Philip K. Dick – Do Androids Dream of Electric Sheep? (Blade Runner #1) (Audiobook)

7082

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

DO ANDROIDS DREAM OF ELECTRIC SHEEP? was published in 1968. Grim and foreboding, even today it is a masterpiece ahead of its time.

By 2021, the World War had killed millions, driving entire species into extinction and sending mankind off-planet. Those who remained coveted any living creature, and for people who couldn’t afford one, companies built incredibly realistic simulacrae: horses, birds, cats, sheep…

They even built humans.

Emigrants to Mars received androids so sophisticated it was impossible to tell them from true men or women. Fearful of the havoc these artificial humans could wreak, the government banned them from Earth. But when androids didn’t want to be identified, they just blended in.

Rick Deckard was an officially sanctioned bounty hunter whose job was to find rogue androids, and to “retire” them. But when cornered, androids tended to fight back, with deadly results.

Izdevniecība/Publisher: Penguin Random House Audio

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 3.75/5

Mana recenzija/My review

Pasaule pēc plaša mēroga un ļoti postoša kara, kas Zemi atstājis bēdīgā stāvoklī. Neviens vairs nezina vai neatceras, varbūt vienkārši nevēlās atminēties, kādi gan bijuši tam par iemeslu. Visbēdīgākās kara sekas rezultējušās plašā dzīvnieku izmiršanā, kam par iemeslu bijis milzu apjoma gaisa piesārņojums ar sīkām putekļu daļiņām, par kuru izcelsmi arī zināšanu nav.

Kas gan drīkst tikt pieskaitāms dzīvībai? Vai lielāki un mazāki, sarežģītāki un vienkāršāki roboti arī pievienojams šim terminam? (Mākslīgais) intelekts grāmatā apspriests mazāk, bet apšaubu, vai to varētu uzskatīt par būtisku un vērā ņemamu faktoru.

Riks Dekards ir atlīdzību mednieks un par noteiktu samaksu tieši viņš ir tas, kurš atbrīvo izbēgušus androīdus no to eksistences nastas. Bet arī Riks sāk apšaubīt savas rīcības pareizu. Šķiet, gadu gaitā viņš sācis izjust simpātijas un līdzjūtību pret sava darba upuriem. Viedokļu dažādībai, lasītajam dots arī skatpunkts no otras,androīdu, puses.

Vēlreiz uz mirkli pievēršoties dzīvo radību izmiršanas tēmai. Jau pats nosaukums drusku liek iedomāties, ka kaut kas līdz galam nav, tā kā vajadzētu. Tie, kas pamanījušies izdzīvot, kļuvuši par izdevīgu un peļņu nesošu preci, bet, ja vēlme pēc dzīvnieka ir tik nepārvarama, bet maks nav tik biezs, tad vienmēr ir iespēja iegādāties elektrisku/mākslīgu līdzinieku. Jaunu sugu rašanās/atklāšana, kas būtu sagaidāma, gan nebija minēts, iespējams, pēc kara vienkārši pārāk īss laika posms vēl nav pagājis.

Bet noslēdzot. Kuram gan bijusi tik ģeniāla doma radīt neatšķiramus robotus no parasta cilvēka? Stāstā tiek izmantoti īpaši testi jautājumu formā, lai noskaidrotu un atklātu bēgļus. Tomēr man pirmā doma bija par asinīm, kuru analīzēs gribētos domāt, ka būtu manāmas atšķirības. Tiek minēts, ka šo humanoīdo robotu dzīves ilgums nepārsniedz četrus gadus, kas tad liek jautāt, vai tie rada tik lielus draudus, ka ir vērts viņus tvarstīt?

                                                                                                                                           

In the world after a massive war Earth now is in pitiful condition. No one knows or doesn’t (want to) remember what the reasons were for it. The most sad consequences of war is the wide range animal extinction because of large amount of tiny dust particles polluting the air, and no one is sure what did create that too.

What exactly could be accountable as a life/live being? Could smaller and larger, simpler and complex robots be added to that list? (The artificial) intelligence isn’t discussed much but I doubt if that would be a big factor.

Rick Deckard is a bounty hunter and for certain reward he retires escaped android and frees them the miserable existence. But at some point Rick starts to have these doubts about what he does and is it right. It seems that in the years he has developed sympathy towards his victims. The reader  has the chance to read the other side’s opinion, so there are more than one viewpoint.

Talking once more about animals, the book’s title itself signalizes that not everything is as it should be. Those who have managed to survive have become a very valuable and profitable product. But if you have irresistible urge and want to have an animal at home but not enough money then there always is available electric/artificial substitute. Discovery of new species isn’t mentioned but maybe there haven’t long enough distance since the end of war.

And concluding my rambling I want to ask. Who had such a genius idea to create robots undistinguishable from real humans? In the story they use special tests/questions to find out and discover them. But the first thing that comes in my mind is blood. I would think that there should be some differences in that test. It is mentioned that the life expectancy of these humanoid robots is four years, and that makes me think, are they so bad/evil to bother to hunt them down?