Pirmdienas teikums #80

25438891

Pirmdienas teikums ir mana versija par Bonespark~ “Sunday Sentence”, kurā tiek izcelts teikums no tā, kas iepriekš izlasīts.

Žēlodama meiteni, kura ļoti skuma par to, ka brālis ‘’pēkšņi’’ aizbraucis uz Riodežaneiro, kā to bija paskaidrojuši vecāki, doņa Katarina, pieprasījusi godavārdu, ka meitene viņu nenodos, nupat kā bija paziņojusi Manjanas meita ģimenes noslēpumu.

Aleksandrs Grīns – Rančo ‘’Akmens stabs’’

Aleksandrs Grīns – Rančo ”Akmens stabs”

25438891

Izdevniecība/Publisher: Liesma

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Atradu mājās, putekļiem noputējušu (pamatoti)

Vērtējums/Rating: 1/5

Mana recenzija/My review

Titullapa grib teikt, ka stāsts domāts bērniem, bet nešķiet, ka Rančo ‘’Akmens stabs’’ vispār būtu kādam ieteicams. Grāmatas veiks veicina domas par vesterna ievirzienu. Vienīgais labais, ko par to var minēt, ir tas, ka šaušanas ir pietiekami.

Grāmatu vislabāk raksturotu – ‘’kišmiš ar rozīnēm’’ šis darbs vien ir. Notikumi samesti tādā putrā viens pēc otra, ka grūti saprast, kas vispār notiek. Ir gan neticamu bagātību atrašana, gan nepamatoti ieslodzītā atbrīvošana no ieslodzījuma pie garīgi slimajiem tāpēc vien, ka grib kļūt par kinooperatoru. Brīnumainā kārtā to visu un vēl autors sasaistījis kopā un viena stāsta sižetiskās līnijas tēli sastop otrus.

Tēli kā Inese un Areta maz ar ko atšķiras viena no otras. Roberts Naits (bagātību atradējs) pēc gadiem skaitās puika, bet viņa uzvedība bija ne pārāk atbilstoša. Un tā varētu vēl un vēl!

Rakstības stils, maigi sakot, zem katras kritikas. Notikumi izklāsts bija aprakstošs; sajūta, ka lasīju kādu stipri garākas grāmatas saīsinātu atstāstījumu. Būšu nežēlīgs, un noteikti kaut kad aiznesīšu uz grāmatu maiņas punktu vai bibliotēku.

                                                                                                                                           

The front page wants to tell that this story is meant for children, but I doubt if Rančo ‘’Akmens stabs’’ is recommendable for anyone. The book’s cover makes you think about western. The only good thing to mention is that shooting is more than enough.

The best way to describe is that this book is one big mess. All the events and are thrown together and it’s hard to understand what’s actually happening. There are incredible treasure, liberation of a prisoner who is unjustified imprisoned in mental hospital just because he wanted to be a cameramen etc. In amazing way all that and even more are eventually connected and one story line’s characters meet the others.

Characters like Inese and Areta didn’t differ from each other and were very similar. Roberts Naits (the one who found treasure) according to his age was just a boy but acted inadequately. And I could continue like that!

The writing style is just horrible and was plainly descriptive, and felt like a diminished version of a much larger book. I’ll be cruel and someday will bring this book to a book exchange point or to a local library.