Cormac McCarthy – The Road (audiobook)

6288

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

A searing, post apocalyptic novel destined to become Cormac McCarthy’s masterpiece.

A father and his son walk alone through burned America. Nothing moves in the ravaged landscape save the ash on the wind. It is cold enough to crack stones, and when the snow falls it is gray. The sky is dark. Their destination is the coast, although they don’t know what, if anything, awaits them there. They have nothing; just a pistol to defend themselves against the lawless bands that stalk the road, the clothes they are wearing, a cart of scavenged food—and each other.

Izdevniecība/Publisher: Recorded Books

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 5/5

Mana recenzija (pārdomas)/My (thoughts) review

Puika un Vīrietis, dēls ar tēvu(nav doti personvārdi) kopīgi mēro ceļu, pēc iespējas mazāk novirzoties no tā. Abu attiecības ir ļoti ciešas, tik ciešas it kā viņi varētu būt pēdējie cilvēki uz planētas. Pārvietojoties pa ceļu Puika un Vīrietis reti kad izlaiž viens otru no redzesloka, un kopīgiem centieniem risina visvisādas ienākošās problēmas – gan saistītas ar drošību, gan pārtiku – bet tas nestāv līdzās, ja ir iespēja satuvināties ar dēlu/tēvu + reizēm nakšņot zem klajas debess (kas zin ar cik zvaigznēm!).

Diemžēl viņu ceļš uz piekrasti ved cauri izpostītai, nodegušai un vēl dažnedažādi sagruvušai valstij. Īsti netiek pateikts, kas bijis par iemeslu, bet skaidrs ir tas, ka tam bija jābūt kaut kam ievērojamam. Patika tēva un dēla savstarpējās attiecības; vienīgais mazais mīnusiņš, ka dialogos dažas frāzes atkārtojās samērā bieži, lai gan tas varētu arī piederēties pie attiecīgās pasaules situācijas.

Abi ievēro lielu piesardzību pret jebkuriem svešiniekiem, un ne bez pamata, jo kaut arī Puika un Vīrietis ir labie, lielākā daļa tādi nav. Psiholoģiskā slodze un baiļu spēks ir vienlīdz liels pret pieaugušo, uztraucoties par resursu pietiekamību, dēla drošību un to, kas sagaidāms nākotnē; līdzīgi protams arī bērnam. Neapskaužama situācija, un pieļauju, ka pats ilgi, ja vispār, diezin vai izvilktu.

Varbūt tikai tāpēc, ka The Postman noklausījos pirms šīs grāmatas, saklausīju sava veida attālas līdzības; atmiņā atsauc arī citus stāstus saistībā ar ceļu un tā mērošanu.

The Road ar savu noskaņu nav no tiem mundrākajiem darbiem, kādi jebkad sarakstīti, bet nebūt tas nesastāv tikai no skumjām notīm. Piemērs, jau pieminētās Puikas un Vīrieša attiecības. Īpaši gribētos izcelt Puikas labsirdību un izpalīdzību gandrīz pret jebkuru sastapto (arī uz četrām kājām) [šis teikums neizslēdz to par piesardzību : ) ].

Šoreiz :D nav vēlēšanās atklāt, kas notiek beigās, vienīgi izpaudīšu savas bažas par Puikas lēmumu.

***************************************

The boy and The man, son and his father (no names are given) together travel down the road veering off of it as less as possible. Their relationship given also the circumstances are very close, almost like they might be the last persons on the whole planet. They rarely loose the sight of each and with combined effort try to resolve all sorts of problems – like with their safety and food – but that’s nothing if you have such a great chance to get closer with your son/father + occasionally sleeping under the starry skies (who knows how many!).

Unfortunately the road to the coast leads them through ruined, burned and in many other ways damaged country. It’s not revealed what exactly happened but it is clear that it had to be big. What I really liked was the relationship between father and son; the only little fault and what didn’t like was that in the dialogues some phrases were repeated a bit too much, although maybe appropriate to the world and situation.

Both of them are very cautious towards any stranger and that’s with its reason because the Boy and the Man are the good guys, but there are many (and like most) that aren’t. The psychological pressure and also fears lies heavy on both of them, the same for the child as for the adult – constant worries about resources, food, the Boy’s safety, what will the future hold. Their situation is unenviable, I can surely say that I probably wouldn’t last long.

Maybe because the previous audio book before this one that I listened was The Postman, but The Road seemed to have some similarities; also I was reminded of other stories were the road and the trip on it is a major part of the plot.

The mood in The Road isn’t the brightest one there is but that not in any way makes this book bad; also not everything is sad or depressive like what I already sad about the Boy’s and the Man’s relationship. What I would like to highlight was the Boy’s kind heart and generosity almost against everyone they met, also against those on four legs and even if the father said otherwise [this sentence doesn’t rule out the one about caution : )].

This time I don’t want to reveal anything that happens at the end :D, I will say only that I have concern about the Boy’s decision there.

2 domas par “Cormac McCarthy – The Road (audiobook)

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.