Joe Haldeman – The Forever War (The Forever War #1) (audiobook)

21611

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

Series Info:
This is the first part of the “Forever War” series, however it can be read as a standalone.

Book Description:
The Earth’s leaders have drawn a line in the interstellar sand—despite the fact that the fierce alien enemy that they would oppose is inscrutable, unconquerable, and very far away. A reluctant conscript drafted into an elite Military unit, Private William Mandella has been propelled through space and time to fight in the distant thousand-year conflict; to perform his duties without rancor and even rise up through military ranks. Pvt. Mandella is willing to do whatever it takes to survive the ordeal and return home. But “home” may be even more terrifying than battle, because, thanks to the time dilation caused by space travel, Mandella is aging months while the Earth he left behind is aging centuries.

Izdevniecība/Publisher: Recorded Books

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 3/5

Mana recenzija/My review

Interesanta ideja par pulsāru izmantošanu starpzvaigžņu ceļošanā, bet tam diemžēl piemīt liels mīnuss. Katru reizi tā ceļojot, atkarībā no attāluma tiek arī patērēts laiks, un kaut arī tev tas bijis vien mirklis īsāks par acs samirkšķināšanu, uz Zemes un citu var būt pagājušas vairākas desmitgades vai pat gadsimti.

Kad ierindnieks Viljams Mandela pirmoreiz atgriežas atpakaļ ir 2008.gads; stipri atšķirīgāks no mūsu astotā gada un labi, ka tā. Apstākļi un sabiedrība kļuvusi tik atšķirīga un Mandelam neizprotama, ka gan viņam, gan pārējiem dažiem, kuri izdzīvoja, lai varētu atgriezties, doma par atgriešanos armijā, šķiet, pat vilinoša.

Kamēr Viljams karojis ar citplanētiešiem, arī Zeme nav iztikusi bez karošanas un šoreiz resursu dēļ, un rezultāts tāds, ka lielākā cilvēku izvēlas būt homoseksuāli un tieši uz heteroseksuāļiem tiek skatīts ar šķību aci, un tāds stāvoklis tiek tad ‘’ārstēts’’. Tā teikt apgriezta situācija. Bet nākamā Viljama vizīte uz Zemes būs vien nākamajā tūkstošgadē, un 2008.gada situāciju vēl varētu uzskatīt par labu esam.

Karš ar citplanētiešu rasi tik dziļi ietekmē ekonomiku, ka daudzi ātri vien nespēj iedomāties pasauli bez tā, tādēļ arī Mūžīgais karš. Viedokli atvieglo tas, ka kaujas nenotiek pat ne tuvu Zemei. Bet nekas nav uz visiem laikiem, un pat Mūžīgajam karam kādudien pienāk gals, vienīgais iemesls, kāpēc tā, visai savdabīgs; to pašu varētu teikt par epilogu.

Pavisam noteikti militāra rakstura zinātniskā fantastika, un, ja tādas nepatīk, laikam labāk neķerties klāt.

                                                                                                                                                

An interesting idea about how using pulsars you could have interstellar travel but this option has one big minus. Each time travelling like that, although it might be just an eye blink for you, on Earth it might be some decades or even centuries.

When private William Mandella returns to Earth for time it’s year 2008; it’s very different from your eighth year and let’s just say that I’m not sad because of that. The society and circumstances are so incomprehensible for William and others who were lucky to survive, that the thought about returning to military starts to get tempting.

While William as fighting with aliens, Earth had its own wars and this time because of overpopulation and resources. In the result to be homosexual has become a norm and if you are heterosexual everyone thinks you are weird; plus there is a ‘’cure’’ for you. You could say that the situation is upside down. But the next time William will return to Earth it’s going to be the next millennium, and the situation previously could actually be called as reasonably good one.

The war with an alien race gets intertwined in the economy so much that soon enough most can’t imagine a world without it, as a result Forever War. It obviously helps that the fighting is not nearly close to Earth. But nothing lasts forever and ever, not even the Forever War, only the solution how that happened was a bit bizarre; the same I could say about epilogue.

Definitely a military sci-fi and if you don’t like that this book won’t be for you.