Isaac Asimov – The Gods Themselves (Audiobook)

41821

Grāmatas apraksts no Goodreads/Synopsis from Goodreads:

In the twenty-second century Earth obtains limitless, free energy from a source science little understands: an exchange between Earth and a parallel universe, using a process devised by the aliens. But even free energy has a price. The transference process itself will eventually lead to the destruction of Earth’s Sun—and of Earth itself.

Only a few know the terrifying truth—an outcast Earth scientist, a rebellious alien inhabitant who senses the imminent annihilation of the Sun. They know the truth—but who will listen? They have foreseen the cost of abundant energy—but who will believe? These few beings, human and alien, hold the key to Earth’s survival.

Izdevniecība/Publisher: Doubleday

Kā tiku pie šīs grāmatas?/How I got this book?

Lejuplādēju no www. Izvēlējos no Top 100 Sci-Fi Books grāmatu listes.

Vērtējums/Rating: 2.25/5

Mana recenzija/My review

Enerģijas resursi neierobežotā daudzumā un bezmaksas caur Elektronu pumpi. Kas var būt labāks par šo? Bet par kādu cenu? Avots enerģijai ir paralēlais visums, kuru ieguvums no pasākuma ir viņu zvaigznes ilgāks mūžs, no kā arī izriet mūsu cena.

Paralēlajam visumam interesanta, savdabīga sabiedrības uzbūve, kur tu esi the Emotional, the Rational vai the Parental. Ir arī ceturtā grupa, kā skolotāji – ‘’hard ones’’. No šīs puses tad arī doti trīs tēli no minētajām kategorijām, izņemot pēdējo, bet diemžēl ne par vienu no šiem vai pat citiem tēliem neradās dziļāka interese.

Uz mūsu Zemes atrodas tādi, kas aizdomājas, ka varētu būt pārāk labi un ka kaut kur ir jābūt arī āķim. Bet lielākā daļa ir priecīgi par radušos situāciju un neparko citu neuztraucas. Tikmēr arī paralēlajā visumā ne visi ir tik aukstasinīgi, lai nolemtu nāvei veselas planētas populāciju. Tomēr, vai būs kāds, kas viņos ieklausīsies?

Diemžēl grāmata beidzās bez šķietamas kulminācijas un sakarīga atrisinājuma. It kā bija pārdomas un kāda rīcība, bet bez jau pieminētās kulminācijas/crescendo. : )

Grāmata ļauj padomāt arī par mūsdienu realitāti ar visiem globālajiem laikapstākļiem, fosilo resursu ierobežotību un meklējumiem pēc atjaunojamas un dabai draudzīgas enerģijas.

                                                                                                                                           

Free energy in unlimited supply through Electron Pump. What could be better than this? But for what price? The source of the energy is a parallel and their gain from all this is their own star’s longer life, and from that consequently the price we would have to pay.

The parallel universe has an interesting society structure were you are the Emotional, the Rational or the Parental; there’s also the fourth group ‘’hard ones’’. From this side we are presented with three characters from the mentioned categories but unfortunately I didn’t care for these characters or anyone else for that matter.

On our Earth there are some who get suspicious that it might be too good to be true and that there has to be some catch. But mostly everyone is just happy about the current situation and don’t worry. Meanwhile also in the parallel universe not everyone can live with the thought that their gain might mean the death of the other planet’s whole population. But will there be someone who will listen to them?

The book end’s without a culmination point and logical ending/solution. I guess there were some food for thought and reflection but without already mentioned culmination/crescendo. : )

But the book allows you to think about our dependence on fossil fuel resources and the search for renewable energy.

Viena doma par “Isaac Asimov – The Gods Themselves (Audiobook)

Atbildēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.