Ursula K. Le Guin – The Left Hand of Darkness (Hainish Cycle #6) (Audiobook)

18423

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

A groundbreaking work of science fiction, The Left Hand of Darkness tells the story of a lone human emissary to Winter, an alien world whose inhabitants can choose -and change – their gender. His goal is to facilitate Winter’s inclusion in a growing intergalactic civilization. But to do so he must bridge the gulf between his own views and those of the completely dissimilar culture that he encounters.

Embracing the aspects of psychology, society, and human emotion on an alien world, The Left Hand of Darkness stands as a landmark achievement in the annals of intellectual science fiction.

Izdevniecība/Publisher: Warner Home Audio

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no torenta. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 2.75/5

Mana recenzija (pārdomas)/My (thoughts) review

Ziema ir planēta ar vienu gadalaiku, laikam nebūs grūti uzminēt kādu :D, kur cilvēka evolūcija veikusi neparastu pagriezienu. Uz Ziemas cilvēks ikdienā ir nedz sieviete, nedz vīrietis, un tikai ar mērķi radīt pēcnācējus attiecīgajā momentā var pārtapt vienā no dzimumiem. Lasītājam arī tiek dots interesants izskaidrojums, kā gan šāda cilvēka forma radusies. Atklāšu vien to, ka tas nav tikai Dabas ‘’roku’’ darbs.

Šis fakts būtiski ietekmējis Ziemas iemītnieku uzskatus, morālās vērtības un pasaules uztveri, bet kā gan bez tā, ja vienlaicīgi daļai no bērniem vari būt kā tēvs un citiem māte. Autore ļauj domām vaļu un savu gaitu, apskatot sabiedrību pavisam atšķirīgā pamata klimatā, nekatrais cilvēks nav vienīgais instruments šajā domu ceļojumā.

Genly Ai uz Ziemas ierodas kā starpplanētu savienības Ekumen (ar vairāk kā 80 biedriem) pārstāvis ar mērķi pārliecināt tās līderus pievienoties tai. Tiek piesolīti gan ekonomiski labumi, gan zināšanu un tehnoloģiju apmaiņa/attīstība, bet, ja līdz šim esi labi izticis bez tā, kāpēc gan, lai tas būtu kāds īpašs vilinājums tagad. Pastāvīgi skarbais un aukstais klimats nav ļāvis uz Ziemas rasties kara jēdzienam, kas drošības aspektu Ekumen sastāvā padara gandrīz vai neizmantojamu. Interesanti, ka Genly Ai uz planētas ierodas pilnīgi viens, lai tādejādi iedrošinātu Ziemas līderus par viņu labajiem nodomiem, un, ka nav no kā baidīties, bet sākotnējais efekts ir tieši pretējs.

Patika grāmatā esošais ceļošanas laikā veids. Piemēram, ja Genly Ai sarunas beigtos ar neveiksmi, viņam atliktu vien atgriezties savā kuģī, pašam nenovecojot, veikt laika lēcienu uz bāzes planētu un atpakaļ (šajā gadījumā 17 gadi katrā virzienā), un atsākt pārrunas nu jau ar citiem varas pārstāvjiem. Lieki teikt, vizuāli un bioloģiski viņš vairs neatbilst savam gadu skaitam, skaitot no dzimšanas brīža. Šāda ceļošana rosina domas par, ja ne nosacītu nemirstību, tad visam stipri vien pagarinātu dzīvi laikā, kas citādi nebūtu sasniegts.

***************************************

Winter is a planet with only one season and it shouldn’t be hard to guess which one :D. On this planet human evolution has taken a weird turn, on a daily basis a person is neither a man nor woman and only with the purpose to produce a descendant the individual will morph into one or other. The reason behind why such a human form has developed is quite interesting, what I’m willing to say is that it’s not purely because of the Nature.

This fact has fundamentally impacted how citizens of Winter view the world, their moral values and stuff like that. But it wouldn’t be so if you can be a father for some of your children and a mother for others. The authors delves deep into this giving her thoughts a freedom to go where they will, examining the society and human nature when the individual is a bisexual being, but also in a very harsh and cold environment.

Genly Ai arrives on Winter as an envoy of interplanetary union Ekumen (with more than 80 members), and his goal is to convince the leaders to join them. The benefit financial nature and new knowledge/technology is promised, but if have had what you need to live as you want and be happy why these reasons would be a temptation now to join someone no matter what they are offering. Also the aspect of security is almost unusable as the constant cold weather hasn’t allowed the concept of war to come into existence. It’s a bit fascinating that Genly Ai is sent to the planet alone so the natives wouldn’t fear the Ekumen and to reassure them that they mean well, but the outcome and perception is completely opposite.

I liked the manner of time travel in this book. For example if the negotiations would end with failure, then only what he has to do is to get back to his ship and time jump to his base planet and back (in this case 17 years in one direction), and then restart the dialogue with the new leaders of Winter about them joining to Ekumen. It’s unnecessary to say that Genly Ai visually doesn’t look properly to his age counting from his birthday. This kind of travelling gives you thoughts about prolonged life if not theoretical immortality which in any other way couldn’t be achieved.

5 domas par “Ursula K. Le Guin – The Left Hand of Darkness (Hainish Cycle #6) (Audiobook)

  1. Valkīra saka:

    Atceros, ka lasot šo grāmatu, nevarēju līdz galam saprast, vai man tā patīk vai tomēr nepatīk, bet beigās nonācu pie secinājuma, ka tas tiešām ir fantāzijas meistardarbs tieši savas dziļās filozofijas, cilvēcisko vājību un fantāzijas vides dēļ. Pagaidām vēl pieturu grāmatplauktā :)

  2. Susan Armstrong saka:

    Greetings, can you please send me a Facebook message about your recording of Left Hand of Darkness? (You can write to me in Latvian, I can translate with Google)

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.