomers dub Rama. It is huge, weighing more than ten trillion tons. And it is hurtling through the solar system at an inconceivable speed. Then a space probe confirms the unthinkable: Rama is no natural object. It is, incredibly, an interstellar spacecraft. Space explorers and planet-bound scientists alike prepare for mankind’s first encounter with alien intelligence. It will kindle their wildest dreams… and fan their darkest fears. For no one knows who the Ramans are or why they have come. And now the moment of rendezvous awaits — just behind a Raman airlock door.

Izdevniecība/Publisher: Audible Frontiers

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 3.25/5

Mana recenzija/My review

Tālu kosmosā tiek atklāts neiedomājams objekts (nodēvē par Ramu), kas milzu ātrumā tuvojas mūsu Saules sistēmai, un tiek izlemts nosūtīt komandu tā izpētei. Savs priekšstāsts par tehnoloģijām un iemesliem, kas ļāva pamanīt tuvojošos objektu.

Ramas izpētei ilgs laiks netiek atvēlēts, bet nevajag bīties, jo katrs mirklis nes jaunus pārsteigumus, un katra nākamā stunda liek brīnīties vēl vairāk kā iepriekšējā. Pirmais pārsteigums, ka Rama ir mākslīgi veidots kosmosa kuģis/gandrīz kā planēta. Kā nākamie seko robotiem līdzīgi radījumi; atgādināja briesmonīšus no Velsa ‘’Pasauļu kara’’. Visi daļējā šokā no kurienes tādi, kad vēl iepriekš visiem šķitis, ka uz Ramas neviena nav. Un tie ir tikai daļa no kopējo brīnumu kopuma, kas tiek pētniekiem. : )

Rama sniedz pārliecinošu atbildi par to, ka neesam vienīgās inteliģentās būtnes Visumā; par to, ka kaut kur citur ir dzīvībā kā tāda personīgi nešaubos. Diemžēl cilvēki no Ramas vai tās būvētājiem nesaņem nekādu uzmanību (pilnībā ignorēti esam), ko varētu uztvert kā lielāku apvainojumu, kā tad, ja tas būtu kāda veidā pateikt vārdos. Liek padomāt, vai iemesls, kāpēc citplanētieši nav devuši nekādu ziņu Mums, ir tāpēc, ka neesam nemaz tik īpaši, ka gribētos domāt.

Līdzīgi kā Childhood’s End arī šis darbs nešķita tik labs salīdzinoši ar 2001: Space Odyssey. Protams, Ramas apraksti ir vienreizēji, bet tas tomēr nekalpo kā kopējā stāsta glābiņš. Kā arī nevarētu teikt, ka pēc tādiem aprakstiem pašam gribētos uz Ramas pabūt :D.

                                                                                                                                           

Far far away an imaginably huge object (will be named Rama) with tremendous speed is approaching our Solar system, and it’s getting decided to send a team to explore it. There is also some little story about the technologies that helped to discover Rama, as why they were invented.

The time to explore Rama is limited but no need to worry because each moment and hour brings new surprises. And the first one is that Rama isn’t a natural object but actually is artificially made, and is almost like a big planet not space craft. The next surprise could be a three legged robot like creatures which reminded me those from The War of Worlds. Everyone is a bit shocked because just a little while ago everyone thought that Rama is deserted. And those are just few of surprises for the explorers. : )

Rama is a clear sign that humans aren’t the only intelligent being in the Universe; considering how many stars and planets there are I don’t doubt about a life somewhere else in general. Unfortunately Ramans ignore humans completely without any acknowledgement of existence which actually could be a bigger insult than anything to humans in words. Makes you think that maybe no alien has arrived to Earth just because We aren’t that special as majority would like to think.

Still 2001: Space Odyssey in my mind is better than this or Childhood’s End, those are Arthur’s book which I have heard. Of course the descriptions of Rama are amazing but that doesn’t make the whole story amazing. Also those descriptions doesn’t convince me to visit Rama.