Ursula K. Le Guin – The Lathe of Heaven (audiobook)

59924

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

George Orr is a man who discovers he has the peculiar ability to dream things into being — for better or for worse. In desperation, he consults a psychotherapist who promises to help him — but who, it soon becomes clear, has his own plans for George and his dreams.

The Lathe of Heaven is a dark vision and a warning — a fable of power uncontrolled and uncontrollable. It is a truly prescient and startling view of humanity, and the consequences of playing God.

Izdevniecība/Publisher: Blackstone Audio

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 4/5

Turpināt lasīt

Advertisements

Philip K. Dick – VALIS (VALIS Trilogy #1) (Audiobook)

216377

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

VALIS is the first book in Philip K. Dick’s incomparable final trio of novels (the others being The Divine Invasion and The Transmigration of Timothy Archer). This disorienting and bleakly funny work is about a schizophrenic hero named Horselover Fat; the hidden mysteries of Gnostic Christianity; and reality as revealed through a pink laser. VALIS is a theological detective story, in which God is both a missing person and the perpetrator of the ultimate crime.

Izdevniecība/Publisher: Blackstone Audio

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book? Turpināt lasīt

Robert A. Heinlein – The Door Into Summer (Audiobook)

348

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

It is 1970, and electronics engineer Dan Davis has finally made the invention of a lifetime: a household robot with extraordinary abilities, destined to dramatically change the landscape of everyday routine. Then, with wild success just within reach, Dan’s greedy partner and even greedier fiancée steal his work and leave him penniless, and trick him into taking the long sleep—suspended animation for thirty years.

They never imagine that the future time in which Dan awakens has a very limited form of time travel, just enough that Davis can travel back and recover his research. He then again undergoes suspended animation, and awakens again in the high-tech future of the year 2000, with his reputation, fortune, and his sweetheart.

Izdevniecība/Publisher: Blackstone Audio

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 3.5/5

Mana recenzija (pārdomas)/My (thoughts) review

Dens Deiviss izgudro robotu, kas katrai mājsaimniece būtu kā sapņu piepildījums, bet viss saiet grīstē, kad viņu piekrāpj topošā līgava un biznesa partneris, bet vēl trakāk, ka pirms tam Dens bija viņai uzdāvinājis uzņēmuma akcijas, tā zaudējot balsu vairākumu. Kopā abi neģēļi dabū gatavu, ka Dens pārdomā un tomēr izvēlas doties 30 gadu garā miegā.

Jāatzīmē, ka 30 gadu tālā nākotne Denam ir 2000.gads. Autora iedomātajā pasaulē sastopamas tehnoloģijas, kuras pat mēs diez vai ieraudzītu pēc 30 gadiem. Tomēr, par laimi Denam, viss nav zaudēts, jo savos pirmsākumos ir patiesa ceļošana laikā, nevis vienkārši ilgāks miegs : ). Lielākais mīnuss – vēl nav iespējams kontrolēt, kurā virzienā tiksi nosūtīts, bet pluss, ir iespējams iestatīt precīzu laiku līdz nedēļai.

Bez Dena no atzīmējamiem tēliem noteikti var minēt kaķi Pītu. Kas atšķirībā no sava kolēģa grafiskajā Sāgā ir mazāks izmēros, bet vārdu apjoms gan plašāks.

Kopumā sižets labs, un pozitīvi, ka autors iztiek bez ierastajām ērmībām

***************************************

Dan Davis invents a robot that is a dream to every housewife but everything goes haywire when his fiancée and business partner cheats him not only with their relationship but also in the business. It’s even more bad because not long ago Dan gifted her some of firm’s stock and in so loosing the majority. Together both of them use dirty tricks to change Dan’s mind so he would use long sleep technology to wake up after 30 years.

I should add that when he wakes up the year is 2000, and that some technologies imagined by the author probably still won’t be around us after 30 years more. But luckily for Dan not everything is lost because the real time travel is in its beginning not just a long sleep. Only it has one big drawback, you can’t control if you’re going to end up in the future or past, but one the plus side you can choose a precise time.

Besides Dan another memorable character was a cat Pete. It’s funny that I just started Saga with another noticeable cat. Pete’s size matches a normal house cat, but his word count is a bit larger. : )

Overall the plot was good, and positively Heinlein manages to write this one without usual oddities.

Philip K. Dick – UBIK (audiobook)

590036

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

Glen Runciter is dead. Or is everybody else? Someone died in an explosion orchestrated by Runciter’s business competitors. And, indeed, it’s the kingly Runciter whose funeral is scheduled in Des Moines. But in the meantime, his mourning employees are receiving bewildering—and sometimes scatological—messages from their boss. And the world around them is warping in ways that suggest that their own time is running out. Or already has.

Philip K. Dick’s searing metaphysical comedy of death and salvation (the latter available in a convenient aerosol spray) is a tour de force of paranoiac menace and unfettered slapstick, in which the departed give business advice, shop for their next incarnation, and run the continual risk of dying yet again.

Izdevniecība/Publisher: Blackstone Audio

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 4/5

Mana recenzija/My review

Pret Glena Ransitera un viņa kompānijas komandu tiek veikts uzbrukums no konkurentu puses. Eksplozijā mirst viņš pats, un pēc tam, kad Džo, Ella, Patrīcija, Vendija un citi viņu ar godu apglabā, sāk notikt pavisam dīvainas lietas.

Viss viņiem apkārt sāk regresēt laikā un kļūt tāds, kāds tas bijis agrāk. Kamēr paši paliek kopā, tikmēr nekas šķiet viņiem kaitēt nevar, bet daži to aptver par vēlu. Jāpiebilst, ka vienam piemīt interesantas spējas izmainīt pagātni, bet ne ceļot laikā.

Tomēr beigās tas nav tas dīvainākais, jo drīz vien Džo pamana dažādas it kā vēstis no Glena – televīzijā parādās reklāma ar viņu, uz monētām īstā ģīmetņa vietā viņa u.c. Sāk rasties jautājums, kurš tad īsti ir dzīvs un kurš mira eksplozijā?

Tā līdz galam neizpratu motivāciju šim uzbrukumam. Bet kopumā ļoti interesanta un labā ziņā dīvaina. Patika katras nodaļas sākumā frāzes/reklāmas par UBIK produktu un ne tikai, bet pamatā kā spēcīgas zāles.

UBIK ir vien trešā grāmata no šī autora, kas klausīta, bet pagaidām iespaids vislabākais.

                                                                                                                                                             

There’s an attack against Glen Runciter and his company’s team from their competitors. He himself dies in the explosion and after Joe Chip, Ella, Patricia, Wendy and others burry him with an honor weird things start to happen.

Everything around them starts to go back in time and become as they were back then. While they stay together it seems that there might not be mortal danger to them but some realize this a bit too late. I should add that one of the team has such powers that she can influence the past, but not to travel in time.

However that’s not the strangest thing because soon enough Joe notices various messages from Runciter like the commercial with him in the television and his portrait on coins. That creates a question who really died and who survived the explosion?

Didn’t understand fully the motivation behind this attack. But overall the book is quite interesting and weird in a good way. I liked the commercials about UBIK at the beginning of each chapter.

Have listened only three books by Philip K. Dick including this one, but for now the impression is the best from them all.

Robert A. Heinlein – Stranger in a Strange Land (Audiobook)

350

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

NAME: Valentine Michael Smith
ANCESTRY: Human
ORIGIN: Mars

Valentine Michael Smith is a human being raised on Mars, newly returned to Earth. Among his people for the first time, he struggles to understand the social mores and prejudices of human nature that are so alien to him, while teaching them his own fundamental beliefs in grokking, watersharing, and love.

Izdevniecība/Publisher: Blackstone Audio

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 2.5/5

Mana recenzija/My review

Valentīns Maikls Smits, pēc izcelsmes cilvēks, bet uzaudzināts kā marsietis. Nokļūstot uz Zemes starp cilvēkiem, Maikls kļūst par svešinieku savējo vidū, ar spējām, kuras dēvējamas par pārdabiskām mums cilvēkiem, un filozofiju un uzskatiem kardināli atšķirīgiem

Spriežot kā viņš attiecas pret ūdeni, tad uz Marsa atšķirībā no Zemes tā ir stipri vien mazāk. Kā būtisku piemēru var minēt, ka Maikls izsaka gatavību apēst savu ‘’ūdens brāli’’ pēc tā nāves, lai pilnībā izmantotu šķidrumu. Arī viedoklis par laiku ir krasi citādāks, pateicoties marsiešu un arī Maikla potenciālam dzīves ilgumam.

Sākotnēji Maikls ir valdības rokās, bet medmāsa Džiliana nogādā viņu drošākā vietā un kopā ar Džubalu Haršāvu~, mēģina izprast Maiklu, un arī viņš viņus un cilvēkus kā tādus. Pārsteidz, ka tiek ar tādu izgājienu cauri sveikā.

Ja sākuma filozofiskas dabas jautājumu iztirzāšana ir interesanta un saistoša (cilvēku un marsiešu atšķirības), tad brīdī, kad Maikls ir izpratis jeb pielietotais vārds ‘’grok’’ cilvēka dabu, viņš dibina savu baznīcu/reliģiju, un debate aiziet galīgi pa reliģiozitātes taku. :/ Ticīgo pievēršanai noder Maikla spējas kā dažādu lietu pacelšana vai pazudināšana ar domu spēku vien, kaut gan apgalvo viņš, ka to spēj katrs, ja vien ir 100% izpratis vārda tiešākajā nozīmē lietu, tās būtību. Pēc noklausīšanās, atradu izteikumu, ka grāmata sarakstīta vairāku gadu laikā, kas, iespējams, kalpo kā izskaidrojums, kāpēc tā.

Hainlains atkal izcēlās; viens izteikums, ko īpaši piefiksēju, turklāt no sieviešu kārta tēla, ka izvarošanas gadījumā visticamāk sieviete pati uzprasījusies un ir pie vainas. Un beigu epizode ar akmeņu mešanu bija kronis visam! Tomēr grāmatas beigu aptuveni trešdaļa nepaspēj visu sabojāt. : )

                                                                                                                                                 

Valentine Michael Smith by origin is human but was raised as a Martian. When as an adult he is back on Earth between human beings, Michael becomes a stranger among his own, plus he is have powers that any Earthian would call as supernatural and his life philosophy and opinions are crucially different than ours.

Judging by his attitude against water then on Mars it’s probably much less than on Earth. A good example might be that for Michael it’s completely normal to eat his loved one or ‘’water brother’’ after his death to use his liquids. His viewpoint thinking about time also differs from ours considering how long a Martian and also he could live.

At the start Michael is in the hands of government but soon enough he gets out with the help from the nurse Gillian or just Jill and together with Jubal Harshaw they try to figure him out, the same of course goes in the other direction. Surprisingly there are no big retaliations for such doing.

If at the beginning the philosophical discussion was quite interesting and captivating like differences between Martians un humans then once Michael has figured out human nature or his used word ‘’grok’’, he establishes a new church/religion and the debate turns downright religious. :/ Previously mentioned powers like stopping things in a mid air or making them disappear and much more convinces many to believe in him. But if I grokked right :D then if you do understand something literally for 100% you are not far from doing something similar. After I finished this book I found a comment that it took year for Heinlein to write this book, and maybe that is an explanation enough.

Once again Heinlein managed to stand out and with one statement especially, that in the case of rape the woman violated probably is to be blamed herself. And the ending with stone throwing topped it all! However approximately the last third of the book doesn’t fully ruin the first two thirds. : )

H. G. Wells – The War of the Worlds (audiobook)

8909

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

Man had not yet learned to fly when H.G. Wells conceived this story of a Martian attack on England. Giant cylinders crash to Earth, disgorging huge, unearthly creatures armed with heat-rays and fighting machines. Amid the boundless destruction they cause, it looks as if the end of the world has come.

Izdevniecība/Publisher: Blackstone Audio

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 3.5/5

Mana recenzija/My review

Citplanētiešu, ja konkrētāk marsiešu, uzbrukums neaizsargātajai Zemei. Sākums nedaudz palēns un nesteidzīgs, un no cilindru parādīšanās līdz haosam un iznīcībai paiet kāds brīdis. Ir ne tikai patīkams trijkāju ierīču apraksts un to neapskaužamā spēka izrādīšana, bet arī detalizētāks paša marsieša fiziskais apraksts. Pateicoties atšķirīgajiem apstākļiem, viņu attīstība bijusi krasi atšķirīga, lielāku vērību atvēlot galvai, bet tieši šo atšķirību marsiešu likteni izšķir pavisam sīki, sīki organismi.

Varētu domāt, ka pat tagad citplanētiešiem, kas būtu spējīgi starpzvaigžņu sistēmu ceļojumiem, ja viņi tā vēlētos, varētu mierīgi pārņemt varu pār Zemi, kur nu vēl 19.gs beigās, kad risinās stāsta notikumi. Šajā ziņā izpaužas attiecīgais laiks, kad, mūsu galvenajam varonim bēgot no marsiešiem, daļa sabiedrības ir joprojām dzīvo laimīgā neziņā. Gan jau arī tagad pat pie visas televīzijas un interneta atrastos tādi, kas uzreiz par tādu lietu nedzirdētu, bet apzināt vienam otru noteikti vieglāk. Protams, atliek tikai izsist no ierindas pāris satelītu.

No Velsa vēl lasīts/klausīts Neredzamais cilvēks un Laika mašīna, un šī, War of the Words diemžēl nestāv klāt abām minētajām. Biju iepriekš dzirdējis par radio adaptācijas izraisīto masu paniku, bet, ja var ticēt Vikipēdijas rakstam, tad attiecīgā laika avīzes kārtīgi pārspīlējušas sekojošos notikumus.

Nevarēju (drusku) nesalīdzināt, atceroties 2005.gada filmu ar Tomu Krūzu. Pirmās atšķirības bez šaubām jau atšķirīgo darbības laiku dēļ.

                                                                                                                                                

The alien attack to the unprotected Earth, and if we want to be precise it’s Martians and not the Marvin (Looney Tunes). The beginning is a bit slow and unhurried, it takes some time from the moment the cylinders appear and the destruction begins. The reader is given not only good description of the tripod and about its unenviable power and heat lasers, but also detailed description of the Martians themselves. Thanks to different environment on their planet, their evolution has been much different where the biggest attention has been given to head. These differences on both planets are the reason why very small and tiny life forms have a big role in this story.

You might think that even today it wouldn’t be much work for aliens that are capable of interstellar travel to conquer Earth if they would like to, and in the end of 19th it should be even easier. As there is no TV or internet many are still living in a bliss while our main character and others are desperately trying to escape. Of course even today there would some that wouldn’t get the news immediately but to inform each other has to be easier and faster. Also if aliens would take out satellites things right away are different.

From Wells I have read/listened The Invisible Man and The Time Machine, unfortunately this book isn’t even close to them. I had heard previously about the mass panic that the radio play created once but if you can believe Wikipedia the press at the time exaggerated it.

I couldn’t resist comparing this story remembering the movie with Tom Cruise.

Robert A. Heinlein – Starship Troopers (audiobook)

17214

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

In one of Robert Heinlein’s most controversial bestsellers, a recruit of the future goes through the toughest boot camp in the Universe–and into battle with the Terran Mobile Infantry against mankind’s most frightening enemy.

Izdevniecība/Publisher: Blackstone Audio

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no torenta. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 3/5

Mana recenzija/My review

Sākums un arī liela daļa vairāk tāda teorētiska un nekā aizraujoša, un gandrīz jau noticēju, ka nekas nemainīsies, bet kļūdījos.

Sekojam galvenajam varonim Juan Rico, kurš piesakās armijā pēc tieša Kukaiņu uzbrukuma Buenosairesai. Izejam cauri no pašas uzņemšanas līdz pat apmācībām un kaujas laukam. Diemžēl stāstā parādīta vien viena kauja, un uzreiz lielā, izšķirošā. Ir redzēta filma, un šķiet, ka tur bija vairāk (interesantāk).

Bija vairāki brīži, kad nevarēja nesaklausīt aizspriedumainas, iespējams, attiecīgā laika piezīmes gan par sievietēm, gan militārisko aspektu un lielvarām.

Citplanētiešu Kukaiņu apraksts un viņu kā stropa tipa sabiedrības raksturojums ar karalienēm, strādniekiem, karotājiem un smadzenēm/smadzeņotājiem :D bija saistošs. Neliela filozofēšana, kuram lemts un pienākas apdzīvot Visumu; par citām rasēm neko īpašu nesadzirdēju.

Beigas noteikti izglāba kopējo iespaidu.

                                                                                                                                                

The beginning and most of the book was more theoretical than I would have liked, and I almost believed that that’s all there is but I was wrong.

We are following the main character Juan Rico as he joins Mobile Infantry after direct attack to Buenos Aires by Bugs. We go through from admittance to training and even battlefield, just a bit disappointing that it’s only one – the big, important battle. Have seen the movie, and as I remember there were more action.

There were moments were you could not have missed stereotypical remarks, both about women, military things and superpowers.

Descriptions about alien Bugs and their hive society (queens, workers, warriors and brains) were fascinating. Also some philosophical moments about who is meant to inhabit the Universe; didn’t heard much about other races.

The ending definitely saved the whole impression.

Robert A. Heinlein ”The Moon is a Harsh Mistress”

16690

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

It is the year 2076, and the Moon is a penal colony for the rebellious and the unwanted of Earth. The exiles have created a libertarian society in order to survive in their harsh and unforgiving environment, their motto being TANSTAAFL: “There ain’t no such thing as a free lunch”. Looming over them is the Luna Authority, the heavy-handed Earth administration, who trades life necessities to the “Loonies” in exchange for grain shipments to the starving populations of Earth.

As the situation steadily deteriorates the inhabitants of Luna come to realize that they have little choice but to revolt against Luna Authority in order to save themselves from resource exhaustion and a subsequent environmental apocalypse.

A small band of dissidents emerges to lead the revolution. This consists of a one-armed computer jock, a radical young woman, a past-his-prime academic, and a nearly omnipotent computer named Mike. These people ignite the fires of revolution, despite the near certainty of failure.

Izdevniecība/Publisher: Blackstone Audio

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no torenta. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 3/5

Mana recenzija/My review

Ir 2076.gads, un cilvēce spējusi iedzīvoties arī uz Mēness, bet dažādu izvēļu dēļ kontrole pār Mēness kolonijām ir apdraudēta.

Viens ir tas, ka par kandidātiem, kurus sūtīt apgūt Mēnesi, izvēlēti dažādi kriminālisti; līdzīgi kā Austrālijā. Un otrs, pat nozīmīgāks, ka pārvaldošā iestāde Autoritāte kontrolē pilnīgi visu, sākot ar enerģiju un arī daļa no pārtikas, kā arī nosaka visam cenas.

Pārmaiņas aizsāk Manuela atklājums, ka galvenais superdators Maiks apzinās sevi un spēj sarunāties, bet neviens no Autoritātes to neuzzin, jo nav nepieciešamība darboties tā tuvumā, visu var uzdot attālināti.

Varētu pat teikt, ka tieši pateicoties Maikam, Mēness iemītnieki var sākt pretošanās kustību. Manuels iesaista aizvien vairāk dalībnieku, bet to, ka Maiks ir dators, nevis cilvēks, zina tikai paši tuvāki. Turklāt nepieciešamība liek Maikam izveidot viltus personību Adamu Selīnu.

Protams, valstis uz Zemes un Autoritātes pārstāvji nav priecīgi par pārmaiņām – izvēršas militāras sadursmes ar upuriem abās pusēs.

Interesantas atšķirības Mēness tiesu sistēmā un laulībās(daudzsievība). Šādas(dažas) īpatnības divos  autora darbos manītas, un, lai gan tie arī šobrīd vienīgie, tad tas tomēr liek domāt, ka uzskati vairāk būtu piedēvējami autoram, ne tikai izveidotajiem tēliem.

Manuels stāstu vēsta no savām atmiņām.

                                                                                                                                                

It’s the year 2076 and humanity has managed to adjust to a life on Moon but because of choices made the control over it is threatened.

One reason might be that those who to send to live on Moon were picked from variety of all kind of criminals like it was with Australia. And the second perhaps even more important that the governing institution called Authority controls completely everything, starting from energy to some food including the control over prices for everything.

An opportunity for changes comes from Manuel’s discovery that supercomputer Mike has self perception and can speak but no one from Authority discovers him because every command and task can be given from afar.

You could say exactly because of Mike Lunars or Loonies (Moon people :D) were able to start the revolt. Manuel starts to involve more and more people but the fact that Mike is a computer not a person is revealed only to the closest. There even comes a necessity for Mike to create fake personality Adam Selene.

Of course countries and Authority on Earth isn’t happy of what’s happening on the Moon which evolves into military clashes.

The story is told from memories of Manuel.

Ian Fleming ”Doctor No” (James Bond (Original Series) book 6)

3757

Grāmatas apraksts no Goodreads:

James Bond travels to the Caribbean to investigate the mysterious disappearance of a secret service team. As he uncovers the astonishing truth about strange energy waves that are interfering with U.S. missile launches, he must battle deadly assassins, sexy femmes fatales, and even a poisonous tarantula. The search takes him to an exotic tropical island, where he meets a beautiful nature girl and discovers the hideout of Doctor No, a six-foot-six madman with a mania for torture, a lust to kill, and a fantastic secret to hide.

Izdevniecība: Blackstone Audio

Kā tiku pie šīs grāmatas?

Vērtējums: 3/5

Mana recenzija

Lai atgūtos no pēdējiem notikumiem, Bonds tiek nosūtīts it kā pavisam vienkāršā un parastā uzdevumā, un vēlreiz viesojas Jamaikā. Bet viss nav tik vienkārši, kā liekas, atrodoties Londonas birojā.

Salu, kurā nonācis Džeimss, šķietami nesaistīti un apmēram kā no malas kontrolē pasakaini bagātais Doktors Nē(Doctor No jeb Julius No). Nedaudz neticas, ka viņa patiesas darbības, un, kur tās tiek veiktas, būtu tik grūti atklājamas.

Lielākā Doktora Nē kļūda, kas arī kaitināja, bija ielaišanās nevajadzīgi garā, klasiskā ļaundara monologā pirms pieveikt savu upuri. Bet neiztikt bez brīnumainas labā tēla izglābšanās par spīti jebkādiem šķēršļiem un iemesliem neveiksmei. Netapa skaidrs kādā loģiskā veidā viņš paliek dzīvs.

Ja par Bonda meiteni, šoreiz Honeychile Rider, tad visai grūti atrast atšķirības no iepriekšējām. Nepatika un pārsteidz Džeimsa Bonda attiecību veidošana ar šīm sievietēm. Katru reizi apgalvojot par patiesām jūtām.

Tomēr jāatzīst, ka sākums bija samērā cerīgs, lai arī tālāk līdzīgi kā pirmajās grāmatās.


Paldies par atbalstu! – Patreon

Ian Fleming ”From Russia With Love” (James Bond (Original Series) book 5)

3764

Grāmatas apraksts no Goodreads:

Name: Bond, James. Height: 183 cm, weight: 76 kg; slim build; eyes: blue; hair: black; scar down right cheek & on left shoulder; all-round athlete; expert pistol shot, boxer, knife-thrower; does not use disguises. Languages: French and German. Smokes heavily (NB: special cigarettes with three gold bands); vices: drink, but not to excess, and women.

Every major foreign government organization has a file on British secret agent James Bond. Now, Russia’s lethal SMERSH organization has targeted him for elimination. SMERSH has the perfect bait in the irresistible Tatiana Romanova, who lures 007 to Istanbul promising the top-secret Spektor cipher machine. But when Bond walks willingly into the trap, a game of cross and double-cross ensues, with Bond both the stakes and the prize.

Izdevniecība: Blackstone Audio

Kā tiku pie šīs grāmatas?

Lejuplādēju no torenta

Vērtējums: 3.5/5

Mana recenzija

Lai gan šoreiz iztiek bez šķietami obligātās kāršu spēles, tad šī daļa no pirmajām piecām, vismaz klausīšanās ziņā, ir labākā, bet arī šajā grāmatā neiztikt bez saviem trūkumiem.

SMERSH izšķīries, ka Bondam beidzot pienācis laiks mirt, pie viena iedragājot britu specdienesta prestižu un parādīt savu pārākumu. Grāmatas sākums veltīts šī plāna izklāstam un ļaundara iepazīstināšanai, kuri pat

Joprojām neiztikt bez rasistiskām piezīmēm, kā arī sievietes, sākot ar Tatjanu, atspoguļotas ar ļoti stereotipisku uzvedību. Tatjanai(Tatiana Romanova) uzdots apmānīt Bondu. Tā teikt ‘’iemidzināt’’, lai viņa nogalināšana būtu droša, bet, cik paredzami, Bondam un Tatjanai rodas jūtas vienam pret otru, kas traucē gan vienam, gan otram katra misijai.

Vēl neparastāk par kāršu trūkumu ir tas, ka Flemings ‘’From Russia With Love’’ noslēdz ar cliffhanger. Bet visai droši, ja jau ir nākamo daļu, ka Bondam galu galā viss beidzas veiksmīgi.