Stephen King, Peter Straub – The Talisman (The Talisman #1) / Mēneša grāmata #15

1141648

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

A stunning, reverberating epic of fantasy, adventure and odyssey, The Talisman is the story of a young and courageous boy searching for the talisman, the one thing that will save his dying mother. His quest takes him into the menacing Territories where violence, surprise and the titanic struggle between good and evil reach across a mythic landscape, in a novel as extraordinary and as unforgettable as Lord of the Rings.

Izdevniecība/Publisher: Penguin

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Samainīju ar citu Latvijas Grāmatu izstādes 2016 maiņas punktā.

Vērtējums/Rating: 5/5

Mana recenzija (pārdomas)/My (thoughts) review

12 gadīgais Džeks dodas lielā ceļojumā pēc talismana no ASV austrumkrasta (Ņūhempšīras) uz rietumkrastu (Kaliforniju), no vienas neviesmīlīgas viesnīciņas uz citu savā ziņā līdzīgu, bet tajā pašā laikā stipri vien samaitātāku.

Pat parasts ceļojums pāri visai valstij jebkuram būt vērā ņemams izaicinājums, kur nu vēl mazam puikam, bet, kad pieliekam klāt Teritorijas un potenciāli arī citas paralēlās pasaules, spriedze un viss cits kļūst daudzkārt sakāpinātāks, ar lielāku piedzīvojuma un mistērijas garšu.

Džeka motivācija izturēt visas sastaptās grūtības ir mātes Lilijas dzīvības izglābšana no vēža spīlēm, bet, kā viņš pats vēlāk uzzina, tad lieta ir vēl nopietnāka, jo no viņa veiksmes vai neveiksmes ir atkarīga arī Teritoriju pasaules Lilijas dubultnieces (Twinner) karalienes Lauras, ja vēl ne arī viņas pavalstnieku, dzīvība. -> Lūk, ja vien tavs dubultnieks nav dažādu iemeslu dēļ miris, tad ‘’pārlecot’’ uz Teritoriju pasauli, tu iemiesojies viņa ādā un atrodies turpat, kur viņš attiecīgajā brīdi. Šajā ziņā Džeks jeb Ceļojošais Džeks ir īpašs, jo mūsu Zeme ir vienīgā pasaule, kurā viņam ir izdevies palikt dzīvam, kas viņu atbrīvo no iepriekš minētajiem ierobežojumiem (tomēr Džeks ar to nav unikāls).

Lai gan ceļu Džeks uzsāk vienatnē, bez citu palīdzības viņam neizpalikt. Kā pirmo jāmin Spīdijs Pārkers. Viņš Džekam bija kā mentors, kurš pārliecinājās, ka jau pats sākums nenonāk no ceļa grāvī. Abu attiecības un draudzība atgādināja par Deniju un Diku no The Shining; cita nosacīta līdzība bija ar viesnīcām.

Nākamais ir Vilks, vilkatis no Teritorijām. Viņa oža ir tik izcila un tā pieradusi pie Teritoriju kvalitatīvā gaisa, ka atrašanās uz mūsu Zemes izraisa fiziskas un emocionālas sāpes. Kopā piedzīvo neiedomājamas lietas, pat negribētos domāt, ka tur būtu kaut cik attāla saistība ar reāliem notikumiem, bet droši vien nav pilnībā no gaisa grābts un izdomāts.

Kā beidzamais ir Džeka bērnības draugs Ričards Slouts, pazīstami pateicoties abu tēvu biznesam. Ričards ir tik racionāls, ka brīvprātīgi lasa vien non-fiction žanra grāmatas, citas, skolā uzdotās, burtiski izmaļ cauri ķekša pēc. Par spīti tam Racionālā Ričarda svarīgums un pienesums Ceļojošā Džeka ceļojumā ir neatsverams.

Un visbeidzot Ričards mūs atved pie grāmatas lielākā ļaunā tēla, sava tēva Morgana Slouta. Viņu Teritoriju maģiskums ir sabojājis un padarījis vēl vairāk mantkārīgu un varaskāru. Kad oponents idejai ieviest Teritorijās modernās tehnoloģijas savam labumam ir novākts, viņa ceļā gandrīz neviens vairs nav palicis. Morgans grib izmantot karalienes veselības vājuma mirkli, bet neaizdomājas, kādas varētu būt viņa rīcības sekas. Interesants fakts – tieši pirms Otrā pasaules kara, Teritorijas bija salīdzinoši īss militārs konflikts ar dažiem simtiem kritušo.

Stāsts nav pilnībā lineārs, pa starpu vietām atmiņu ainas labākai situācijas izpratnei.

***************************************

The 12 years old Jack Sawyer has to cross the country from east coast New Hampshire to west coast California, from one inhospitable hotel to another one quite similar but at the same time much more corrupted.

Even a regular journey would be a remarkable challenge for anyone, especially a small boy, but when you add to all that Territories and possibly more than few other parallel worlds, the tension gets heightened up with a bigger taste of adventure and mystery.

Jack doesn’t have to look far for motivation, for him it is to save his mother’s Lily Cavanaugh’s life but as he finds out later things are a little more serious because from his success or failure depends also Lily’s look-alike the queen Laura DeLoessian’s (her Twinner) life and probably many lives of her citizens too. -> So, if your Twinner because of some kind of reason isn’t dead then when you flip to the Territories you end up into his body and you are where he is. But Jack or Travellin’ Jack is special because our Earth is the only world where he has managed to survive (however Jack is unique in this way).

Although Jack started his journey alone he is not missing the help from others. As the first one I would like to mention Speedy Parker. He is like a mentor for Jack who makes sure that Jack has what he needs at the start. Their relationship and friendship reminded me a little Danny and Dick from The Shining; another relative similarity was with hotels.

The next one is Wolf, a werewolf from Territories. His sense of smell is so good and accustomed to the pure air that being on our Earth hurts him both physically and mentally. Together they experience unbelievable stuff, so horrible that I would hope it hasn’t or wouldn’t happen but I assume that it isn’t just fictional and on written paper.

As the last one is Jack’s friend (thanks to their fathers business) Richard Slout. Richard is so rational that he refuses to read anything that is not non-fiction by his choice and everything else that is assigned on school he literally grinds through. Despite all that Rational Richard’s contribution is invaluable in the Travellin’ Jack’s journey.

And lastly Richard brings us to the villain of this book, to his father Morgan Sloat. Territories purity have damaged him and made him even more power hungry and greedy. When his opponent to the idea to bring our modern technologies to the Territories is out of the way, almost nothing stands in his way to stop him. Morgan wants to use a moment of queen’s bad health. But he doesn’t think about what the consequences. A fun fact – just before the WWII there was comparatively short military conflict with few hundred killed.

The story isn’t completely linear; in between there are flashbacks that help to understand the current situation.

3 domas par “Stephen King, Peter Straub – The Talisman (The Talisman #1) / Mēneša grāmata #15

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.