Mary Shelley – Frankenstein (Audiobook)

15994485

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

Mary Shelley began writing Frankenstein when she was only eighteen. At once a Gothic thriller, a passionate romance, and a cautionary tale about the dangers of science, Frankenstein tells the story of committed science student Victor Frankenstein. Obsessed with discovering the cause of generation and life and bestowing animation upon lifeless matter, Frankenstein assembles a human being from stolen body parts but; upon bringing it to life, he recoils in horror at the creature’s hideousness. Tormented by isolation and loneliness, the once-innocent creature turns to evil and unleashes a campaign of murderous revenge against his creator, Frankenstein.

Frankenstein, an instant best-seller and an important ancestor of both the horror and science fiction genres, not only tells a terrifying story, but also raises profound, disturbing questions about the very nature of life and the place of humankind within the cosmos: What does it mean to be human? What responsibilities do we have to each other? How far can we go in tampering with Nature? In our age, filled with news of organ donation genetic engineering, and bio-terrorism, these questions are more relevant than ever.

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 3.25/5

Mana recenzija (pārdomas)/My (thoughts) review

Beidzot saņēmos un noklausījos Frankenšteinu, pēc tam, kad bija redzēta ļoti laba teātra izrāde (mūzika vienkārši super!). Šķiet, man pagadījusies stipri saīsināta audio grāmatas versija, tāpēc, jāsaka godīgi, ka skaidrības un saprašanas par notiekošo būtu mazāka, bez jau pieminētās izrādes. Tādēļ laikam atvadīšanās no literārā Frankenšteina nesanāks, un vajadzēs šo darbu kaut kad izlasīt.

Tātad Viktors Frankenšteins tik ļoti vēlējās noskaidrot, kas ir dzīvības pamatā un atšķir mirušo no dzīvā, ka cītīgi nodevās medicīnas studēšanai un eksperimentiem. Diemžēl uzreiz pēc Radījuma atdzīvināšanas, Viktoru pārņem drausmīgas sajūtas par izdarīto un sevis radītā neglītumu, riebums pret to, bet, ko tad var gribēt, ja Radījums salikts no vairāku cilvēku ķermeņa daļām, nevis atdzīvināts viens vesels.

Protams, var ieslīgt tēmā, ka cilvēkiem nepatīk atšķirīgais un viņi nekautrējas uzbrukt tiem, kuri izceļas, izlec starp pārējiem vai ‘’normas’’, kas Radījuma gadījumā izraisa ļoti agresīvu pretreakciju. Noteikti tāda reakcija nav vienīgā iespējamā; tā vietā, lai atriebtos kādam, cits varbūt izšķirtos nodarīt pāri sev, vai pilnībā noslēgtos no apkārtējās pasaules.

Bez šaubām priekš sava laika pat ļoti labs darbs, no kura citi vēlāk smēlušies iedvesmu. Varētu pat teikt, ka Radījums ir tāds staigājošais mironis/zombijs.

***************************************

Finally I pushed myself to listen Frankenstein after I had seen the theatre play (music was fantastic!). I guess my audio book’s copy is a much shortened version of the book itself, so without seeing the mentioned play I think it would be harder for me to make sense of what did happen. Therefore I can’t say goodbye to Frankenstein yet!

So Victor Frankenstein wanted to find out what makes life and what detaches a dead thing from a living person that he dedicated himself to studying medicine and experiments. Unfortunately immediately after reviving the Creature Victor feels horribly about what he has done, the ugliness of it and feels disgusted, but what can you wish for if you put the Creature together from many human parts instead of reviving a whole person.

Of course you can discuss how people don’t like everything that’s different and that’s why they attack to those who stand out or aren’t the ‘’norm’’, which in the Creatures case creates a very aggressive opposite reaction. Definitely someone else instead of revenge might react by closing of from others and the world, or even hurting themselves.

Without doubt to its time this book is very good from which others later have inspired from. You might say that the Creature could be a living dead/zombie.

2 thoughts on “Mary Shelley – Frankenstein (Audiobook)

Komentēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s