Edgar Rice Burroughs – A Princess of Mars (Barsoom #1) (audiobook)

40395

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

1866 Arizona, Confederate officer John Carter, Gentleman of Virginia, forever aged 30, wakes naked on Mars. Low gravity increases his speed and strength exponentially, so he impresses green alien Thark captors with fighting, wins high rank. He frees Dejah Thoris, Princess of red men in Helium, only to lose her to the Prince of opposing red Zodanga.

Izdevniecība/Publisher: Tantor Media

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 3.5/5

Mana recenzija (pārdomas)/My (thoughts) review

Džons Kārters pēkšņi no 19.gs ASV un cīņām ar vietējiem indiāņiem attopas uz Marsa. Tur elpojamā un dzīvībai kaut cik draudzīgā atmosfērā, bet pie stipri mazākas gravitācijas Džona fiziskās spējas un spēks kļūst ievērojami lielāks.

Džons nonāk tieši pa vidu konfliktam starp divām inteliģentām uz sarkanās planētas eksistējošām inteliģentām rasēm – stereotipiski zaļie citplanētieši (auguma ziņā ļoti gari) un otrie (sarkanie), kuri vairāk līdzīgi cilvēkam uz Zemes.

Pateicoties jau pieminētajai Marsa vides ietekmei uz Džonu, viņš ātri vien atrod sevi nozīmīgā pozīcijā, aizstāvēdams sarkano princesi Dejah Thoris. Visai loģiski, ka lielajā spriedzē (un lai lasītājam nesamestos garlaicīgi) sižetam tiek pievienota romantika.

Ņemot vērā darba tapšanas laiku, nebūtu godīgi pārmest neprecizitātes attiecībā par apstākļiem uz Marsa, piemēram, kā bez-putekļu vidi. Kas zina, cik precīzas ir mūsu pašreizējas zināšanas gan par šo planētu, gan Visumu kopumā.

***************************************

John Carter suddenly from 19th century USA and fights with native Indians finds himself on Mars. There with the breathable atmosphere and much less stronger gravity John’s physical skills and strength becomes much greater.

John gets right into a conflict between the two intelligent races that live on the red planet – the stereotypical green aliens (in height considerably larger) and the red ones that are more similar to people on Earth.

Thanks to already mentioned Mars’s effect on John he quickly enough literally fights his way to an important role, to defend the red men princess Dejah Thoris. Of course that because of the tension (and also so that it wouldn’t be boring for the reader) a romance is added to the plot.

Considering the time when the book was written you can’t reprimand inaccuracies about the conditions on Mars. Like who knows how accurate are our current knowledge about this planet and the Universe overall.

Advertisements

One thought on “Edgar Rice Burroughs – A Princess of Mars (Barsoom #1) (audiobook)

Komentēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s