Stanislaw Lem – Solaris (Audiobook)

28770

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

A classic work of science fiction by renowned Polish novelist and satirist Stanislaw Lem.

When Kris Kelvin arrives at the planet Solaris to study the ocean that covers its surface, he finds a painful, hitherto unconscious memory embodied in the living physical likeness of a long-dead lover. Others examining the planet, Kelvin learns, are plagued with their own repressed and newly corporeal memories. The Solaris ocean may be a massive brain that creates these incarnate memories, though its purpose in doing so is unknown, forcing the scientists to shift the focus of their quest and wonder if they can truly understand the universe without first understanding what lies within their hearts.

Izdevniecība/Publisher: Audible Frontiers

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 2.5/5

Mana recenzija (pārdomas)/My (thoughts) review

Solaris ir gan planēta, gan viens liels un pārsvarā šķidrs organisms ar saprātu jeb okeāns, kas klāj gandrīz visas planētas virsmu. Šis darbs liek iziet no pieņemtajās normas, kādam inteliģentam organismam būtu jābūt.

Planēta tiek aktīvi pētīta, un entuziasms ir liels, bet tas ātri vien noplok, kad iegūtie rezultāti un atbildes pēc daudzajiem pētījumiem un eksperimentiem nedod vēlamo. Kā arī, ciešot letālas neveiksmes, lielākā daļa pamet Solaris. Tiek apcerēta arī varbūtēja organisma izcelšanās, tā ietekme uz planētu.

Stāsta centrā ir Kriss Kelvins, kura pārdzīvojums ir liels, kad viņš kosmosa stacijā satiek savu mirušo draudzeni Hariju, kurai tur pavisam noteikti, pat neņemot vērā mirušās faktu, tur nevajadzētu atrasties. Pašsaprotama reakcija ir panika un atbrīvošanās no Harijas, bet par nepatīkamu pārsteigumu tas nedod rezultātu. Turpmākās attiecības jau kļūst pilnīgi citādākas nekā varētu iedomātis.. Lasītājs zina, Harija nav tāda vienīgā, kas radusies ar Solaris palīdzību, bet ar to arī viss; šķiet tā organisms pārbauda viesu garīgo izturību.

Kaut kāda iemeslu dēļ grāmata neuzrunāja un nepiesaistīja līdz galam. Varbūt noskatoties 2002.gada filmu (ir vēl divas senākas krieviski) vairāk taptu skaidrs.

***************************************

Solaris is both a planet and one big and mostly liquid organism with intellect but what it is makes you think twice about – should an intellectual beings be in a solid form? Because Solaris is also an ocean that covers most of the planet’s surface.

The planet is being actively researched and the enthusiasm is big but as there are no concrete results and answers from all the research and experiments, and also suffering lethal mishaps many if not most eventually leave Solaris. Many possible versions how such an organism could have created and its effect on the planet itself are contemplated.

The centre of this story is Kris Kelvin and he is surprised in a bad way after he meets his dead girlfriend Harey on the space station. It’s clear that there are no ways she could have gotten herself there even if she would be alive. Panic and getting rid of Harey is an understandable reaction but as she later shows up again the solution to this problem has to be different. Henceforward their relationship evolves and become something I didn’t think of. The reader knows that Harey is created by Solaris and that she isn’t the only one like that, but that’s it; it seems that Solaris is testing the strength and endurance of his visitors.

For some reasons this book didn’t appeal to me. Maybe after watching the newest movie adaption (2002) some things would get more understandable.

3 domas par “Stanislaw Lem – Solaris (Audiobook)

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.