Kurt Vonnegut – Cat’s Cradle (Audio book)

135479

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

Told with deadpan humour & bitter irony, Kurt Vonnegut’s cult tale of global destruction preys on our deepest fears of witnessing Armageddon &, worse still, surviving it …
Dr. Felix Hoenikker, one of the founding ‘fathers’ of the atomic bomb, has left a deadly legacy to the world. For he’s the inventor of ‘ice-nine’, a lethal chemical capable of freezing the entire planet. The search for its whereabouts leads to Hoenikker’s three eccentric children, to a crazed dictator in the Caribbean, to madness. Felix Hoenikker’s Death Wish comes true when his last, fatal gift to humankind brings about the end that for all of us, is nigh…

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 3/5

Mana recenzija (pārdomas)/My (thoughts) review

Ja jautātu, kas līdz šim ir cilvēces bīstamākais izgudrotais ierocis, daudzi iespējams atbildētu, ka atombumba vai kodolieroči. Un tad tālāk jau varētu diskutēt par to, vai tādēļ un/vai citu komponenšu dēļ cilvēce neapzināti izvēlējusies nenovēršamu destrukcijas galu.

Cat’s Cradle pirmoreiz publicēta 1963.gadā, un divu atombumbu nomešana uz Japānas zemes noteikti vēl ir svaigā cilvēku atmiņā.

Bet, ja nu pastāv potenciāli vēl bīstamāks ierocis par atombumbu, kurš, kā jau vairums izgudrojumu, sākotnēji radīts ar labiem nodomiem. Tāds ir ‘’ice-nine’’ jeb devītais ledus paveids, kurš salst pie 100 ℉ un turpina sasaldēt visu tam apkārt, kas kaut minimāli satur kādu ūdens daļu, un teiksim ļautu armijas vienībai ietaupīt resursus un laiku, lai tiktu pāri purvam. Bet, ak vai! ‘’Ice-nine’’ sasaldēšanas spēks ir prātam neizmērojams, un tas pat nebūtu paspējis ieskrieties pie iedomātā purva robežām. Nepareizās rokās šāds līdzeklis spētu pazudināt visu planētu!

Lūk, šādā pasaulē dzīvo galvenais varonis Džons. Šķiet, lielākā daļa grāmatas humora manām ausīm paskrēja garām, bet to, ka San Lorenzo ir viena jokaina vietiņa, gan var droši teikt.

***************************************

If people were asked, which man made weapon so far is the most dangerous, many might answer that it is atom bomb or nuclear weapons. And from that we could discuss if because of that and/or other components the mankind has unconsciously chosen a destructive end.

Cat’s Cradle was first published in 1963 and the drop of two atom bombs on Japan probably is still fresh in people’s memories.

But what if there’s potentially even more dangerous weapon than atom bomb, which as many inventions was created with good intentions. Such a thing is ‘’Ice-nine’’ or the ninth variety of ice which freezes when it 100 degrees Fahrenheit and keeps freezing anything near it with even a tiny bit of water in it, and let’s say it could allow an army to save up much needed resources and time and cross a swamp. But, oh no! The freezing power of ‘’Ice-nine’’ is so unimaginably strong that it doesn’t stop just with this invented swamp and has barely started. In the wrong hands ‘’ice-nine’’ can doom the whole planet!

That’s the world in which our main character John lives in. It seems that the major part of book’s humor passed me, but I can’t deny San Lorezno is one funky place.

6 domas par “Kurt Vonnegut – Cat’s Cradle (Audio book)

  1. nesaprasto grāmatu apjoms sāk kļūt episks, varbūt jāsāk domāt par bloga nosaukuma maiņu, piemēram, “gramatas, kuras nesapratu”?
    Taču par apņēmību žetons :)

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.