Michael Crichton – Jurassic Park (Jurassic Park #1)(audiobook)

6424171

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

A billionaire has created a technique to clone dinosaurs. From the DNA that his crack team of scientists extract, he is able to grow the dinosaurs in his laboratories and lock them away on an island behind electric fences, creating a sort of theme park. He asks a group of scientists from several different fields to come and view the park, but something goes terribly wrong when a worker on the island turns traitor and shuts down the power.

Izdevniecība/Publisher: Chivers Audio Books

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no torenta. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 4.75/5

Mana recenzija (pārdomas)/My (thoughts) review

Dinozauri pieder pagātnei, tie izmira aptuveni pirms 65 miljoniem gadu, bet Džons Hemonds uzskata citādāk. Kopā ar investoru sagādātajiem līdzekļiem viņš reiz pār Zemi valdošos dzīvniekus ir atgriezis realitātē.

Ģenētika un manipulācijas ar DNS spērušas lielus soļus uz priekšu, lai būtu iespēja sasniegt ko tādu. Arī šajā gadījumā dinozauru DNS, lai iegūtu vēlamās īpašības un būtu vieglāk kontrolējami, nav vairs tāds kā toreiz. Jautājums vien tāds, vai ar to būs gana? Nevar neievērot to, ka šajā grāmatā dinozauri ir bez spalvām, kā arī apšaubāma ir piedāvātā teorija par veidu, kā no dinozauri klonēti, kā arī, vai tie pēc izmaiņām maz būtu tik līdzīgi pagātnē dabā esošajiem.

Cita atskārsme pēc darba un tā laikā, ka viena daļa cilvēku (piemēram, Hemonds) uzskata pārāku pār jebkuru dzīvnieku. Tikai tāpēc, protams, bagātība to paspilgtina, viņš automātiski pieņem, ka arī ar dinozauriem, par kuriem maz kas zināms un visas zināšanas iegūtas līdz tam tikai no fosilijām, nekādu problēmu nebūs. Hemonda gadījumā gribētos pievilkt klāt arī ‘’radītāja sindromu’’. Viņa galvā rosās domas par jaunu parku atvēršanu pirms vēl pirmais ticis atvērts publikai.

Hemonds uz salu, pirms tā tiek atvērta, ataicinājis vairākus ekspertus, tai skaitā Ianu Malkolmu, lai tie pārliecinātos, ka viss ir oki doki. Bet, kā jau naudīgam večukam tas piederas, Hemonds īsti pat neieklausās Malkolma izteiktajās bažās, iespējams pie vainas viņa abstraktā Haosa teorija un dinozauru pielīdzināšana laikapstākļiem to neprognozējamības ziņā. Bet tik un tā līdz pat beigām Hemonds turpina saglabāt nepieklājīgi nevietā esošu optimismu.

Domājams gandrīz ikviens būs, ja ne redzējis Jūras laikmeta filmas, kuras uzņemtas par pamatu ņemot šo grāmatu un sērijas nākošo The Lost World, tad vismaz dzirdējuši par tām. Tādejādi tam nevajadzētu būt lielam pārsteigumam, ka notikumi parkā kļūst pavisam drūmi, kad viens no darbiniekiem izmanto ‘’apmeklētāju dienu’’, lai konkurentiem pārdotu materiālus, lai arī tas spētu ‘’atdzīvināt’’ zudušo pasauli.

No tēliem viskaitinošākā (tik ļoti, ka bija brīži, kad vēlējos, lai viņu paķer kāds no dinozauriem) bija mazā meitene Leksija Mērfija. Neviens cits tēls pat tuvu viņai nestāv klāt.

***************************************

Dinosaurs belong to the past, as they got extinct 65 million years ago, but John Hammond believes otherwise. Together with the help of investors he has managed to bring back into reality animals that once ruled the Earth.

Genetics and manipulations with DNA have gone a long way to be able to achieve something like that. Also in this case the DNA of all dinosaur species in the park hasn’t gone unscathed to gain wanted qualities. But the question is, will it be enough? It cannot go unnoticed that no dinosaur in this book have feathers, also the method how they are cloned and they remain visually the same as they should is a bit doubtful.

Another realization while reading and after was that some part of people (including Hammond) think that they are superior than any other animal. Because of that and with addition of wealth, Hammond assumes that just because he participated in their creation that also attributes to dinosaurs. He already thinks about creating the next park even before the first one is properly opened to the public.

Hammond has invited to the island few experts so they would sure that it is safe for tourists. One of those experts is Ian Malcolm, and accordingly to an old, rich guy he doesn’t even listen when Malcolm expresses his concerns, maybe his Chaos theory in which he compares dinosaurs to the weather, meaning the unpredictability, was too vague. But even so Hammond maintains wrongly placed optimism even at the end.

I believe if not everyone than most will have seen or heard about Jurassic park movies based on this and the series next book The Lost World. So it’s shouldn’t be a spoiler and surprise that things go awry and very gloom when one of the employees decides to use this ‘’visitors day’’ to sell a competitor the way to catch up with Hammond.

From all the characters the most annoying one was Lex Murphy. She was so annoying that there were moments when I wished that one of those dinosaurs would get her. No one else was near her.

Viena doma par “Michael Crichton – Jurassic Park (Jurassic Park #1)(audiobook)

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.