Kristīne Ulberga – Tur (‘’Mēs. Latvija, XX gadsimts’’ #11)

35417401

Links uz grāmatas Goodreads lapu

Izdevniecība: Dienas Grāmata

Vērtējums: 1.75/5

Manas pārdomas

Tas ko kuļoties cauri darbam izdevās izlobīt, ka 16gadīgs jaunietis Pāvels, maldīdamies pa mežu uzduras kopienai ar alternatīvi domājošiem brīvdomātājiem, ezotēriķiem, filozofiem u.c., kuru idejas un dzīves stils neiekļaujas Padomju Savienības noliktajos rāmjos. Viņi klausās Amerikas Balsi un citas neatļautas raidstacijas, lasa visu iespējamo aizliegto literatūru.

Kopienu kopā satur tās (garīgais) līderis Māsters, bez viņa pārējie vienkārši pajuktu kur kurais. Ne mazāk īpatnēji par Māsteru ir arī vairāki citi tēli un viņu vārdi kā Sinoptiķis, Skābais Ģīmis vai Smaidīgais. Brīžiem radās šaubas, vai, lai tā izteiktos, visi kopienā vienmēr ir skaidrā un pie veselās saprašanas.

Jāatzīmē, ka autore spēlējas ar laika līnijām un pāreja no vienas otrā var būt bez brīdinājuma, kad pēc mirkļa jājautā sev, kādā veidā mēs sākām runāt par šo, ja pirms mirkļa bija pilnīgi kas cits? Viens attaisnojošs skaidrojums būtu, ka 20 gadus vēlāk trīs kopienas biedri ir atraduši Pāvela burtnīcu/dienasgrāmatu par kopienā pieredzēto, bet, par cik tādēļ tēli lielu daļu grāmatas viens otram lasa no burtnīcas vai kaut ko stāsta, to pieskaitīju pie vieniem no lielākajiem grāmatas mīnusiem. Esmu manījis, ka šāda stāsta izklāsta maniere un stils manai gaumei nav pa prātam.

Lai labāk saprastu, vai grāmata varētu patikt, ieteiktu vispirms izlasīt rakstu šeit vai noskatīties Kultūras ziņu sižetu šeit, bet, ja grāmata jau ir iegādāta, tad ieteikums būtu vispirms izlasīt pēcvārdu (ideālā gadījumā būtu liekams pirms romāna). Tajā autore lieliski paskaidro iecerēto domu. Varbūt arī ir pa kādam nenozīmīgam maiteklim, bet labāk, ka ir saprašana par ko iet runa.

Ja jāsalīdzina ar citām grāmatām no vēsturiskās romānu sērijas ‘’Mēs. Latvija XX gadsimts’’, tad šis gadījums būtu liekams vienā listē ar Ingas Ābeles ‘’Duna’’. Gadījumā, ja patika tā grāmata, kas zin patiks arī šī. Ja vēl Dunas gadījumā bija daudz vēsturiskās informācijas gūzmas kā no vēstures grāmatas, tad vienīgais, kas ļāva noprast laiku, kad norit romāns, neskaitot to, ka padomju laikos, bija Leonīda Brežņeva bēru un Černobiļas AES avārijas pieminēšana. Citādāk nevarētu nemaz tā pateikt. Vairāk ir brīvās domas lidojums un filozofiskas dabas prātojumi bez sava gala un malas.

Visu līdz šim sērija iznākušo neesmu lasījis, bet droši kā labākus darbus no šīs sērijas var ieteikt Noras Ikstenas ‘’Mātes piens’’ un Laimas Kotas ‘’Istaba’’. Starpība starp šīm un Tur neizsakāma, kuru skaitliskajā vērtējumā pilnībā nevar izteikt.

Arthur Nsenga, Shaunakay Francis – The Sabbath

26013595

Grāmatas apraksts no Amazon/Synopsis from Amazon:

Would you rather suffer for eternity, or die peacefully?

What if you had no choice?

The morning after witnessing a spectacular meteorite shower, Cory Shembo and his girlfriend Lana didn’t expect to wake up immortal.

News bulletins claim the meteorites have released a chemical compound called ATHENS which has caused mutations in the human race. The twisted outcome has left people unable to die but with an increased sensitivity to pain.

Now with the majority of food supplies contaminated, and the rich controlling what little is left, the desperate young couple are force to go on merciless food raids just to stave off the pain.

During which they accidentally discover a secret government device and find themselves caught up in a diabolical plot to control the future of humanity.

Realizing that there is more to ATHENS than what they were led to believe; Cory and Lana set out on a crusade to uncover the truth. Their journey will lead them into the darkest depths of humanity. If they can follow the trail, they may be able to find some answers.

But will the cost of knowing the truth be too much?

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

E-grāmatas kopija no autora apmaiņā pret recenziju.

Vērtējums/Rating: 1.75/5

Mana recenzija (pārdomas)/My (thoughts) review

Lana un Korijs vēlu naktī atgriežas no ballītes/randiņa, kad pēkšņi no debesīm sāk krist meteorīti, un abi tā vien paspēj, kā laicīgi tikt zem jumta. Dīvainākais sākas pēc pamošanās, kad noskaidrojas, ka pilnīgi visi uz Zemes nogulējuši aptuveni 24 stundas. Lielos vilcienos tiekam pārmesti gadu uz priekšu.

Meteorītu izraisītie efekti tiek piedēvēti ķīmiskajām vielām, kas radušās tiem sadegot atmosfērā. Trakākais, ka šīs vielas saindē lielāko daļu ūdens un pārtikas resursus, bet, ja esat bagāts, nav par ko raizēties, vienīgi jāpārvācas uz pilsētas centru drošībā aiz lielām, biezām sienām, lai mazāk turīgie neradītu draudus.

Katastrofas rezultātā ir ļoti daudz bezvēsts pazudušo, starp tiem arī Korija māte Elizabete. Diemžēl tā vietā, lai koncentrētos uz to, kas īsti notika, jo piedāvātas arī dažas konspiratīvas teorijas, liela uzmanība pievērsta ne pārāk labi izpildītai romantikai – attiecībām starp Lanu un Koriju. Bija sajūta, ka pārējais ir vien kā fons.

Laiks iet, un valdība neko nedara, lai atrastu pazudušos, tāpēc Lana un Korijs ar nelielu palīdzību ņem meklēšanu savās rokās. Diemžēl arī šajā sižetiskajā līnijā bija problēmas ar izpildījumu un ticamība visai maza. Beigās jautājumi, kāda gan no tā visa jēgas, un, vai vispār kaut kas tika panākts? Jāšaubās.

Ā, vēl viena ķīmisko vielu (nosauktas par ATHENS) īpašība, ka padara visus nemirstīgus, diemžēl letāls efekts uz vēl nedzimušajiem. Būtu interesanti uzzināt par vielu izraisīto efektu dabā, jo grāmatā par to nebija pilnīgi nekas.

Negatīvā ziņā acīs krita kā raksturots tēlu izteikšanās veids, bieži vien situācijai nepiemēroti. Interesanti, ka arī ārpus pilsētas centra mūsu varoņi nesaskārās ar elektrības, interneta un citu sakaru problēmām.

***************************************

Lana and Cory come home late after a party/date when suddenly meteorites start to fall and they barely have time to safely get inside. The weirdest part starts when they wake up and realize that everyone on Earth has slept about 24 hours. In big leaps we are transported to one year after the event.

The effects caused by these meteorites are attributed to chemicals created by the burning process while they fell through the atmosphere. The crazy thing is that these particles contaminate most of the water and food resources, but if you are rich then there’s no need to worry because only thing you have to do is to move behind thick and big walls in the city’s center so less wealthy people wouldn’t bother you.

Because of this catastrophe there many missing people including Cory’s mother Elizabeth. Unfortunately instead of focusing onto what really happened and what’s the government’s role in to all of this because you are also given some conspiracy theories, most of the attention is given to romantic relationship between Lana and Cory. It felt like everything else is just a background.

Time goes on and the government has done anything to find missing persons that’s why Lana and Cory with some help decide to take the matter into their own hands. Sadly but this story line and the execution of was done poorly; weren’t believable.  At the end I had more question than answers like what was the point of all that and did they achieved anything in a more global scale? I doubt it.

Oh, another thing these chemicals (later named ATHENS) was to make everyone immortal, but unfortunately a lethal effect on the unborn. It would be interesting to know about the impact on nature because in the book there was nothing about that.

In a negative way I noticed how it was described that characters had said something, many times inadequately to the situation. Another interesting thing was that for our characters outside the city’s center walls didn’t have any problems with electricity, internet or other communication services.

Vernor Vinge ”A Fire Upon the Deep” (Zones of Thought book 1)

77711

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

A Fire upon the Deep is the big, breakout book that fulfills the promise of Vinge’s career to date: a gripping tale of galactic war told on a cosmic scale.

Thousands of years hence, many races inhabit a universe where a mind’s potential is determined by its location in space, from superintelligent entities in the Transcend, to the limited minds of the Unthinking Depths, where only simple creatures and technology can function. Nobody knows what strange force partitioned space into these “regions of thought,” but when the warring Straumli realm use an ancient Transcendent artifact as a weapon, they unwittingly unleash an awesome power that destroys thousands of worlds and enslaves all natural and artificial intelligence.

Fleeing the threat, a family of scientists, including two children, are taken captive by the Tines, an alien race with a harsh medieval culture, and used as pawns in a ruthless power struggle. A rescue mission, not entirely composed of humans, must rescue the children-and a secret that may save the rest of interstellar civilization.

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no torenta. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 1.75/5

Mana recenzija/My review

Laba ideja par Visumu sadalītu zonās, kas būtiski ietekmē tajās esošo civilizāciju spēju attīstīties ne vien uz savas planētas, bet arī galaktiski. Gandrīz vai vienīgais grāmatas pluss. Ja nu vienīgi dažas citplanētiešu rases.

Sākums šķita daudzsološs ar kāda mistika un šķietami ļoti spēcīga spēka atbrīvošanos, bet nejutu, ka pilnībā būtu izmantots šis stāsta virziens.

Toties sižeta līnija ar zinātnieku ģimeni un bērniem vispār vairāk haotisks kā kaut kas cits. Kā arī tēlu skaits drusku par daudz.

                                                                                                                                                

The idea about Universe being divided into zones that have major impact on civilisations and their development not only on their own planet but also galactically. If not some cool alien races then it would be almost the only pluses to this book.

The beginning seemed to be promising with some mysterious and powerful force being released but I didn’t felt that this part of the story would be exploited enough.

In addition the story line with family of scientists and their kids was a bit chaotic than anything else. Also he amount of characters were a bit too much.


Paldies par atbalstu! – Patreon

Andris Kolbergs ”Nekas nav noticis” (A. K. Kriminālromānu bibliotēka book 9)

DG_AK7_Skrien_110x165_vaks

Grāmatas apraksts:

Ir astoņdesmitie gadi — laimīgās padomju dzīves kulminācijas punkts: jebkura prece ir deficīts, visu nosaka tikai un vienīgi pazīšanās. Aleksis, kārtējo kontrabandas Panasonic transportējot uz komisijas veikalu, pa ceļam iebrauc psihiatriskajā slimnīcā pēc māsas, kura tur atradusies jau divus gadus kopš mātes, veikala vadītājas, pašnāvības, it kā pašnāvības. Imaldai vēl nav ne jausmas, ka mātes nāve bijis tikai sākums, viņa nenojauš, kādās spēlēs vēl tiks ievilkta, vien acu priekšā visu laiku ir no gaiteņa gala redzamais vaļējais istabas logs, mātes rītakleitas stūris un nepazīstama vīrieša roka uz durvju stenderes ar cipariem 1 9 3 2 uz pirkstiem…

Izdevniecība: SIA ‘’Dienas Grāmata’’

Kā tiku pie šīs grāmatas?

Nopirku Rīgas grāmatu svētkos 2014

Vērtējums: 1.75/5

Mana recenzija

Imalda pēc ārstēšanās slimnīcā ar brāļa gādību tiek aizvesta mājās, un iemesls, kāpēc nokļuvusi slimnīcā, ja neizlasa aprakstu tā pa tiešo nemaz tiek pateikts. Caur paziņām Imalda dabū darbu prestižajā ‘’Oreandā’’ par trauku mazgātāju, bet vēlāk, pateicoties baleta skolas pieredzei, iegūs vietu varietē numurā. Bet tāpatās neiet viegli, ja esi apzīmogota ar ‘’trakās’’ zīmogu. Tomēr jāatzīst, ka Imalda ir visai viegli ietekmējama un samērā raksturā vāja.

Biju domājis, ka ja jau ‘’kriminālromānu bibliotēka, tad vismaz būs laba mistērija un trilleris, bet (gandrīz) pilnībā nekā no tā. Arī minētie cipari 1 9 3 2 un vīrietis(Imaldas kolēģis) tiek atstāti pusratā.

Imaldas situācijā nepalīdz arī fakti, ka tēvs cietumā, kas vainojams kā notikumu aizsācējs mātes pašnāvībai, kura nemaz tik viennozīmīga nav. Kad vairāk par šo kaut kas risinājās, šķita, ka spriedzīte varētu kāpt un romāns kopumā uzlaboties, bet atkal nekā. + Imalda tiek iepīta brāļa Alekša afērās, kam par godu tāds grāmatas vāks.

Tā arī netapa skaidrs Imaldas liktenis, un nobeigums vispār drusku murgains un atstāj vairāk jautājumu nekā atbilžu. Kā arī pāris brīžos krietna novirzīšanās no galvenā sižeta, sīki aprakstot un pievēršoties ne tik galveniem tēliem un viņu apraksta/situācijai.

Būtu tiešām noderējusi kāda struktūra nodaļās, citādāk viss bez maz vai vienā tekstā. No citiem tēliem vēl gribētos izcelt Ļudu – viens nešpetns sievišķis :D

‘’Oreanda’’ ir kā viens no piemēriem, kur pilnā sparā darbojas gan blata sistēma, gan zemletes produkcija(īpaši deficīta preces), kā arī preču stiepšana mājās.


Paldies par atbalstu! – Patreon

Suren Hakobyan ”Touching the Freedom”

24849061

Grāmatas apraksts no Goodreads:

International Youth Meeting is organized to gather over hundred teenagers from all over the world in one place every year.

Twenty-two-year-old Isabel left for Munich for summer holidays to take a part in Youth International Meeting. She’s going to be absolutely on her own for two weeks, without her bossy father around. Coming here she doesn’t expect her life is going to change entirely, because she is going to meet someone who will see through her.

His name is David. He’s definitely older than the other guests. At the first sight of him blood rushes all over Isabel’s body and cold sweat covers her. She has never experienced such feeling to any guy before. Every time seeing him around her legs drag her to him as though he is her spatial drug. But to gain him, Isabel has to face the secret lurking behind his dark and cute eyes and she has to confront his night life.

For the first time in her life Isabel gets to know the real taste of freedom.

Kā tiku pie šīs grāmatas?

E-grāmatas kopija no autora apmaiņā pret recenziju

Vērtējums: 1.75/5

Mana recenzija

Jau ar pirmajām nodaļā tapa skaidrs, ka šis romāns ir pilnībā pieskaitāms pie romantiskajiem. Pārliecinājos, ka tādi neatbilst manai gaumei, vismaz ne pilnībā.

Izabellai(Isabel) tā ir mīlestība jau no pirmā acu skatiena. Viņa iekš International Youth Meeting ieradusies gan ar parastajiem iemesliem, jaunu draugu iegūšana, gan, lai sajustos brīva no pastāvīgās tēva uzmanības un kontroles.

Deivids(David) toties ir pavisam cits stāsts. Būdams ne vien dažus gadus vecāks par citiem, viņam arī ir bīstami ātrs noslēpums, kas izskaidro grāmatas nosaukumu un īpaši tās vāku. Finansiāli nodrošināts, izturas noslēpumaini, labāk patīk būt vienatnē, bet tas traģiska negadījuma un sāpīgu atmiņu dēļ saistībā ar bīstamo aizraušanos(tas noslēpums).

Kad abi uzsāk attiecības, visvairāk kaitināja drusku par biežu esošās intīmās ainas. Viņu attiecības vislabāk varētu raksturot – strīdi un ātra salabšana. Tomēr šis pāris nepārliecina par iespējamu kopēju nākotni.


Paldies par atbalstu! – Patreon

Jānis Elksnītis, Edgars Krasts ”Vidvuda stāsts. Mazā cilvēka derība”

vidvuda_stasts_original

Kā tiku pie šīs grāmatas?

Nopirku Rīgas grāmatu svētkos 2014

Vērtējums: 1.75/5

Mana recenzija

Ja pats sākums vēl likās interesants un ar labu humoru, cenšoties izvairīties no precībām, tad jau tālāk aizgāja nevajadzīga un neizprotama fantastika. Galvenajam varonim Vidvudam dzīvē nav īpaši veicies, dzīvo kādas mājas pagrabā, par atlīdzību izlikdams žurku slazdus, un viens iztikas būtiskiem aspektiem ir zupas virtuves apmeklējums.

Pēkšņi uzrodas kaut kādi vecīši, un izrādās, ka Vidvuds ir kuršu karaļu pēctecis, kuram lemts glābt valsti un tautu. Ar šo vēsti ļoti ērti tiek atrisināts arī finansiālais jautājums. Vidvuda piedzīvojumos iesaistās arī Sostens Buzis, Viktors, Rūdolfs un Juris; neparasti kompanjoni, bet ar visu to kopējais iespaids visai pavājš.