Greg Bear – Eon (The Way #1) (audiobook)

840278

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

The 21st century was on the brink of nuclear confrontation when the 300 kilometer-long stone flashed out of nothingness and into Earth’s orbit. NASA, NATO, and the UN sent explorers to the asteroid’s surface…and discovered marvels and mysteries to drive researchers mad.

For the Stone was from space–but perhaps not our space; it came from the future–but perhaps not our future; and within the hollowed asteroid was Thistledown. The remains of a vanished civilization. A human–English, Russian, and Chinese-speaking–civilization. Seven vast chambers containing forests, lakes, rivers, hanging cities…

And museums describing the Death; the catastrophic war that was about to occur; the horror and the long winter that would follow. But while scientists and politicians bickered about how to use the information to stop the Death, the Stone yielded a secret that made even Earth’s survival pale into insignificance.

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 1.5/5

Mana recenzija (pārdomas)/My (thoughts) review

Debesīs ne no kurienes pēkšņi uzrodas milzīgs akmens, un lielvalstis katra sūta savus cilvēkus augšā to izpētīt. Diemžēl tā vietā, lai apvienotu spēkus un zināšanas, lai vairāk un labāk varētu izprast akmeni, savstarpējo lietu dalīšana ne vien saglabājas, bet pat eskalējas vēl tālāk.

Idejas, no kurienes akmens nācis, ir visdažādākās. Viens gan ir skaidrs, ka no nākotnes, jo vienā no septiņiem kambariem/istabām tiek atrasta bibliotēka ar izdevumiem no 2010.gada! :O Bet, vai tā ir mūsu pasaules un dimensijas nākotne? Vai jauniegūtās zināšanas jebkādā veidā ietekmēs notikumu gaitu? Iespējams, tā vietā, lai aprakstītos notikumus novērstu, savstarpējās nesaskaņas starp frakcijām tos padarīs reālākus.

Akmens tikai no ārpuses izskatās salīdzinoši ne pārāk liels, jo bez plašās bibliotēkas tas sevī slēpj arī vairākas pamestas pilsētas un ne tikai. Par nelaimi, visu sabojā septītais kambaris jeb ‘’The Way’’ un, kā tas tiek izmantots stāsta virzīšanai. Pēdējais kambaris ir kā portāls uz neaptveramajiem Visuma plašumiem. Lietu vēl trakāku padara citplanētiešu=nākotnes cilvēku un akmeņu radītāju ieviešana stāstā. Neizprotamā kārtā beigās nonākam arī Senajā Ēģiptē pie Kleopatras.

Man Eon bija pārāk politisks, īpaši jau spekulācijas par kodolkaru starp lielvarām, un kaut kā jau vairs nepārsteidz, ka PSRS vēl eksistē. Bet pārsteidza tas, ka šajā pasaulē īsais laika posms, kad var droši atgriezties ar radiāciju piesārņotā un kontaminētā vidē. Iespējams, autors iedvesmojies no Kubas raķešu krīzes.

Arī no tēliem, izņemot Patrīciju, neviens īsti neizcēlās. Ja idejas vēl labas, tad izpildījums ne tik ļoti.

***************************************

Suddenly out of nowhere in the skies appears a big Stone and each superpower sends their own team up to inspect it. Unfortunately instead of combining their power and knowledge to better explore the Stone, division and power struggle not only remains but escalates even farther.

The ideas about where the Stone has come from are many. But one thing is clear, it is from future, because in one of the chambers they find a library with texts from 2010. :O The question is, is it from our world’s and dimension’s future? Will the new information about the future events change the course of our time and evens? Perhaps instead of preventing them, the conflicts between different groups make them actually come true.

From outside the Stone looks smaller than it is because besides the big library there are also some abandoned cities and even more. Unfortunately everything is ruined by the seventh chamber and how author used it in the story. The last chamber is like a portal to the vast Universe. Everything gets even more crazy when the aliens=people from future and the creators of the Stone are introduces into the story. Plus, in some mysterious way at the end we end up in the Ancient Egypt with Cleopatra.

For me Eon was just too much political, especially the speculation about nuclear war, and it doesn’t surprise me that USSR still exists. What did surprise me was the short time after the area is contaminated by the radiation it is safe to live in those places. Maybe the author was inspired by the Cuban Missile Crisis.

From the characters the only one that stayed in mind was Patricia Luisa Vasquez. If the ideas were actually quite good, then the execution not so much.

Viena doma par “Greg Bear – Eon (The Way #1) (audiobook)

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.