Cormac McCarthy – The Road (audiobook)

6288

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

A searing, post apocalyptic novel destined to become Cormac McCarthy’s masterpiece.

A father and his son walk alone through burned America. Nothing moves in the ravaged landscape save the ash on the wind. It is cold enough to crack stones, and when the snow falls it is gray. The sky is dark. Their destination is the coast, although they don’t know what, if anything, awaits them there. They have nothing; just a pistol to defend themselves against the lawless bands that stalk the road, the clothes they are wearing, a cart of scavenged food—and each other.

Izdevniecība/Publisher: Recorded Books

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 5/5

Turpiniet lasīt

Daniel Keyes – Flowers for Algernon (audiobook)

18373

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

With more than five million copies sold, Flowers for Algernon is the beloved, classic story of a mentally disabled man whose experimental quest for intelligence mirrors that of Algernon, an extraordinary lab mouse. In poignant diary entries, Charlie tells how a brain operation increases his IQ and changes his life. As the experimental procedure takes effect, Charlie’s intelligence expands until it surpasses that of the doctors who engineered his metamorphosis. The experiment seems to be a scientific breakthrough of paramount importance–until Algernon begins his sudden, unexpected deterioration. Will the same happen to Charlie?

Izdevniecība/Publisher: Recorded Books

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 5/5

Mana recenzija(pārdomas)/My (thoughts) review

Čārlijs Gordons pat būdams pieaudzis cilvēks, nespēj atcerēties un veikt vienkāršākās lietas, un uzvedas gluži kā mazs bērns. Ir skaidrs, ka Čārlijam ir kāda garīgā saslimšana, bet tā vietā, lai viņš saņemtu adekvātu palīdzību, lielākā daļa viņu izsmej, labākajā gadījumā sauc par idiotu, un pie viena paši jūtas labāki un gudrāki uz Čārlija fona. Tikmēr pats Čārlijs vien vēlas atzinību, mīlestību un draudzību no ģimenes un apkārtējiem, būt tāds kā citi.

Sava veida palīdzība nāk no ārstiem, kuri apsola Čārliju padarīt gudru, cerot paši kļūt slaveni, un kā piemēru viņi var parādīt peli Aldžernonu, kurš tiek galā ar jebkuru uzdevumu, kas viņam tiek stādīts priekšā. Ja pirms operācijas Čārlija attieksmē ir dusmas pret gudro peli, tad pēc operācijas, kad jau abu intelektu starpība izlīdzinās, attiecības starp diviem ģēnijiem kļūst draudzīgākas. Turpinoties grāmatai, Aldžernons sāk izrādīt bažu raisošus simptomus, kas ir pretrunā ar ārstu un profesoru apgalvojumiem, un attiecības starp peli un Čārliju var apzīmēt kā aizkustinošas.

Vēl aizkustinošāks ir Čārlijs savā regresijā. Var vien apbrīnot, kā Čārlijs ir spējīgs piedot un nedusmoties uz visiem, kas, viņam stulbam un garīgi atpalikušam esam, viņu izsmēja. Interesantākais, ka brīdī, kad Čārlijs izmainās, viņu atkal ienīst, bet nu jau tāpēc, ka tie, kuri izcēlās uz Čārlija fona, tagad paši tiek aizēnoti un jūtas dumjāki. Patika kā tika attēlota gan Čārlija izaugsme, gan krišana atpakaļ.

Nespēju saprast vecāku attieksmi pret savu bērnu, it īpaši mātes, kura vairākus gadus pēc ‘’normālas’’ meitas piedzimšanas, viņu burtiski izstumj no mājām; arī tēvs, lai gan aizstāvēja, ir grūti nodēvējams par labāku. Gan pret šiem, gan citiem tēliem rodas pamatīgas dusmas! Nu kā tā var!

Saistošas bija arī Čārlija dažādās (vairums bērnības) atmiņas. Interesants, nebūt ne nevietā vai par daudz, bija romantiskais aspekts. Būtiski defekti no audzināšanas (mātes), pat gudram esot.

***************************************

Charlie Gordon even as an adult can’t remember or do the simplest things and his behavior is like a small child. It’s clear that Charlie has some sort of mental illness, but instead of receiving proper help many ridicule and in the best case call him an idiot and at the same time feel smarter besides him. While all that Charlie wants is to receive affection, love and friendship from the family and others and to be like everyone else.

In a way help comes from doctors who promise to make Charlie smarter (of course hoping to get famous) and as a proof they can show Algernon, a very smart mouse that can beat any task that is presented to him. If before the operation Charlie is angry towards the smart mouse then after the relationship between two geniuses start to get friendlier. As Algernon begins to show concern creating symptoms their relationship can be described as touching.

How well described is Charlie’s regression is even more moving. You can only admire how Charlie is capable to forgive and not be angry against everyone who laughed at him while he was dumb. Interestingly that when Charlie got smarter and smarter he was hated for the opposite because now all those people next to Charlie felt inferior. I liked how Charlie’s rise and fall was depicted.

I just can’t understand the attitude from Charlie’s parents, especially the mother, which some years after her ‘’normal’’ daughter was born literally threw him out of home. And the father who tried to defend him wasn’t much better. These two and many other characters are capable to create anger against them! Like, how could they!

Charlie’s memories (mostly from childhood) were fascinating; and the romance stuff were quite interesting – not too much or out of place. Essential defects from the upbringing (mother) even him being smart.

Joe Haldeman – The Forever War (The Forever War #1) (audiobook)

21611

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

Series Info:
This is the first part of the “Forever War” series, however it can be read as a standalone.

Book Description:
The Earth’s leaders have drawn a line in the interstellar sand—despite the fact that the fierce alien enemy that they would oppose is inscrutable, unconquerable, and very far away. A reluctant conscript drafted into an elite Military unit, Private William Mandella has been propelled through space and time to fight in the distant thousand-year conflict; to perform his duties without rancor and even rise up through military ranks. Pvt. Mandella is willing to do whatever it takes to survive the ordeal and return home. But “home” may be even more terrifying than battle, because, thanks to the time dilation caused by space travel, Mandella is aging months while the Earth he left behind is aging centuries.

Izdevniecība/Publisher: Recorded Books

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 3/5

Mana recenzija/My review

Interesanta ideja par pulsāru izmantošanu starpzvaigžņu ceļošanā, bet tam diemžēl piemīt liels mīnuss. Katru reizi tā ceļojot, atkarībā no attāluma tiek arī patērēts laiks, un kaut arī tev tas bijis vien mirklis īsāks par acs samirkšķināšanu, uz Zemes un citu var būt pagājušas vairākas desmitgades vai pat gadsimti.

Kad ierindnieks Viljams Mandela pirmoreiz atgriežas atpakaļ ir 2008.gads; stipri atšķirīgāks no mūsu astotā gada un labi, ka tā. Apstākļi un sabiedrība kļuvusi tik atšķirīga un Mandelam neizprotama, ka gan viņam, gan pārējiem dažiem, kuri izdzīvoja, lai varētu atgriezties, doma par atgriešanos armijā, šķiet, pat vilinoša.

Kamēr Viljams karojis ar citplanētiešiem, arī Zeme nav iztikusi bez karošanas un šoreiz resursu dēļ, un rezultāts tāds, ka lielākā cilvēku izvēlas būt homoseksuāli un tieši uz heteroseksuāļiem tiek skatīts ar šķību aci, un tāds stāvoklis tiek tad ‘’ārstēts’’. Tā teikt apgriezta situācija. Bet nākamā Viljama vizīte uz Zemes būs vien nākamajā tūkstošgadē, un 2008.gada situāciju vēl varētu uzskatīt par labu esam.

Karš ar citplanētiešu rasi tik dziļi ietekmē ekonomiku, ka daudzi ātri vien nespēj iedomāties pasauli bez tā, tādēļ arī Mūžīgais karš. Viedokli atvieglo tas, ka kaujas nenotiek pat ne tuvu Zemei. Bet nekas nav uz visiem laikiem, un pat Mūžīgajam karam kādudien pienāk gals, vienīgais iemesls, kāpēc tā, visai savdabīgs; to pašu varētu teikt par epilogu.

Pavisam noteikti militāra rakstura zinātniskā fantastika, un, ja tādas nepatīk, laikam labāk neķerties klāt.

                                                                                                                                                

An interesting idea about how using pulsars you could have interstellar travel but this option has one big minus. Each time travelling like that, although it might be just an eye blink for you, on Earth it might be some decades or even centuries.

When private William Mandella returns to Earth for time it’s year 2008; it’s very different from your eighth year and let’s just say that I’m not sad because of that. The society and circumstances are so incomprehensible for William and others who were lucky to survive, that the thought about returning to military starts to get tempting.

While William as fighting with aliens, Earth had its own wars and this time because of overpopulation and resources. In the result to be homosexual has become a norm and if you are heterosexual everyone thinks you are weird; plus there is a ‘’cure’’ for you. You could say that the situation is upside down. But the next time William will return to Earth it’s going to be the next millennium, and the situation previously could actually be called as reasonably good one.

The war with an alien race gets intertwined in the economy so much that soon enough most can’t imagine a world without it, as a result Forever War. It obviously helps that the fighting is not nearly close to Earth. But nothing lasts forever and ever, not even the Forever War, only the solution how that happened was a bit bizarre; the same I could say about epilogue.

Definitely a military sci-fi and if you don’t like that this book won’t be for you.

George Orwell – 1984 (audiobook)

5470

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

The year 1984 has come and gone, but George Orwell’s prophetic, nightmarish vision in 1949 of the world we were becoming is timelier than ever. 1984 is still the great modern classic of “negative utopia” -a startlingly original and haunting novel that creates an imaginary world that is completely convincing, from the first sentence to the last four words. No one can deny the novel’s hold on the imaginations of whole generations, or the power of its admonitions -a power that seems to grow, not lessen, with the passage of time.

Izdevniecība/Publisher: Recorded Books

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books

Vērtējums/Rating: 3/5

Mana recenzija/My review

Kad Partija ir viss un nekam citam nav jēgas. Tā kontrolē pagātni un vēsturi, un maina to ik dienas pēc savas patikas un spontānas iegribas. Apcietināt tevi var par tavām domām, kur nu vēl, ja kaut ko uzdrošinies iebilst, turklāt pat jāuzmanās, kāda tev ir sejas izteiksme, jo pat nelielu aizdomu dēļ tu kādam šķiti aizdomīgs, un tiec paņemts ciet; tad vari būt drošs, ka piespiedīs atzīties par pilnīgi jebko.

Absurdu šajā pasaulē ir uz katra stūra. Kaut vai valodas kropļošana, vārdu nozīmju mainīšana, vai vispār to izņemšana no aprites, lai tikai cilvēkiem ar laiku nebūtu pilnīgi nekādu iespēju ‘’nepareizi’’ izteikties.

Pasaulē izveidojušās kontinentālu mērogu lielvaras, kuras patstāvīgi karo viena ar otru. Vismaz tā Partija grib, lai cilvēkiem būtu pieņemamāki viņu dzīves apstākļi. Visas aprakstītās lielvaras izklausījās vienādas un maz ar ko atšķirīgas; visās privilēģijas tiek varai. Plus vēl kā lielais valsts ienaidnieks un ļaunuma iemiesojums, kurā norit darbība, iedzīvotājiem tiek uzrādīts Emanuels Goldstains, un katru dienu neatlaidīgi tas tiek atgādināts. Man jau šķiet, ka izdomājums vien viņš ir.

Sekojam līdzi Vinstona Smita gaitām, kurš lojāli mēģina darboties pēc noteikumiem, bet tik un tā krīt nežēlastībā. Citiem varoņiem pārsvarā liekas, ka tiem globāli nekas nerūp, lai jau Partija dara, kā grib.

Varbūt 1949.gadā šāda versija bija negatīvi utopiska nākotne, tomēr, zinot vēsturi, stāsts vairāk atspoguļo pagātni, protams, vēl augstākā līmenī, tik jāuzmanās, lai vēsture sevi neatkārto.

                                                                                                                                                

When the Party is everything and nothing else doesn’t matter. It controls the past and history, and is changing it every day as they fancy. You can be arrested just because you had wrong thoughts (thought crime), not even mentioning if you dare to say something aloud. Furthermore you have to be aware of your facial expression because if someone just thinks that you are suspicious you might be arrested; then there won’t be anything that you wouldn’t confess.

The absurd in this world is everywhere. Like the newspeak – changing and distorting the language so eventually no one could say anything ‘’wrong’’.

Superpowers in size of continents have emerged which are constantly at war with each other. At least that’s what the Party wants citizens to think so they would be satisfied with how they are living. Every superpowers sounded alike, except that in everyone those who have power are living in luxury. Besides the big bad countries enemy where the story takes part is Emmanuel Goldstein, and every single day the Party makes sure that you remember it. My guess is that he isn’t even real.

We are following Winston Smith who loyally tries to do everything by the rules and still falls into disgrace. It seemed that everyone else was didn’t want to think outside the Parties given box, letting them to do what they want.

Maybe in 1949 this version was negative utopia, but knowing history this story seemed to reflect more of the past, of course on completely different level. Nevertheless it wouldn’t hurt vigilant so the history wouldn’t repeat itself.