Greg Iles – Natchez Burning (Penn Cage #4)

9286133

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

Penn Cage is facing a son’s worst nightmare – having his father stand accused of murder. Worse, each effort to defend the legendary Dr. Tom Cage unearths new, shocking secrets, leaving Penn to question whether he ever really knew his father at all.

Izdevniecība/Publisher: HarperCollins Publishers

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Nopirku to Latvijas Grāmatu izstādē 2016.

Vērtējums/Rating: 5/5

Mana recenzija (pārdomas)/My (thoughts) review

Viens zvans no apgabala prokurora par māsiņas Violas nāvi (viņa pirms 37 bija māsiņa Pena tēva Toma ārsta praksē) sagriež Pena pasauli kājām gaisā, paziņojot ne tikai to, ka viņam (iespējams) ir pusbrālis Linkolns, bet arī to, ka viņš apsūdz Tomu mātes slepkavībā. Viola bija sasirgusi ar vēzi un tāpēc atgriezās Načezā, lai sagaidītu pēdējo stundiņu. Līdz pat pēdējam mirklim par spīti artrītam un sirds problēmām Viola bija Toma aprūpē, bet Linkolnam ir vienalga, pat ja starp viņu un Violu arī būtu bijusi savstarpēja vienošanās par atvieglotu aiziešanu.

Sākotnēji nekas neliecina, ka notikumi varētu iziet ārpus kontroles un uzņemt tādus apgriezienus. Ne tikai tāpēc, ka Penam pret apgabala prokuroru ir ļoti kompromitējošs un minimums karjerai nāvējošs foto (pēc The Devil’s Punchbowl), bet arī tāpēc, ka Toms gadu gaitā par sevi ir izveidojis nevainojamu reputāciju, un reti kurš pieļauj iespēju, ka apsūdzība varētu būt patiesa; vismaz noteikti ne slepkavība.

Natchez Burning būtiski atšķiras no pirmajā trim grāmatām Pena Keidža sērijā. Ne vien ar to, ka liela daļa no nodaļām vairs nav no Pena skatpunkta, bet arī rakstura un uz spēlēs liktās cenas ziņā. Tā vien šķiet, ka ar katru reizi Pena pretinieki kļūst aizvien brutālāki un nežēlīgāki.

Šoreiz iztiekam bez Kellija ierašanās palīgā, viņš aizņemts darba pienākumos tālajā Afganistānā. Bet viņa vietā tā teikt ir Toma draugs kopš Korejas kara laikiem – Teksasas reindžers Walt Garrity. Šī nav viņa pirmā parādīšanās uz Pena Keidža sērijas skatuves, jo dažas epizodes viņam tika atvēlētas iekš The Devil’s Punchbowl, bet šoreiz viņa nozīmība ir stipri vien lielāka.

Pilnīgs jaunums ir Henrijs Sekstons. Henrijs ir žurnālists, kurš gandrīz visu karjeru veltījis savu draugu un paziņu neatrisinātajām slepkavībām sešdesmitajos gados rasu naida dēļ. Kamēr citi, ieskaitot FBI, nav izjutuši īpašu vēlmi rast taisnīgumu, tieši Henrijs ir bijis tas, kurš ar dedzību un neatlaidību ‘’racis’’ pēc atbildēm, un šīs atbildes sasaistās arīdzan ar tagadni un Tomu.

Pena situācija ir neapskaužama, un, manuprāt, neviens nevēlētos atrasties situācijā, kad viņa vecāks (māte vai tēvs) tiek apsūdzēts slepkavībā. Pietiek jau ar novecošanos izraisītām problēmām. Šis ir kārtējais pārbaudījums Pena un Keitlinas attiecībā, kuru personiskās un profesionālās intereses nereti nonāk konfliktā.

Lasītājs līdz pat pēdējām lapaspusēm tiek turēts sasprindzinājumā, un vismaz man trūka ideju kaut cik pozitīvām beigām. : ) Tomēr arī grāmatas noslēgums nesniedz galēju atrisinājumu visam iesāktajam, un ar lielu nepacietību gaidīšu iespēju lasīt nākošo sērijas grāmatu ‘’The Bone Tree’’, kurš vairākkārt tiek pieminēts, un varu teikt droši, ka es no tās vietas izvairītos pa gabalu.

***************************************

One phone call from District Attorney about nurses Viola’s death (37 years ago worked as a nurse for Penn’s father Tom Cage) turns Penn’s world upside down, when he is not only told that he might have a half-brother Lincoln, but also that he accuses Tom in murder of his mother. Viola was stricken by a cancer and that’s why she returned to Natchez to die there. Until the last moment despite arthritis and heart problems she was cared by Tom, but Lincoln doesn’t care about that even if they had an agreement between each other that Tom relieves her passing.

Initially nothing indicates that this might go out of control and become something big. Not only because Penn has an incriminating and at least carrier ending photo against DA (after The Devil’s Punchbowl), but also because as doctor and person Tom in these years have built almost perfect reputation and almost no one really believes the accusation; at least not a murder.

Natchez Burning is substantially different from the first three books in the Penn Cage series.  Firstly because a large part of chapters isn’t from Penn’s POV, but more importantly because of the nature of the situation and what is on the stake. It almost seems that every time the Penn’s opponent s get more brutal and cruel.

This time we don’t see Daniel Kelly as he is busy at work in Afghanistan. But as his replacement (so to say) is Tom’s friend since Korea war – Texas ranger Walt Garrity. This isn’t his first appearance, and he had few episodes in the The Devil’s Punchbowl but this time his role is much bigger.

Complete news is Henry Sexton. Henry is a journalist and most of his professional carrier he has dedicated to solve unsolved murders (race-hate crimes) from the sixties of his friends and acquaintances. While others including FBI all these years didn’t care enough to even try to solve them, it was Henry who with persistence continued to ‘’dig’’ for the answers, and these answers are connected also with the present events.

Penn’s situation is unenviable and I believe no one would like to be in his shoes when one of your parents is accused of murder. Like it wouldn’t be enough with aging related problems. This is another test for Penn and Caitlin’s relationship when their personal and professional interests frequently conflict with each other.

Until the end the tension doesn’t ease and at least I didn’t have ideas for more or less positive outcome. : ) Even after the last page not everything has a resolution and I will wait with impatience for the chance to read the fifth book The Bone Tree, which is few times mentioned here. I can certainly tell that I would want to go near that place.

9 domas par “Greg Iles – Natchez Burning (Penn Cage #4)

  1. I like when books deal with parent-child relationships. I think a lot of people forget that their parents had lives outside of being a parent and it’s always interesting to explore these pasts. Sounds like quite the thrilling read, hope you can pick up the fifth book soon!

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.