H. G. Wells – The War of the Worlds (audiobook)

8909

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

Man had not yet learned to fly when H.G. Wells conceived this story of a Martian attack on England. Giant cylinders crash to Earth, disgorging huge, unearthly creatures armed with heat-rays and fighting machines. Amid the boundless destruction they cause, it looks as if the end of the world has come.

Izdevniecība/Publisher: Blackstone Audio

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 3.5/5

Mana recenzija/My review

Citplanētiešu, ja konkrētāk marsiešu, uzbrukums neaizsargātajai Zemei. Sākums nedaudz palēns un nesteidzīgs, un no cilindru parādīšanās līdz haosam un iznīcībai paiet kāds brīdis. Ir ne tikai patīkams trijkāju ierīču apraksts un to neapskaužamā spēka izrādīšana, bet arī detalizētāks paša marsieša fiziskais apraksts. Pateicoties atšķirīgajiem apstākļiem, viņu attīstība bijusi krasi atšķirīga, lielāku vērību atvēlot galvai, bet tieši šo atšķirību marsiešu likteni izšķir pavisam sīki, sīki organismi.

Varētu domāt, ka pat tagad citplanētiešiem, kas būtu spējīgi starpzvaigžņu sistēmu ceļojumiem, ja viņi tā vēlētos, varētu mierīgi pārņemt varu pār Zemi, kur nu vēl 19.gs beigās, kad risinās stāsta notikumi. Šajā ziņā izpaužas attiecīgais laiks, kad, mūsu galvenajam varonim bēgot no marsiešiem, daļa sabiedrības ir joprojām dzīvo laimīgā neziņā. Gan jau arī tagad pat pie visas televīzijas un interneta atrastos tādi, kas uzreiz par tādu lietu nedzirdētu, bet apzināt vienam otru noteikti vieglāk. Protams, atliek tikai izsist no ierindas pāris satelītu.

No Velsa vēl lasīts/klausīts Neredzamais cilvēks un Laika mašīna, un šī, War of the Words diemžēl nestāv klāt abām minētajām. Biju iepriekš dzirdējis par radio adaptācijas izraisīto masu paniku, bet, ja var ticēt Vikipēdijas rakstam, tad attiecīgā laika avīzes kārtīgi pārspīlējušas sekojošos notikumus.

Nevarēju (drusku) nesalīdzināt, atceroties 2005.gada filmu ar Tomu Krūzu. Pirmās atšķirības bez šaubām jau atšķirīgo darbības laiku dēļ.

                                                                                                                                                

The alien attack to the unprotected Earth, and if we want to be precise it’s Martians and not the Marvin (Looney Tunes). The beginning is a bit slow and unhurried, it takes some time from the moment the cylinders appear and the destruction begins. The reader is given not only good description of the tripod and about its unenviable power and heat lasers, but also detailed description of the Martians themselves. Thanks to different environment on their planet, their evolution has been much different where the biggest attention has been given to head. These differences on both planets are the reason why very small and tiny life forms have a big role in this story.

You might think that even today it wouldn’t be much work for aliens that are capable of interstellar travel to conquer Earth if they would like to, and in the end of 19th it should be even easier. As there is no TV or internet many are still living in a bliss while our main character and others are desperately trying to escape. Of course even today there would some that wouldn’t get the news immediately but to inform each other has to be easier and faster. Also if aliens would take out satellites things right away are different.

From Wells I have read/listened The Invisible Man and The Time Machine, unfortunately this book isn’t even close to them. I had heard previously about the mass panic that the radio play created once but if you can believe Wikipedia the press at the time exaggerated it.

I couldn’t resist comparing this story remembering the movie with Tom Cruise.

Robert A. Heinlein – Starship Troopers (audiobook)

17214

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

In one of Robert Heinlein’s most controversial bestsellers, a recruit of the future goes through the toughest boot camp in the Universe–and into battle with the Terran Mobile Infantry against mankind’s most frightening enemy.

Izdevniecība/Publisher: Blackstone Audio

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no torenta. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 3/5

Mana recenzija/My review

Sākums un arī liela daļa vairāk tāda teorētiska un nekā aizraujoša, un gandrīz jau noticēju, ka nekas nemainīsies, bet kļūdījos.

Sekojam galvenajam varonim Juan Rico, kurš piesakās armijā pēc tieša Kukaiņu uzbrukuma Buenosairesai. Izejam cauri no pašas uzņemšanas līdz pat apmācībām un kaujas laukam. Diemžēl stāstā parādīta vien viena kauja, un uzreiz lielā, izšķirošā. Ir redzēta filma, un šķiet, ka tur bija vairāk (interesantāk).

Bija vairāki brīži, kad nevarēja nesaklausīt aizspriedumainas, iespējams, attiecīgā laika piezīmes gan par sievietēm, gan militārisko aspektu un lielvarām.

Citplanētiešu Kukaiņu apraksts un viņu kā stropa tipa sabiedrības raksturojums ar karalienēm, strādniekiem, karotājiem un smadzenēm/smadzeņotājiem :D bija saistošs. Neliela filozofēšana, kuram lemts un pienākas apdzīvot Visumu; par citām rasēm neko īpašu nesadzirdēju.

Beigas noteikti izglāba kopējo iespaidu.

                                                                                                                                                

The beginning and most of the book was more theoretical than I would have liked, and I almost believed that that’s all there is but I was wrong.

We are following the main character Juan Rico as he joins Mobile Infantry after direct attack to Buenos Aires by Bugs. We go through from admittance to training and even battlefield, just a bit disappointing that it’s only one – the big, important battle. Have seen the movie, and as I remember there were more action.

There were moments were you could not have missed stereotypical remarks, both about women, military things and superpowers.

Descriptions about alien Bugs and their hive society (queens, workers, warriors and brains) were fascinating. Also some philosophical moments about who is meant to inhabit the Universe; didn’t heard much about other races.

The ending definitely saved the whole impression.

Robert A. Heinlein ”The Moon is a Harsh Mistress”

16690

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

It is the year 2076, and the Moon is a penal colony for the rebellious and the unwanted of Earth. The exiles have created a libertarian society in order to survive in their harsh and unforgiving environment, their motto being TANSTAAFL: “There ain’t no such thing as a free lunch”. Looming over them is the Luna Authority, the heavy-handed Earth administration, who trades life necessities to the “Loonies” in exchange for grain shipments to the starving populations of Earth.

As the situation steadily deteriorates the inhabitants of Luna come to realize that they have little choice but to revolt against Luna Authority in order to save themselves from resource exhaustion and a subsequent environmental apocalypse.

A small band of dissidents emerges to lead the revolution. This consists of a one-armed computer jock, a radical young woman, a past-his-prime academic, and a nearly omnipotent computer named Mike. These people ignite the fires of revolution, despite the near certainty of failure.

Izdevniecība/Publisher: Blackstone Audio

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no torenta. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 3/5

Mana recenzija/My review

Ir 2076.gads, un cilvēce spējusi iedzīvoties arī uz Mēness, bet dažādu izvēļu dēļ kontrole pār Mēness kolonijām ir apdraudēta.

Viens ir tas, ka par kandidātiem, kurus sūtīt apgūt Mēnesi, izvēlēti dažādi kriminālisti; līdzīgi kā Austrālijā. Un otrs, pat nozīmīgāks, ka pārvaldošā iestāde Autoritāte kontrolē pilnīgi visu, sākot ar enerģiju un arī daļa no pārtikas, kā arī nosaka visam cenas.

Pārmaiņas aizsāk Manuela atklājums, ka galvenais superdators Maiks apzinās sevi un spēj sarunāties, bet neviens no Autoritātes to neuzzin, jo nav nepieciešamība darboties tā tuvumā, visu var uzdot attālināti.

Varētu pat teikt, ka tieši pateicoties Maikam, Mēness iemītnieki var sākt pretošanās kustību. Manuels iesaista aizvien vairāk dalībnieku, bet to, ka Maiks ir dators, nevis cilvēks, zina tikai paši tuvāki. Turklāt nepieciešamība liek Maikam izveidot viltus personību Adamu Selīnu.

Protams, valstis uz Zemes un Autoritātes pārstāvji nav priecīgi par pārmaiņām – izvēršas militāras sadursmes ar upuriem abās pusēs.

Interesantas atšķirības Mēness tiesu sistēmā un laulībās(daudzsievība). Šādas(dažas) īpatnības divos  autora darbos manītas, un, lai gan tie arī šobrīd vienīgie, tad tas tomēr liek domāt, ka uzskati vairāk būtu piedēvējami autoram, ne tikai izveidotajiem tēliem.

Manuels stāstu vēsta no savām atmiņām.

                                                                                                                                                

It’s the year 2076 and humanity has managed to adjust to a life on Moon but because of choices made the control over it is threatened.

One reason might be that those who to send to live on Moon were picked from variety of all kind of criminals like it was with Australia. And the second perhaps even more important that the governing institution called Authority controls completely everything, starting from energy to some food including the control over prices for everything.

An opportunity for changes comes from Manuel’s discovery that supercomputer Mike has self perception and can speak but no one from Authority discovers him because every command and task can be given from afar.

You could say exactly because of Mike Lunars or Loonies (Moon people :D) were able to start the revolt. Manuel starts to involve more and more people but the fact that Mike is a computer not a person is revealed only to the closest. There even comes a necessity for Mike to create fake personality Adam Selene.

Of course countries and Authority on Earth isn’t happy of what’s happening on the Moon which evolves into military clashes.

The story is told from memories of Manuel.

Ian Fleming ”Doctor No” (James Bond (Original Series) book 6)

3757

Grāmatas apraksts no Goodreads:

James Bond travels to the Caribbean to investigate the mysterious disappearance of a secret service team. As he uncovers the astonishing truth about strange energy waves that are interfering with U.S. missile launches, he must battle deadly assassins, sexy femmes fatales, and even a poisonous tarantula. The search takes him to an exotic tropical island, where he meets a beautiful nature girl and discovers the hideout of Doctor No, a six-foot-six madman with a mania for torture, a lust to kill, and a fantastic secret to hide.

Izdevniecība: Blackstone Audio

Kā tiku pie šīs grāmatas?

Vērtējums: 3/5

Mana recenzija

Lai atgūtos no pēdējiem notikumiem, Bonds tiek nosūtīts it kā pavisam vienkāršā un parastā uzdevumā, un vēlreiz viesojas Jamaikā. Bet viss nav tik vienkārši, kā liekas, atrodoties Londonas birojā.

Salu, kurā nonācis Džeimss, šķietami nesaistīti un apmēram kā no malas kontrolē pasakaini bagātais Doktors Nē(Doctor No jeb Julius No). Nedaudz neticas, ka viņa patiesas darbības, un, kur tās tiek veiktas, būtu tik grūti atklājamas.

Lielākā Doktora Nē kļūda, kas arī kaitināja, bija ielaišanās nevajadzīgi garā, klasiskā ļaundara monologā pirms pieveikt savu upuri. Bet neiztikt bez brīnumainas labā tēla izglābšanās par spīti jebkādiem šķēršļiem un iemesliem neveiksmei. Netapa skaidrs kādā loģiskā veidā viņš paliek dzīvs.

Ja par Bonda meiteni, šoreiz Honeychile Rider, tad visai grūti atrast atšķirības no iepriekšējām. Nepatika un pārsteidz Džeimsa Bonda attiecību veidošana ar šīm sievietēm. Katru reizi apgalvojot par patiesām jūtām.

Tomēr jāatzīst, ka sākums bija samērā cerīgs, lai arī tālāk līdzīgi kā pirmajās grāmatās.


Paldies par atbalstu! – Patreon

Ian Fleming ”From Russia With Love” (James Bond (Original Series) book 5)

3764

Grāmatas apraksts no Goodreads:

Name: Bond, James. Height: 183 cm, weight: 76 kg; slim build; eyes: blue; hair: black; scar down right cheek & on left shoulder; all-round athlete; expert pistol shot, boxer, knife-thrower; does not use disguises. Languages: French and German. Smokes heavily (NB: special cigarettes with three gold bands); vices: drink, but not to excess, and women.

Every major foreign government organization has a file on British secret agent James Bond. Now, Russia’s lethal SMERSH organization has targeted him for elimination. SMERSH has the perfect bait in the irresistible Tatiana Romanova, who lures 007 to Istanbul promising the top-secret Spektor cipher machine. But when Bond walks willingly into the trap, a game of cross and double-cross ensues, with Bond both the stakes and the prize.

Izdevniecība: Blackstone Audio

Kā tiku pie šīs grāmatas?

Lejuplādēju no torenta

Vērtējums: 3.5/5

Mana recenzija

Lai gan šoreiz iztiek bez šķietami obligātās kāršu spēles, tad šī daļa no pirmajām piecām, vismaz klausīšanās ziņā, ir labākā, bet arī šajā grāmatā neiztikt bez saviem trūkumiem.

SMERSH izšķīries, ka Bondam beidzot pienācis laiks mirt, pie viena iedragājot britu specdienesta prestižu un parādīt savu pārākumu. Grāmatas sākums veltīts šī plāna izklāstam un ļaundara iepazīstināšanai, kuri pat

Joprojām neiztikt bez rasistiskām piezīmēm, kā arī sievietes, sākot ar Tatjanu, atspoguļotas ar ļoti stereotipisku uzvedību. Tatjanai(Tatiana Romanova) uzdots apmānīt Bondu. Tā teikt ‘’iemidzināt’’, lai viņa nogalināšana būtu droša, bet, cik paredzami, Bondam un Tatjanai rodas jūtas vienam pret otru, kas traucē gan vienam, gan otram katra misijai.

Vēl neparastāk par kāršu trūkumu ir tas, ka Flemings ‘’From Russia With Love’’ noslēdz ar cliffhanger. Bet visai droši, ja jau ir nākamo daļu, ka Bondam galu galā viss beidzas veiksmīgi.