Isaac Asimov – The Gods Themselves (Audiobook)

41821

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

In the twenty-second century Earth obtains limitless, free energy from a source science little understands: an exchange between Earth and a parallel universe, using a process devised by the aliens. But even free energy has a price. The transference process itself will eventually lead to the destruction of Earth’s Sun—and of Earth itself.

Only a few know the terrifying truth—an outcast Earth scientist, a rebellious alien inhabitant who senses the imminent annihilation of the Sun. They know the truth—but who will listen? They have foreseen the cost of abundant energy—but who will believe? These few beings, human and alien, hold the key to Earth’s survival.

Izdevniecība/Publisher: Doubleday

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 2.25/5

Mana recenzija/My review

Enerģijas resursi neierobežotā daudzumā un bezmaksas caur Elektronu pumpi. Kas var būt labāks par šo? Bet par kādu cenu? Avots enerģijai ir paralēlais visums, kuru ieguvums no pasākuma ir viņu zvaigznes ilgāks mūžs, no kā arī izriet mūsu cena.

Paralēlajam visumam interesanta, savdabīga sabiedrības uzbūve, kur tu esi the Emotional, the Rational vai the Parental. Ir arī ceturtā grupa, kā skolotāji – ‘’hard ones’’. No šīs puses tad arī doti trīs tēli no minētajām kategorijām, izņemot pēdējo, bet diemžēl ne par vienu no šiem vai pat citiem tēliem neradās dziļāka interese.

Uz mūsu Zemes atrodas tādi, kas aizdomājas, ka varētu būt pārāk labi un ka kaut kur ir jābūt arī āķim. Bet lielākā daļa ir priecīgi par radušos situāciju un neparko citu neuztraucas. Tikmēr arī paralēlajā visumā ne visi ir tik aukstasinīgi, lai nolemtu nāvei veselas planētas populāciju. Tomēr, vai būs kāds, kas viņos ieklausīsies?

Diemžēl grāmata beidzās bez šķietamas kulminācijas un sakarīga atrisinājuma. It kā bija pārdomas un kāda rīcība, bet bez jau pieminētās kulminācijas/crescendo. : )

Grāmata ļauj padomāt arī par mūsdienu realitāti ar visiem globālajiem laikapstākļiem, fosilo resursu ierobežotību un meklējumiem pēc atjaunojamas un dabai draudzīgas enerģijas.

                                                                                                                                           

Free energy in unlimited supply through Electron Pump. What could be better than this? But for what price? The source of the energy is a parallel and their gain from all this is their own star’s longer life, and from that consequently the price we would have to pay.

The parallel universe has an interesting society structure were you are the Emotional, the Rational or the Parental; there’s also the fourth group ‘’hard ones’’. From this side we are presented with three characters from the mentioned categories but unfortunately I didn’t care for these characters or anyone else for that matter.

On our Earth there are some who get suspicious that it might be too good to be true and that there has to be some catch. But mostly everyone is just happy about the current situation and don’t worry. Meanwhile also in the parallel universe not everyone can live with the thought that their gain might mean the death of the other planet’s whole population. But will there be someone who will listen to them?

The book end’s without a culmination point and logical ending/solution. I guess there were some food for thought and reflection but without already mentioned culmination/crescendo. : )

But the book allows you to think about our dependence on fossil fuel resources and the search for renewable energy.

Isaac Asimov – I, Robot (Robot #0.1)(audiobook)

41804

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

The three laws of Robotics:
1) A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm.
2) A robot must obey orders givein to it by human beings except where such orders would conflict with the First Law.
3) A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the First or Second Law.

With these three, simple directives, Isaac Asimov changed our perception of robots forever when he formulated the laws governing their behavior. In I, Robot, Asimov chronicles the development of the robot through a series of interlinked stories: from its primitive origins in the present to its ultimate perfection in the not-so-distant future–a future in which humanity itself may be rendered obsolete.

Here are stories of robots gone mad, of mind-read robots, and robots with a sense of humor. Of robot politicians, and robots who secretly run the world–all told with the dramatic blend of science fact and science fiction that has become Asmiov’s trademark.

Izdevniecība/Publisher: Penguin Random House Audio

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no torenta. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 2.5/5

Mana recenzija/My review

Deviņu īso stāstu kolekcija par robotiem un bažām par to gudrību, spējam, un, ka tie varētu pārņemt kontroli un nepakļauties cilvēkam. Gan jau, ka (gandrīz) visi būs dzirdējuši par trim pamatlikumiem, kuriem robots pakļaujas un kuri izmantoti neskaitāmos citos darbos gan skatāmos, gan lasāmos vai klausāmos. Prātā nāk filmas, kā Bicentennial Man (Divsimtgadīgais) ar Robinu Viljamsu un ar tādu pašu nosaukumu I, Robot (Es, Robots) ar Vilu Smitu.

Atkal visvairāk patika pats pirmais ‘’Robbie’’, kas vēsta par Gloriju un viņas draugu-robotu Robiju. Viņa tik daudz pavada laiku kopā ar Robiju, ka vecāki, īpaši jau māte, bažījas, vai tas ir veselīgi.

Tas bija tīri jauks. Citi vairāk koncentrējās tematā par trīs likumu drošību. Diemžēl neviens manā gadījumā nekvalificējās šausmu žanram vai uz to pusi, kur nu vēl baisi vai kā. Jāatzīst, ka bija šis tas interesants.

Interesanti, ka pēc minētajiem gadskaitļiem, mums jau vajadzētu atrasties robotu ieskautiem. Gadījumā, ja jums tomēr ir kāds, tad svarīgākais, kas jāatceras, lai robots tevi nepārprastu un nenojūgtos, ir precīzas komandas!

                                                                                                                                                

A collection of nine short stories about robots, their cleverness, powers and possibilities that with their superiority they might take over the control and not obey commands. Probably everyone has heard about the three main laws that every robot has to follow which have been used in many watchable, readable or listenable work. From movies what comes in mind are Bicentennial Man with Robin Williams and with the same title I, Robot with Will Smith.

Again the first story ‘’Robbie’’ I liked the best. It’s about Gloria and her robot friend Robbie. She spends so much time with him that her parents start to worry about their daughter.

It was quite nice. Other stories were more about how safe are those three laws. Unfortunately neither wasn’t nearly as scary as I expected, and not even close to horror. Have to admit that there were some interesting moments and ideas.

Funny that according mentioned years we should already be living between and with robots. In case you have one – my advice to you is that the most important thing is to give clear and unmistakable commands so your robot friend wouldn’t go nuts!

Isaac Asimov – Foundation (Foundation #1) (audiobook)

29579

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

For twelve thousand years the Galactic Empire has ruled supreme. Now it is dying. But only Hari Seldon, creator of the revolutionary science of psychohistory, can see into the future — to a dark age of ignorance, barbarism, and warfare that will last thirty thousand years. To preserve knowledge and save mankind, Seldon gathers the best minds in the Empire — both scientists and scholars — and brings them to a bleak planet at the edge of the Galaxy to serve as a beacon of hope for a future generations. He calls his sanctuary the Foundation.

But soon the fledgling Foundation finds itself at the mercy of corrupt warlords rising in the wake of the receding Empire. Mankind’s last best hope is faced with an agonizing choice: submit to the barbarians and be overrun — or fight them and be destroyed.

Izdevniecība/Publisher: Books on Tape

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no torenta. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 2.25/5

Mana recenzija/My review

Matemātiķis (un ne tikai) Hari Seldons ar ticamiem aprēķiniem izsecina, ka Galaktiskā Impērijas gals ir neizbēgams, bet tam sekos 30 tumšas(zināšanu ziņā) tūkstošgades. Tomēr, ja visas zināšanas tiktu apkopotas un paglābtas no impērijas sabrukuma izraisītas degradācijas un barbarisma, ir visai reālistiski samazināt skaitu līdz 1000 gadiem.

Seldons tiek izsūtīts uz Galaktikas nomales planētu, kur kopā ar sekotājiem viņam ļauj uzsākt apjomos milzīgo projektu.

Dažos vārdos grāmatu varētu raksturot kā cīņu par varu, kur ir savi trakie militāristi, spēlētāji no aizkulisēm un cilvēki augstos posteņos, kurus patiesībā vada un kontrolē citi; daļa tēlu samērā vienkārši un ne pārāk izstrādāti, kā arī maz sieviešu kārtas tēlu. Darbības laiks ir liels, tāpēc jāpiepūla atmiņa visus atcerēties un iegaumēt kas ir kas. Laika izstieptības dēļ atkārtojas pāris sižetiski risinājumi.

Grūti iedomāties kādiem būtu jābūt aprēķiniem, kas simtprocentīgi precīzi spētu paredzēt nākotni ar tik daudziem mainīgajiem; noteikti noderētu superdators, un tikai apsveicami, ja iztiek bez. Nevar salīdzināt teiksim ar kontinentu pārvietošanās paredzēšanu.

Toties, redzot dažu ziņu sižetisku kā ISIS iznīcina pasaules mantojumu, ir saprotama ideja par kāda visaptveroša arhīva esamību, domājot arī vispārīgi par zudušo antīku un ne tik senu informāciju un priekšmetiem.

                                                                                                                                                

Mathematician (but not only) Hari Seldon with believable calculations can predict that Galactic Empire’s end is inevitable and after that there will be 30 thousand years of barbarism like Dark Age. Although if all the knowledge in Galaxy would be preserved than that number could be reduced to just 1000 years.

Seldon is sent out to the edge of Galaxy where he and his followers are allowed to start their enormous project.

In two words this book could be described as power struggle with its crazy warlords, players from shadows and those in high positions but are actually just puppets; part of the characters are simple and plain, also few if any female characters. Timescale is quite long so to keep in mind who is who you have to strain your memory. Because the time is so stretched sometimes it gets repetitive.

It’s a bit hard to imagine what kind of calculations there should be to predict future so precisely with so many variables; didn’t hear that he used a supercomputer, and so just more reasons to congratulate. Can’t compare to predictions about continents (their movement).

But seeing videos where ISIS destroys world heritage the idea about all-round archive is understandable; also when you think about all the information and things lost from ancient and not so ancient world.

Isaac Asimov ”The End of Eternity”

509784

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

Andrew Harlan is an Eternal, a man whose job it is to range through past and present Centuries, monitoring and, where necessary, altering Time’s myriad cause-and-effect relationships. But when Harlan meets and falls for a non-Eternal woman, he seeks to use the awesome powers and techniques of the Eternals to twist time for his own purposes, so that he and his love can survive together.

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no torenta. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 3.75/5

Mana recenzija/My review

Galvenais varonis Endrū Harlans ir viens no Mūžīgajiem, kuri uzrauga laiku, lai viss noritētu, kā vajag, un, ja nepieciešams, veiktu izmaiņas, pēc pašu domām cilvēcei vislabāko un piemērotāko. Bet arī Mūžīgajiem ir savi ierobežoju tādā ziņā, ka bezgalīgi tālu nākotnē ieskatīties nespēj, un tiek nodēvēti par slēptajiem gadsimtiem, kas uzreiz ir aizdomīgi un liek aizdomāties.

Starp Mūžīgajiem ir dažāds profesionālais darba iedalījums pēc ranga un spējām. Mūžīgie man atgādināja Observers (šāds nosaukums arī pašā darbā) no seriāla Fringe. Kas zin, varbūt ideja šeit aizgūta!

Viena no idejām(vairāk uz beigām), ka tieši notikumu koriģēšana ir tā lielākā kļūda, nevis pašu kļūdu atstāšana, ļaujot sabiedrībai tikt ar tām galā un atrisināt. Arī šajā ziņā saskatu līdzīgu Mužīgo galu.

Noÿs Lambent(ne-Mūžīgā) – viņai negaidīta loma ne vien Endrū dzīvē, bet arī pavisam globāli. Interesanta abu šo tēlu attiecību attīstība. Protams, Endrū nav vienīgais šajā stāstā esošais Mūžīgais un ne pat tas svarīgākais ranga ziņā, kuriem ir pašiem lietu kārtība un plāni.

Šis sanācis pirmais no lasītajiem/dzirdētajiem Azīmova darbiem un gan jau ne pēdējais! : )

                                                                                                                                                

Part of Andrew Harlan’s work being Eternal is to observe time make necessary changes if needed and of course only for the good of humanity. But Eternals aren’t completely powerful because although they can look into future they can’t do it infinitely which is suspicious by itself so they call them the hidden centuries.

There are different ranks between Eternals according to their power. They reminded me of Observers from TV series Fringe. Who knows! Maybe they got their idea from this one. Also the end of the Eternals is similar.

One of the ideas was that the correction of time and events is to be blamed and not the mistake. By doing so (correcting) actually harming more than if it would be left to society to make right.

Noÿs Lambent not being Eternal has big role not only in Andrew Harlan’s life but also globally. Fascinating and interesting relationship development between these two characters. Of course Andrew isn’t the only Eternal participating in this story who have their own plans and agenda.

This is my first book by Asimov and probably/hopefully won’t be the last one! : )


Paldies par atbalstu! – Patreon