Greg Iles – The Quiet Game (Penn Cage #1)(audio book)

43993

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

If anyone knows Death, Penn Cage does. He, himself, has sent 16 men to their fate as District Attorney, and killed one by his own hand. And now his beautiful young wife is gone too, leaving him alone with their young daughter. He decides to go home; home means Natchez, Mississippi, and the ghosts of his past.

Izdevniecība/Publisher: Recorded Books

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www.

Vērtējums/Rating: 5/5


Mana recenzija (pārdomas)/My (thoughts) review

Pēc sievas zaudēšanas smagā cīņā ar vēzi, advokāts un rakstnieks Pens Keidžs pieņem lēmumu atgriezties dzimtajā Načezā, Misisipi, kopā ar meitu Anniju, lai savestu kārtībā gan sevi, gan ar vecāku palīdzību ļautu meitai aprast ar mātes zaudējumu atšķirīgā vidē.

Ziņas par slavenā rakstnieka atgriešanos dzimtajā pilsētā izplatās vēja spārniem, un maz kas sanāk no cerētā miera vecāku mājās.

Interesantā kārtā pirmā žurnāliste (Keitlina), kam Pens piekrīt sniegt interviju, nav pilnīga svešiniece, jo lidmašīnas reisā viņa tīras nejaušības pēc bija blakus sēdvietā. Uz jautājumu par situāciju dienvidu štatos un rasismu Pens, īpaši neko nedomājot, piemin 30 gadus senu (1968) neatrisinātu afroamerikāņa Dela Pejtona slepkavību cilvēktiesību kustības augstākā punkta laikā.

Penam pat trakākajos sapņos nevarēja rādīties, kādu viļņošanos Načezā izraisīs viņa izteikumi, un to, kādas prominentas un ietekmīgas personības iesaistītas slepkavībā un tās ‘’aprakšanā’’.

Jau raksta publikācijas rītā pie Pena ierodas Dela māte ar lūgumu vismaz censties atrast un saukt pie atbildības viņas dēla slepkavas, nekā toreiz, kad nāves iemesls miršanas apliecībā tika ierakstīts negadījums. Bet pirms Pens var atļauties, ko tādu uzņemties, viņam kopā ar tēvu jāatrisina kutelīgi dārga šantāža.

Par spīti pirmajam iespaidam Pens ar Keitlinu diezgan ātri rod kopīgu valodu. Grūti pat pateikt vai bez abu kopdarbības būtu maz kādu cerību uz panākumu. Jāsaka, ka netrūkst ieinteresēto pušu, kuras sirsnīgi iesaka Penam mest iesākto pie malas, un nekautrējas pat iet vēl tālāk par vārdiem. Vienīgais mīnus, kas nav pat pašas grāmatas vaina, bija baiļu un uztraukuma trūkums par Pena Keidža dzīvību, zinot, ka The Quiet Game ir daļa no sērijas. Liels cepums jādod grāmatas ierunātājam! : )

***************************************

After losing his wife after hard battle with cancer, lawyer and writer Penn Cage decides to return to his hometown Natchez, Mississippi, together with his together with his daughter Annie to get himself in proper mindset and with the help of his parents to help Annie to get accustomed with the loss of mother in a different environment.

The news about the famous author returning home flies around like a wildfire, and there’s very little of the piece he was expecting.

Interestingly that the first journalist (Caitlin Masters) he agrees to give the interview isn’t a complete stranger because she sat right next to him in the flight to home. To the question, how is the situation in the south with racism, without much thought Penn mentions a 30 year old (1968) murder of Del Payton (African American) that went unsolved in the peak time of human rights movement.

Even in his craziest dreams Penn didn’t thought what kind of frenzy his statement will create, and how prominent and influential people this murder case and its burying involves.

Already in the same morning when the article is published Penn is visited by Del’s mother asking him to at least try finding who killed her son and bring them to justice, instead as back in 1968 when as the cause of death in Del’s death certificate was an accident. But before Penn can undertake such a task together with his father he has to settle a delicate and very expensive blackmail.

Despite the first impression Penn quite quickly finds a common language with Caitlin. It’s difficult to say if without each other (the teamwork) there would be much hope to success. But I have to say that there are plenty of other interested parties that sincerely advise Penn to drop the investigation and are will to go even further than just words. The only complain, which is not even book’s fault, was that I missed a real fear and concern about Penn’s life because I knew that this book is part of the series. Big thanks to the narrator for the experience! : )

5 domas par “Greg Iles – The Quiet Game (Penn Cage #1)(audio book)

  1. FLYLēF | Lonna (guest reviewer) saka:

    Death. Murder. Blackmail. I love this kind of suspense/thrillers. The Quiet Game, though there were some issues, has a nice feel to it. I agree, I prefer to feel it when the main character is in danger, too. Do you think because you listened to it that the emotions were not as connected for you?

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.