Arthur Nsenga, Shaunakay Francis – The Sabbath

26013595

Grāmatas apraksts no Amazon/Synopsis from Amazon:

Would you rather suffer for eternity, or die peacefully?

What if you had no choice?

The morning after witnessing a spectacular meteorite shower, Cory Shembo and his girlfriend Lana didn’t expect to wake up immortal.

News bulletins claim the meteorites have released a chemical compound called ATHENS which has caused mutations in the human race. The twisted outcome has left people unable to die but with an increased sensitivity to pain.

Now with the majority of food supplies contaminated, and the rich controlling what little is left, the desperate young couple are force to go on merciless food raids just to stave off the pain.

During which they accidentally discover a secret government device and find themselves caught up in a diabolical plot to control the future of humanity.

Realizing that there is more to ATHENS than what they were led to believe; Cory and Lana set out on a crusade to uncover the truth. Their journey will lead them into the darkest depths of humanity. If they can follow the trail, they may be able to find some answers.

But will the cost of knowing the truth be too much?

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

E-grāmatas kopija no autora apmaiņā pret recenziju.

Vērtējums/Rating: 1.75/5

Mana recenzija (pārdomas)/My (thoughts) review

Lana un Korijs vēlu naktī atgriežas no ballītes/randiņa, kad pēkšņi no debesīm sāk krist meteorīti, un abi tā vien paspēj, kā laicīgi tikt zem jumta. Dīvainākais sākas pēc pamošanās, kad noskaidrojas, ka pilnīgi visi uz Zemes nogulējuši aptuveni 24 stundas. Lielos vilcienos tiekam pārmesti gadu uz priekšu.

Meteorītu izraisītie efekti tiek piedēvēti ķīmiskajām vielām, kas radušās tiem sadegot atmosfērā. Trakākais, ka šīs vielas saindē lielāko daļu ūdens un pārtikas resursus, bet, ja esat bagāts, nav par ko raizēties, vienīgi jāpārvācas uz pilsētas centru drošībā aiz lielām, biezām sienām, lai mazāk turīgie neradītu draudus.

Katastrofas rezultātā ir ļoti daudz bezvēsts pazudušo, starp tiem arī Korija māte Elizabete. Diemžēl tā vietā, lai koncentrētos uz to, kas īsti notika, jo piedāvātas arī dažas konspiratīvas teorijas, liela uzmanība pievērsta ne pārāk labi izpildītai romantikai – attiecībām starp Lanu un Koriju. Bija sajūta, ka pārējais ir vien kā fons.

Laiks iet, un valdība neko nedara, lai atrastu pazudušos, tāpēc Lana un Korijs ar nelielu palīdzību ņem meklēšanu savās rokās. Diemžēl arī šajā sižetiskajā līnijā bija problēmas ar izpildījumu un ticamība visai maza. Beigās jautājumi, kāda gan no tā visa jēgas, un, vai vispār kaut kas tika panākts? Jāšaubās.

Ā, vēl viena ķīmisko vielu (nosauktas par ATHENS) īpašība, ka padara visus nemirstīgus, diemžēl letāls efekts uz vēl nedzimušajiem. Būtu interesanti uzzināt par vielu izraisīto efektu dabā, jo grāmatā par to nebija pilnīgi nekas.

Negatīvā ziņā acīs krita kā raksturots tēlu izteikšanās veids, bieži vien situācijai nepiemēroti. Interesanti, ka arī ārpus pilsētas centra mūsu varoņi nesaskārās ar elektrības, interneta un citu sakaru problēmām.

***************************************

Lana and Cory come home late after a party/date when suddenly meteorites start to fall and they barely have time to safely get inside. The weirdest part starts when they wake up and realize that everyone on Earth has slept about 24 hours. In big leaps we are transported to one year after the event.

The effects caused by these meteorites are attributed to chemicals created by the burning process while they fell through the atmosphere. The crazy thing is that these particles contaminate most of the water and food resources, but if you are rich then there’s no need to worry because only thing you have to do is to move behind thick and big walls in the city’s center so less wealthy people wouldn’t bother you.

Because of this catastrophe there many missing people including Cory’s mother Elizabeth. Unfortunately instead of focusing onto what really happened and what’s the government’s role in to all of this because you are also given some conspiracy theories, most of the attention is given to romantic relationship between Lana and Cory. It felt like everything else is just a background.

Time goes on and the government has done anything to find missing persons that’s why Lana and Cory with some help decide to take the matter into their own hands. Sadly but this story line and the execution of was done poorly; weren’t believable.  At the end I had more question than answers like what was the point of all that and did they achieved anything in a more global scale? I doubt it.

Oh, another thing these chemicals (later named ATHENS) was to make everyone immortal, but unfortunately a lethal effect on the unborn. It would be interesting to know about the impact on nature because in the book there was nothing about that.

In a negative way I noticed how it was described that characters had said something, many times inadequately to the situation. Another interesting thing was that for our characters outside the city’s center walls didn’t have any problems with electricity, internet or other communication services.

Advertisements

2 thoughts on “Arthur Nsenga, Shaunakay Francis – The Sabbath

Komentēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s