Arthur C. Clarke – 2001: A Space Odyssey (Space Odyssey #1) (audiobook)

70535

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

A special new Introduction by the author highlights this reissue of a classic science fiction novel that changed the way people looked at the stars–and themselves.

Izdevniecība/Publisher: Brilliance Audio

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no torenta. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 5/5

Mana recenzija/My review

Sākumā autora ierunātais ievads, paskaidrojot par grāmatas tapšanu un drusku par turpinājumu nepieciešamību, kā arī par filmas tapšanu un atšķirībām no grāmatas, bija interesants, dāvājot ieskatu tā teikt aizkadrā.

Paša stāsta ievads noris aptuveni pirms trim miljoniem gadu, kad primitīvie cilvēka priekšteči, paši īsti neapzinādamies, saskārās ar inteliģentām būtnēm. Arī šajā daļā saistošs tēls – agrīnais līderis.

Kosmosa odisejas katalizators ir neparastas, apraktas ierīces atrašana uz Mēness, kuras vecums ir minētie trīs miljoni gadu, tātad noteikti cilvēks nav bijis tas, kas to tur atstājis. Kad ierīce saskaras ar Saules gaismu, no tās iziet signāls. Tas jau vien liek pārdomāt cilvēka nozīmību un saprast, ka, ja ne šobrīd, tad vispār cilvēks nav vienīgā inteliģentā radība.

Odisejas komandā Frenks un Deivids, kā arī vēl trīs komandas biedri kriogēna miegā, un pašu kuģi monitorē mākslīgais intelekts/dators HAL 9000. Pat drusku baisa, bet ne īpaši, jo diezgan ātri apturēta datora sacelšanās. Tomēr iemesls visai saprotams, jo, lai gan datoram uz Zemes tika veikti visvisādi testi, tam netika paskaidrots, ka to izslēdzot, tas nemirst, manuprāt.

Patika, ka fragmenti, kur, piemēram, kuģis saņem ziņu no Zemes stacijas vai savā starpā sazinās bija izmantotas skaņas, ko varētu salīdzināt ar lidmašīnas pilota sazināšanos ar pasažieriem~. Tas padarīja visu ticamāku nekā, ja būtu nolasīts bez tā.

Pie Saturna Deivids sastop, šķiet, kaut ko līdzīgu zvaigžņu vārtiem, un arī tālāk redzamais varētu likt elpai aizrauties. Vienīgi nekur neierauga sagaidītājus, kas liek padomāt, ka cilvēce, iespējams, nedaudz nokavējusi mirkli, kad doties plašā Visuma izpētē.

                                                                                                                                                

Author’s introduction in the beginning explaining how the book was written and a bit the need for sequels, and also about the movie and its differences with the book was helpful and interesting giving an insight behind the pages.

The introduction of the story itself happens three million years ago when ancestors of man probably not really knowing encountered with aliens. Also in this part there is a captivating character – an early leader, Moon-Watcher.

A catalyst for space odyssey is a discovery of extraordinary and buried artefact on Moon. As it is about three millions it is clear that humans didn’t put it there. When the Sun light reaches this device it emits a signal. This discovery alone is a proof good enough to reconsider significance of mankind and realise that at least once humans weren’t alone in the Universe.

Frank Poole and Dave Bowman and three others in the cryogenic sleep make the team of Space Oddysey. An AI HAL 9000 runs the ship, and there’s even a good and a little scary uprising but not that much as the AI isn’t given such a long time to run wild. But the reason for such actions is quite simple as no one didn’t try to explain it that by shutting it off he doesn’t die (I think).

I liked that in those fragments when the ship received messages from Earth etc they used voices/sound effects like when a plane’s pilot speaks with passengers or something like that : )

Near the Saturn Dave encounters something similar like stargate and what he sees next might take the breath away. Only those who put the artefact on the Moon and that stargate are nowhere to be seen; perhaps mankind were just a bit too late to explore the vast Universe.