Roger Zelazny – Lord of Light (Audio book)

13821

Links uz grāmatas Goodreads lapu

Izdevniecība: Audible Frontiers

Kā tiku pie šīs grāmatas?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums: 3.5/5

 

 

 

 

 

Manas pārdomas

Reiz sensenie laiki, kad dievi un dievības dzīvoja uz zemes un valdīja pār muļķa divkājiem klātienē. Rodoties jauniem dieviem un tiem iegūstot atzinību un popularitāti, neizbēgami kādam no vecās gvardes lemts noputēt aizmirstībā. Lai gan reizē dažādās pasaules malās eksistē vairāki, teiksim kara dievi, bija jūtams liels uzsvars (vārdu dēļ varbūt ) uz Indijas reģionu no šīspasaules.

Turpiniet lasīt

Clifford D. Simak – Way Station (audiobook)

190999

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

Enoch Wallace is an ageless hermit, striding across his untended farm as he has done for over a century, still carrying the gun with which he had served in the Civil War. But what his neighbors must never know is that, inside his unchanging house, he meets with a host of unimaginable friends from the farthest stars.

More than a hundred years before, an alien named Ulysses had recruited Enoch as the keeper of Earth’s only galactic transfer station. Now, as Enoch studies the progress of Earth and tends the tanks where the aliens appear, the charts he made indicate his world is doomed to destruction. His alien friends can only offer help that seems worse than the dreaded disaster. Then he discovers the horror that lies across the galaxy…

Izdevniecība/Publisher: Audible Frontiers

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 4.75/5

Turpiniet lasīt

Arthur C. Clarke – Rendezvous with Rama (Rama #1) (audiobook)

112537

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

At first, only a few things are known about the celestial object that astronomers dub Rama. It is huge, weighing more than ten trillion tons. And it is hurtling through the solar system at an inconceivable speed. Then a space probe confirms the unthinkable: Rama is no natural object. It is, incredibly, an interstellar spacecraft. Space explorers and planet-bound scientists alike prepare for mankind’s first encounter with alien intelligence. It will kindle their wildest dreams… and fan their darkest fears. For no one knows who the Ramans are or why they have come. And now the moment of rendezvous awaits — just behind a Raman airlock door.

Izdevniecība/Publisher: Audible Frontiers

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 3.25/5

Mana recenzija/My review

Tālu kosmosā tiek atklāts neiedomājams objekts (nodēvē par Ramu), kas milzu ātrumā tuvojas mūsu Saules sistēmai, un tiek izlemts nosūtīt komandu tā izpētei. Savs priekšstāsts par tehnoloģijām un iemesliem, kas ļāva pamanīt tuvojošos objektu.

Ramas izpētei ilgs laiks netiek atvēlēts, bet nevajag bīties, jo katrs mirklis nes jaunus pārsteigumus, un katra nākamā stunda liek brīnīties vēl vairāk kā iepriekšējā. Pirmais pārsteigums, ka Rama ir mākslīgi veidots kosmosa kuģis/gandrīz kā planēta. Kā nākamie seko robotiem līdzīgi radījumi; atgādināja briesmonīšus no Velsa ‘’Pasauļu kara’’. Visi daļējā šokā no kurienes tādi, kad vēl iepriekš visiem šķitis, ka uz Ramas neviena nav. Un tie ir tikai daļa no kopējo brīnumu kopuma, kas tiek pētniekiem. : )

Rama sniedz pārliecinošu atbildi par to, ka neesam vienīgās inteliģentās būtnes Visumā; par to, ka kaut kur citur ir dzīvībā kā tāda personīgi nešaubos. Diemžēl cilvēki no Ramas vai tās būvētājiem nesaņem nekādu uzmanību (pilnībā ignorēti esam), ko varētu uztvert kā lielāku apvainojumu, kā tad, ja tas būtu kāda veidā pateikt vārdos. Liek padomāt, vai iemesls, kāpēc citplanētieši nav devuši nekādu ziņu Mums, ir tāpēc, ka neesam nemaz tik īpaši, ka gribētos domāt.

Līdzīgi kā Childhood’s End arī šis darbs nešķita tik labs salīdzinoši ar 2001: Space Odyssey. Protams, Ramas apraksti ir vienreizēji, bet tas tomēr nekalpo kā kopējā stāsta glābiņš. Kā arī nevarētu teikt, ka pēc tādiem aprakstiem pašam gribētos uz Ramas pabūt :D.

                                                                                                                                           

Far far away an imaginably huge object (will be named Rama) with tremendous speed is approaching our Solar system, and it’s getting decided to send a team to explore it. There is also some little story about the technologies that helped to discover Rama, as why they were invented.

The time to explore Rama is limited but no need to worry because each moment and hour brings new surprises. And the first one is that Rama isn’t a natural object but actually is artificially made, and is almost like a big planet not space craft. The next surprise could be a three legged robot like creatures which reminded me those from The War of Worlds. Everyone is a bit shocked because just a little while ago everyone thought that Rama is deserted. And those are just few of surprises for the explorers. : )

Rama is a clear sign that humans aren’t the only intelligent being in the Universe; considering how many stars and planets there are I don’t doubt about a life somewhere else in general. Unfortunately Ramans ignore humans completely without any acknowledgement of existence which actually could be a bigger insult than anything to humans in words. Makes you think that maybe no alien has arrived to Earth just because We aren’t that special as majority would like to think.

Still 2001: Space Odyssey in my mind is better than this or Childhood’s End, those are Arthur’s book which I have heard. Of course the descriptions of Rama are amazing but that doesn’t make the whole story amazing. Also those descriptions doesn’t convince me to visit Rama.

Arthur C. Clarke – Childhood’s End (audiobook)

414999

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

Without warning, giant silver ships from deep space appear in the skies above every major city on Earth. Manned by the Overlords, in fifty years, they eliminate ignorance, disease, and poverty. Then this golden age ends–and then the age of Mankind begins….

Izdevniecība/Publisher: Audible Frontiers

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 3.5/5

Mana recenzija/My review

Citplanētiešu ierašanās, par laimi, ar mieru, cilvēcei nāk par labu. Protams, visus apmierināt nevar, bet nekad jau tā arī nemaz nevarētu notikt. Bet, par ko gan bēdāties, ja noziegumi kā tādi gandrīz izzūd, tehnoloģijas uzlabojas, bezdarbs samazinās u.c. Drusku paskumt varētu vien nākties kultūras mīļotājiem un Visuma pētniekiem.

Varētu šķist, ka Pavēlnieku (Overlords) atnākšana nevarētu būt nekas labāks, bet, kurš gan ir teicis, ka obligāti, citplanētiešiem jāierodas un jānolīdzina viss gar zemi. Pietiek vien ierobežot un neļaut pilnībā attīstīties, lai tas būtu beigu sākums.

Pamatā zinām tikai par vienu Pavēlnieku – Karellen. Viņš pats loģiski apgalvo, ka viss tiek darīts cilvēces labā, citādi tā pati ar laiku sevi iznīcinātu. Šis tas liek šaubīties, vai viņi tiešām ir tik spēcīgi un vareni, ka grib, lai domā, ņemot vērā arī ilūziju par kosmosa kuģiem.

Vienkāršajam un parastajam cilvēkam, pateicoties Pavēlniekiem, par neko nav jādomā, un, ja nevajadzētu gulēt, vispār būtu ideāli, jo pa TV un cita veida (izklaidējošas) informācijas ir tik daudz, ka viens cilvēks vienkārši nevar paspēt visu noskatīt, kas pasniegts negatīvi. Prātā ienāca doma, ka tagad tā arī ir :D Noslēgums atkal drīzāk saucams par dīvaini neparastu.

                                                                                                                                           

Arrival of aliens, luckily they come in peace, is a benefit for mankind. Of course you can’t please everyone but that might be impossible. But there is to be sad about when the crime is almost forgotten, technologies are getting better and better, unemployment is improving etc. The only ones might be people exploring Universe and those whose job is connected with culture.

It might seem that the arrival of Overlords couldn’t be anything better, but who has said that aliens have to come with guns blazing and destroy everything in their way. You just need to restrict and limit few things so it would be the beginning of the end.

Mostly we know just about one Overlord named Karellen. Logically he himself claims that everything they do is in human interest otherwise it would have destroyed itself. Some things are creating doubts about how many Overlords there are and how strong want you to think they are. Considering the illusion of the space ships.

For the average person thanks to Overlords doesn’t have to think about anything serious, and if you didn’t have sleep it would be perfect because there is so much on TV and other information/ entertainment that one person can’t see it all, which was shown in the negative light. Just like it is now! :D. The ending again was a little bit weirdly strange.

Larry Niven, Jerry Pournelle – The Mote in God’s Eye (Moties #1) (audiobook)

100365

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

In 3016, the 2nd Empire of Man spans hundreds of star systems, thanks to faster-than-light Alderson Drive. Intelligent beings are finally found from the Mote, an isolated star in a thick dust cloud. The bottled-up ancient civilization, at least one million years old, are welcoming, kind, yet evasive, with a dark problem they have not solved in over a million years.

Izdevniecība/Publisher: Audible Frontiers

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 4/5

Mana recenzija/My review

Kāda gan būtu cilvēces reakcija pirmoreiz sastopoties ar pilnībā atšķirīgu, inteliģentu rasi? Parasti visās filmās agresori un tie, kas vēlas visu iznīcināt ir tieši citplanētieši, bet šoreiz sastapšanās notiek, kad cilvēce jau spējusi spert savus soļus Visuma apgūšanā un apdzīvošanā. Vairākkārt tiek minēta Otrā impērija un pirmo atceras ar godu, apbrīnu, bet ne pilnībā izskaidrots tās sabrukuma iemesli.

Sastaptajai rasei Moutiem(negribas dēvēt par Puteklīšiem) ir maz līdzību ar cilvēkiem. Ne tikai ārējā ziņā un fizioloģiski, bet arī kultūras, sabiedrības un izturēšanās ziņā; jāņem vērā, ka viņu rasei ir bijis gana ilgs laiks, lai attīstītos. Reizēm vien pēc mirkļa sapratu, ka skatpunkts ir pārslēdzies no cilvēku uz citplanētiešu.

Mouti par sevi rada draudu neradošu un varbūt pat muļķu iespaidu, bet tas tikai tādai iemidzināšanai, arī viņi veic savus pētījumus un novērojumus, ne tikai cilvēks, no kuriem daļai ir ļoti lielas grūtības uzticēties un grib labāk uzbrukt pirmie, jo tak nevar zinātu, kad viņi tā varētu izdarīt. Noslēgums vismaz uz miermīlīgākas un cerīgākas nots.

Dominē militārais aspekts; dažās atsauksmēs minēts, ka darbs ir seksistisks (nav daudz sieviešu dzimuma tēlu) un tēli stereotipiski, bet vai nu īpaši nemanīju, vai arī šoreiz tas netraucēja.

­                                                                                                                                           

What would be mankind’s reaction for the first time meeting absolutely different, intelligent race? Usually in the movies the aggressors and those who want to destroy everything are the aliens, but this time the encounter happens when humans have had their chance to explore and populate the Universe. Occasionally it is mentioned that now it’s the 2nd Empire of Man and the first one is remembered with honor and admiration, but it wasn’t completely explained why the first one collapsed.

The aliens (Motes) have very little similarity with human, not only visually but also with their culture, behavior and society module. Of course their race is more than a million years old and with plenty of time to evolve.  There were some moments when POV changed from human’s to Motie’s, and then it took me awhile to catch that.

Moties create an impression about themselves as nonthreatening and maybe even a bit dum, but that’s exactly what they want. Humans aren’t the only ones that study and examine the other side, Moties do the same. Some people have trouble with trusting and all they want is to strike first just because you never know when they might. At least the ending is on hopeful and more peaceful note.

The fact that this more of a military sci-fi is clear; in some reviews I read that this book is sexist (there wasn’t many female characters) and that characters are stereotypical, but maybe I didn’t notice it that much or this time it just wasn’t bothering me.

Dan Simmons – Hyperion (Hyperion Cantos #1)(audiobook)

77566

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

On the world called Hyperion, beyond the law of the Hegemony of Man, there waits the creature called the Shrike. There are those who worship it. There are those who fear it. And there are those who have vowed to destroy it. In the Valley of the Time Tombs, where huge, brooding structures move backward through time, the Shrike waits for them all. On the eve of Armageddon, with the entire galaxy at war, seven pilgrims set forth on a final voyage to Hyperion seeking the answers to the unsolved riddles of their lives. Each carries a desperate hope—and a terrible secret. And one may hold the fate of humanity in his hands.

A stunning tour de force filled with transcendent awe and wonder,Hyperion is a masterwork of science fiction that resonates with excitement and invention, the first volume in a remarkable new science fiction epic by the multiple-award-winning author of The Hollow Man From the Paperback edition.

Izdevniecība/Publisher: Audible Frontiers

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no torenta. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 4.75/5

Mana recenzija/My review

Jau ar pirmajām minūtēm varēja just, ka šī būs laba (audio)grāmata : ). Seši dažādi stāsti un tagadne, septiņi svētceļnieki un vēl daudz kā cita!

Stāstu un svētceļnieku vienojošie faktori ir Hyperion planēta, uz tās esošās Laika Kapenes un radījums Shrike, ko vieni pielūdz kā sāpju dievu, bet citi vienkārši baidās kā no briesmoņa.

Stāsti savā starpā ir atšķirīgi – ir detektīvs, erotika, romantika u.c. – bet vislabāk tomēr patika pats pirmais un pēdējais vismazāk.

Mūsu Zeme (Vecā Zeme) vairs nepastāv Saules mūža beigu dēļ, un cilvēce izpletusies pa Visumu; ir arī liela attīstība interneta pasaulē. Nav daudz konkurentu, kas spētu stāties pretī. Ļoti patika mistiska ap deviņu labirintu pasaulēm, viena no tām Hyperion, kurus noteikti izveidojusi kāda civilizācija agri, agri pirms cilvēkiem.

Pats radījums Shrike lielā mērā paliek kā noslēpums. Skaidrs gan ir tas, ka drošs par savu dzīvību viņa klātbūtnē nevari būt.

Beigās kārtīgs klifhengeris, kas liek vēlēties VĒL! Noteikti patiks sci-fi faniem.

                                                                                                                                                

With the first minutes I could tell that this (audio)book will be great : ). Six tales and the present, seven pilgrims and many more!

What links all the tales and pilgrims is the planet Hyperion, the Time Tombs on it and the Shrike creature which some worship as god but others fear as from monster.

Tales are very different – there are a detective, erotic, romance etc. – but my favorite was the first tale and the least likable for me was the last one.

Our Earth (The Old Earth) no longer exists thanks to Sun life’s ending process, and humanity has conquered the Universe with not much resistance; also web has developed quite a lot. Very liked mystery around nine labyrinth planets (one of them Hyperion) which were clearly build by some civilization much ancient than humans.

The Shrike itself remains a secret. One thing that is clear is that when he is around you can’t be sure about your own life.

The ending is a real cliff-hanger which makes you to want MORE! Certain recommendation for sci-fi fans.