Gundega Repše – Bogene (‘’Mēs. Latvija, XX gadsimts’’ #5)

6506795_ORIGINAL_1457350981

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

“Cilvēks ir pasaule, dzimta ir pasaule, nācija ir pasaule. “Bogenē” šīs pasaules neredzamām, taču mežonīgi izjūtamām spēka līnijām ir savā starpā saistītas, tās pārklājas un ieaug cita citā vai, zibeņus šķiļot, saduras, attālinās un pagaist bezgalībā, tās dzimst, dzīvo, mirst. Taču lāgiem pasaules tiek varmācīgi iznīcinātas. Arī apokalipsē, kas Latviju sasniedza 1940. gada 17. jūnijā. Pilnmēness un Bogene — mūžīgā līdzdzīvotāja, varbūt pēdējais patvērums, bet viņa pastāv,” grāmatu raksturo Guntis Berelis.

Izdevniecība/Publisher: Dienas Grāmata

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Paldies izdevniecībai par grāmatas eksemplāru!

Vērtējums/Rating: 3/5

Mana recenzija (pārdomas)/My (thoughts) review

1940. gads un īpaši jau no jūnija daudzu dzīves tika ne vienu reizi vien apgrieztas ar kājām gaisā vai pat vēl ļaunāk – pilnībā aprautas. Ja daži mēģināja kā vēl nebūt pretoties un cerēt uz neatkarības drīzu atjaunošanos, citi labāk pielāgojās jaunajai situācijai.

Viena no galvenajām varonēm Lote diemžēl tiek izsūtīta, bet kopējais grāmatas stils un uzbūve, kad tiek lēkāts laikā šurpu turpu, neļauj lasītājam kārtīgi just tam līdzi. Vairāk uzzinām par to, kas noticis ar viņu, viņas māti un citiem radiem pirms un pēc liktenīgā datuma 17.jūnija. Būtu gribējies dzirdēt vairāk par izsūtīšanu, ceļu vilcienā utt.

Tikmēr lasītājam vairāk dota iespēja iepazīst vēl dažu citu Lesteru ģimenes locekļu gaitas gan to, ka Lotes tēvs pārmaiņu brīdī neatrodas Latvijā un tādējādi spēj izvairīties no atgriešanās sekām, gan par citiem Lotes ģimenes locekļiem.

Jāpiekrīt pagaidām vienīgajam rakstiskajam viedoklim grāmatas Goodreads lapā, ka it kā laba un +/- nav ne vainas, bet kopumā kaut pietrūkst un varēja būt kaut kas vairāk/labāk, kas rada zināmu vilšanās un nepilnības sajūtu.

Vismaz (varbūt tieši tāpēc) nav ārkārtīgi gara lapaspušu ziņā + vēl Mēness bildes (būtu interesanti uzzināt, kāpēc tieši šis objekts), tādēļ, ja pacenšas, noteikti var izlasīt dienas laikā un izmēģināt, kā pašam šķiet. : )

***************************************

The year of 1940 and especially from June and forward turned upside down the lives of many people more than one time or even worse – abruptly ended. If some still tried to resist and hope for the freedom to return shortly, others better chose to adapt to the new situation.

One of the main characters Lote unfortunately gets deported, but the book’s entire writing style and structure with time jumps back and forth, doesn’t allow the reader to sympathize fully with the characters. We more find out about what has happened to her mother and other relatives before the fateful date June 17th. Would like to hear more about the deporting, the conditions while being on the train.

Instead the reader is given a chance to learn a bit more about other Lester’s family members like that Lote’s father during the changes weren’t in Latvia and because of that managed to avoid the consequences of returning.

I have to agree to the only written opinion on the Goodreads page yet that the book theoretically +/- is quite good but overall something is missing and there could have been more which creates the feeling of disappointment and sense of incompleteness.

At least (and maybe because of that) there aren’t a lot of pages + the pictures of Moon, would be interesting to find out why this object, so if you really try you can read it in one day and find out what do you think about the book yourself. : )

Viena doma par “Gundega Repše – Bogene (‘’Mēs. Latvija, XX gadsimts’’ #5)

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.